Partner serwisu
30 maja 2016

Zmiany w organach korporacyjnych Biotonu

Kategoria: Z życia branży

Od dnia 30 maja 2016 r. Sławomira Ziegerta na stanowisku prezesa Biotonu zastąpi Marcin Dukaczewski.

 

Zmiany w organach korporacyjnych Biotonu

W dniu 25 maja 2016 r. Rada Nadzorcza Bioton S.A. („Bioton”, „Spółka”) postanowiła powołać komitet ds. opracowania strategii, którego podstawowym zadaniem jest wprowadzenie działalności Biotonu na poziom globalny oraz rozwój portfela produktów diabetologicznych jako głównego obszaru działalności Spółki. Rada Nadzorcza postanowiła delegować swojego Przewodniczącego – Jubo Liu, oraz Wiceprzewodniczącego – Dariusza Trzeciaka, do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad procesem rozwoju i realizacji nowej strategii Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Biotonu uzgodniła ze Sławomirem Ziegertem – prezesem Biotonu, że obejmie on funkcję na poziomie Rady Nadzorczej i będzie służył swoim bogatym doświadczeniem oraz specjalistyczną wiedzą w toku opracowywania strategii globalnej działalności Biotonu.

Wysoko cenimy zaangażowanie i pracę pana Ziegerta oraz jego wkład wniesiony do Spółki w toku przeprowadzonej restrukturyzacji oraz zmian właścicielskich. Bioton jest wyjątkową spółką farmaceutyczną z olbrzymim potencjałem wzrostu na rynkach międzynarodowych. Jest to kierunek, który zamierzamy dynamicznie rozwijać. Pod kierownictwem pana Ziegerta, od 2009 roku Bioton przekształcił się we wszechstronną spółkę oferującą produkty dla osób chorych na cukrzycę, w tym flagowy produkt – insuliny ludzkie, oraz rozwijającą znakomicie rokujące analogi insuliny. Baza produktowa Biotonu jest solidna i obejmuje unikalny portfel produktów służących do leczenia cukrzycy – powiedział Jubo Liu, Przewodniczący Rady Nadzorczej Biotonu.

Specjalistyczna wiedza i doświadczenie pana Ziegerta w zarządzaniu spółką oferującą produkty dla osób chorych na cukrzycę, jak również strategiczne podejście klasyfikuje go jako znakomitego członka Rady Nadzorczej – stwierdził Jubo Liu.

Od dnia 30 maja 2016 r., Sławomira Ziegerta na stanowisku Prezesa Biotonu zastąpi Marcin Dukaczewski. Został on oddelegowany do czasowego sprawowania tych zadań z Rady Nadzorczej i będzie prowadził bieżące sprawy Spółki wraz z Adamem Polonkiem, członkiem zarządu Biotonu odpowiedzialnym za sprawy finansowe, oraz Markiem Dzikim, członkiem zarządu Biotonu odpowiedzialnym za komercjalizację.

Ściśle współpracowałem z panem Dukaczewskim w ramach Rady Nadzorczej i jestem zdania, że jego bezpośrednie zaangażowanie i wkład jaki wniósł do Biotonu czyni go właściwą osobą do wdrożenia opracowywanej obecnie strategii Biotonu. Pan Dukaczewski jest związany z Biotonem od wielu lat i jako były Przewodniczący Rady Nadzorczej wniósł cenny wkład w proces restrukturyzacji Biotonu oraz przyczynił się do wejścia do Spółki nowych akcjonariuszy – powiedział Jubo Liu.

Głównym celem Dukaczewskiego jest przemodelowanie struktury Spółki oraz wdrożenie, wraz ze wzmocnionym zespołem zarządczym, nowej strategii Spółki przy pełnym wykorzystaniu efektu synergii ze strategicznymi akcjonariuszami Biotonu.

Warto podkreślić, że pozostali, mniejszościowi, akcjonariusze reprezentowani w Radzie Nadzorczej w pełni popierają podjęcie przez Radę Nadzorczą aktywnych działań zmierzających do opracowania i wdrożenia nowej strategii Biotonu – powiedział Dariusz Trzeciak, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Biotonu.

Źródło: Bioton

Fot. freeimages.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ