Partner serwisu
06 lipca 2016

Rynek farmaceutyczny: Duży może więcej?

Kategoria: Z życia branży

Małym firmom czasem trudno odnaleźć się na konkurencyjnym rynku. Duży może więcej, wygrywa silniejszy. Małe przedsiębiorstwa nie mają odpowiednich zasobów, żeby skutecznie bronić się przed „rekinami” rynku. Dotyczy to również firm działających na rynku farmaceutycznym. Zmienić ma to program Zdrowy Wybór.

Rynek farmaceutyczny: Duży może więcej?

Polska gospodarka to przede wszystkim niewielkie firmy

Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP) jest najsilniejszym i jednocześnie największym segmentem działalności gospodarczej w Polsce. Polska gospodarka opiera się w głównej mierze na niewielkich firmach.

Według danych GUS mikro, małe i średnie spółki stanowią aż 99,8% ogółu przedsiębiorstw w Polsce – to około 1,8 miliona firm. MSP odpowiadają za 60% PKB; dla porównania duże podmioty przynoszą zaledwie ¼ przychodu krajowego brutto. Małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniają w sumie blisko 11 mln osób.

Jak odnaleźć się na rynku?

Małym firmom czasem trudno odnaleźć się na konkurencyjnym rynku. Duży może więcej, wygrywa silniejszy – te znane slogany często znajdują odzwierciedlenie w codzienności wielu niedużych sklepów czy drobnych usługodawców. Małe przedsiębiorstwa nie mają odpowiednich zasobów, żeby skutecznie bronić się przed „rekinami” rynku.

Dotyczy to również firm działających na rynku farmaceutycznym (aptek), gdzie znaczną większość stanowią podmioty należące do sektora MSP. Średnia wartość sprzedaży apteki wynosi ok. 2 mln zł rocznie. Oznacza to, że gros placówek aptecznych ma charakter tzw. mikro-przedsiębiorstw. Jest to jedna z tych grup branżowych, której przedstawicieli można znaleźć absolutnie w całej Polsce. Można śmiało powiedzieć, że nie ma Polaka, który nie odwiedziłby przynajmniej raz jednej z ponad 10.000 małych aptek funkcjonujących na naszym rynku.

Nie wystarczy być farmaceutą. Trzeba być biznesmenem

Apteki indywidualne stanowią 2/3 wszystkich polskich aptek, generują natomiast już tylko połowę obrotów tego sektora i ich udział z roku na rok spada. Aptekarze stają w obliczu trudności: nie wystarczy już być farmaceutą, trzeba być także biznesmenem, który poradzi sobie z konkurencją. Na dodatek lwią część czasu drobnych przedsiębiorców zajmują sprawy administracyjne. Wiele mogłyby usprawnić efektywne systemy i zastosowanie nowoczesnych technologii, jednak niewielu aptekarzy na to stać.

Program Zdrowy Wybór

Zdając sobie sprawę z tych problemów Polska Grupa Farmaceutyczna opracowała program „Zdrowy Wybór”, mający  na celu zapewnienie aptekarzom nie tylko dobrych warunków współpracy, ale przede wszystkim solidnego wsparcia w zakresie zarządzania. Celem PGF jest kompleksowe wspieranie aptekarzy w prowadzeniu biznesu. Firma oferuje innowacyjne narzędzia dedykowane usprawnieniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw aptecznych, podniesieniu ich rentowności poprzez lepsze zarządzanie magazynem i podażą oraz obniżenie kosztów działalności. Ten partnerski program wspomaga zwiększenie marży detalicznej, jak również wzrost atrakcyjności apteki dla dotychczasowych i nowych  pacjentów.

Dla kogo?

Zdrowy Wybór jest szczególnie interesujący dla aptek indywidualnych i małych sieci, ponieważ udostępnia im korzyści wynikające m.in. z ogólnopolskiej  skali współpracy PGF z producentami farmaceutycznymi. Daje im narzędzia dostępne dotychczas tylko dla dużych sieci. Wśród proponowanych nowoczesnych rozwiązań można wymienić aplikację do zarządzania kategorią produktów czy usługę optymalizacji magazynu, które ułatwiają budowanie właściwej oferty.

Co daje?

Zarządzanie kategorią daje możliwość dostosowania asortymentu do zmieniających się trendów rynkowych, wspiera apteki we właściwym wyborze spośród dostępnych na polskim rynku produktów tych pozycji, które mają największą szansę na odsprzedaż. W ten sposób apteka może lepiej zaspokajać potrzeby swoich klientów.

Usługa optymalizacji magazynu aptecznego zwiększa natomiast efektywność zaopatrzenia i poprawia zarządzanie kosztami. Dzięki temu apteka unika niezadowolenia pacjentów, którzy nie mogą dostać potrzebnych leków. PGF odciąża aptekarza wykonując za niego wymagającą i żmudną pracę, daje mu proste gotowe rozwiązanie, a przede wszystkim oszczędza jego czas.

Udział w programie Zdrowy Wybór pozwala na lepsze zarządzanie i podniesienie standardów oferowanych usług, umożliwia małym rodzinnym aptekom i sieciom o zasięgu regionalnym konkurowanie nawet z największymi graczami.

Niewielkie firmy działające w Polsce stanowią ogromną wartość, zarówno jeśli chodzi o generowane przychody dla budżetu państwa, jak również o rozwój działalności handlowej, produkcyjnej czy usługowej. Nie można też zapominać, że dają one zatrudnienie wielu milionom. Warto troszczyć się o drobnych przedsiębiorców i wspierać działalność MSP, ponieważ to od nich zależy kondycja polskiej gospodarki.

źródło: PGF
fot.123rf.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ