Partner serwisu
20 lipca 2016

Sejm przyjął ustawę o dostępie do zasobów genetycznych

Kategoria: Z życia branży

Decyzją Sejmu została przyjęta ustawa o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania. Ma ona zapewnić stosowanie rozporządzenia UE nr 511/2014 w sprawie Protokołu z Nagoi, dotyczącego dostępu do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów.

Sejm przyjął ustawę o dostępie do zasobów genetycznych

Rozporządzenie jest stosowane wraz z rozporządzeniem wykonawczym nr 2015/1866. Protokół określa sposób, w jaki np. naukowcy lub przedsiębiorcy, chcący korzystać z zasobów genetycznych, mogą uzyskać dostęp do nich i do tradycyjnej wiedzy z nimi związanej. 

Łatwiejszy dostęp

Protokół ma zastosowanie do wszystkich zasobów genetycznych, oprócz ludzkich. Ułatwia dostęp do tych zasobów oraz zapewnia uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści z ich wykorzystania. Zasoby genetyczne są szczególnie ważne w produkcji żywności, leśnictwie, farmaceutyce i kosmetyce, a także spełniają istotną rolę w odbudowie zdegradowanych ekosystemów i ochronie gatunków zagrożonych. 

Zapewnienie kontroli

Ustawa wprowadza regulacje zapewniające kontrolę użytkowania w Polsce zasobów genetycznych pozyskanych z państw, które prawnie uregulowały dostęp do swoich zasobów genetycznych, zgodnie z protokołem z Nagoi. Polska podpisała dokument w 2011 r., ale jeszcze go nie ratyfikowała, bo chce to poprzedzić przyjęciem odpowiednich regulacji krajowych. W ustawie określono zadania i właściwości organów administracji publicznej dotyczące wykonywania rozporządzenia nr 511/2014, a także zasady i tryb przeprowadzania kontroli wykorzystania zasobów genetycznych oraz tradycyjnej wiedzy z nimi związanej, pozyskanych z krajów będących stroną Protokołu z Nagoi. 

Kary pieniężne

Wskazano także zasady odpowiedzialności za naruszenie rozporządzenia 511/2014. Wprowadzono administracyjne kary pieniężne za nieprzestrzeganie nowych przepisów, np. za przekazanie i wykorzystanie zasobów genetycznych – bez uzgodnionych warunków lub niezgodnie z nimi – nakładana będzie kara od 5 tys. do 50 tys. zł. Nad ustawą będą teraz pracować senatorowie.

źródło: Sejm
fot. Paweł Kula

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ