Partner serwisu
29 lipca 2016

Wyjaśnienia w sprawie projektowanych założeń reformy systemu służby zdrowia

Kategoria: Z życia branży

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami Ministerstwo Zdrowia przedstawia na swojej stronie internetowej wyjaśnienia dotyczące zagadnień związanych z projektowaną reformą systemu służby zdrowia.

Wyjaśnienia w sprawie projektowanych założeń reformy systemu służby zdrowia

Nakłady na zdrowie

Nakłady na zdrowie w roku 2017 i 2018 wzrosną. Będą one w tym czasie zwiększane co najmniej równo ze wzrostem wpływów ze składki zdrowotnej – nie będzie jednak dodatkowego zasilania budżetowego. Różnice w danych zestawianych w materiałach graficznych, zawartych w opracowaniu Narodowa Służba Zdrowia. Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce, wiążą się z różnicami w metodologii przyjętej przez OECD. Grafika przedstawiająca planowany wzrost nakładów odnosi się do wydatków rządowych realizowanych obecnie w ramach NFZ i budżetu państwa. Natomiast najbardziej aktualne dostępne porównywalne dane dla krajów OECD dotyczą 2011 roku i uwzględniają wszystkie wydatki publiczne, łącznie z wydatkami samorządów.

Sieć szpitali

Jednym z priorytetów planowanej reformy jest utworzenie sieci szpitali, w ramach której wyodrębnione zostaną trzy podstawowe poziomy zabezpieczenia zdrowotnego (stopnie od I do III) oraz trzy poziomy specjalistyczne (specjalistyczny-pediatria, specjalistyczny-onkologia i instytuty). Sieć zostanie utworzona na bazie istniejących podmiotów i będzie weryfikowana co cztery lata.

Możliwość wyboru szpitala

Utworzenie sieci szpitali nie spowoduje rejonizacji opieki szpitalnej. Pacjenci zachowają możliwość wyboru szpitala niezależnie od miejsca zamieszkania.

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)

Zgodnie z założeniami przygotowywanej reformy podstawowa opieka zdrowotna ma skutecznie koordynować leczenie pacjenta. Wprowadzony zostanie taki system finansowania, by środki otrzymywane przez POZ w ramach tzw. budżetu powierzonego (przeznaczonego na diagnostykę i świadczenia specjalistyczne) mogły być wykorzystane wyłącznie na te zadania. Jeśli pieniądze z budżetu powierzonego nie zostaną wykorzystane na wizyty u specjalistów czy badania diagnostyczne, nie będą mogły zasilić budżetu POZ.

Urząd Zdrowia Publicznego

Urząd Zdrowia Publicznego zostanie powołany po to, by zintegrować cały rozproszony obecnie system zarządzania zdrowiem publicznym w Polsce i usprawnić działania, prowadzone obecnie na rzecz zdrowia obywateli przez kilka różnych instytucji. Dlatego w jego skład wejdą  m.in. część inspekcji sanitarnej, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Centrum ds. AIDS i Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. UZP będzie również odpowiadał za realizację Narodowego Programu Zdrowia i przejmie od NFZ-u zadania związane z profilaktyką. Twierdzenia, jakoby UZP miał zastąpić NFZ są nieprawdziwe i wynikają z niezrozumienia celów, dla jakich zostanie powołany ten  urząd.

Systemy Informatyczne

Plan kontynuacji Projektu P1 zakłada m.in. ograniczenie jego zakresu do najbardziej powszechnych i oczekiwanych przez pacjentów i profesjonalistów medycznych usług, tj. e-recepty, wsparcia wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, e-skierowania oraz dostępu do tych usług dla pacjenta poprzez Internetowe Konto Pacjenta.

Konieczne zmiany nazw w słownikach (np. słownik płatników czy podmiotów leczniczych) są zmianami powszechnie występującymi w systemach teleinformatycznych i dzięki odpowiedniej konstrukcji systemów są zmianami bezkosztowymi, których dokonuje się z poziomu administratora bez konieczności ingerencji w kod źródłowy systemów teleinformatycznych. Ewentualne wyłączenie sprawdzania w ramach e-recepty czy e-skierowania prawa pacjenta do świadczeń (w związku z powszechnością dostępu do służby zdrowia) też są zmianami prostymi do zaimplementowania.

Jednocześnie należy podkreślić, że funkcjonalności, które aktualnie są planowane do realizacji w ramach P1 bardzo istotnie wpisują się w plan reformy zwłaszcza w obszarze wzmocnienia roli POZ i opieki koordynowanej poprzez zapewnienie dostępu zespołom POZ do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta wytworzonej w innych placówkach i do informacji o receptach, a co za tym idzie o lekach przyjmowanych przez pacjentów.

Czytaj więcej na temat planowanej reformy w opracowaniu Narodowa Służba Zdrowia. Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce (plik do pobrania ze strony internetowej MZ).

Źródło: MZ

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ