Partner serwisu
30 sierpnia 2016

CELON PHARMA S.A. w drodze na giełdę

Kategoria: Nowoczesny zakład

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła 29 sierpnia br. Prospekt Emisyjny Spółki, co oznacza, że jej pierwsze notowanie na GPW może odbyć się jesienią tego roku. Celon Pharma S.A. to kolejna, po Mabion S.A., spółka, na czele zarządu której stoi Maciej Wieczorek.  

CELON PHARMA S.A. w drodze na giełdę

Celon Pharma S.A. będzie pierwszą spółką biofarmaceutyczną specjalizującą się jednocześnie w opracowywaniu, wytwarzaniu i wprowadzaniu na rynek specjalistycznych leków generycznych, a także prowadzącą badania nad innowacyjnymi terapiami, notowaną na GPW w Warszawie.

Aktualny portfel produktowy spółki można podzielić na klasyczne leki generyczne, złożone leki generyczne, tzw. leki generyczne plus oraz projekty nowych leków, w tym potencjalnych leków innowacyjnych. Firma dysponuje dwoma w pełni wyposażonymi laboratoriami dedykowanymi do badań i rozwoju produktów leczniczych (R&D), zarówno leków generycznych, jak i innowacyjnych. Posiada także nowoczesny zakład wytwórczy w Kazuniu Nowym, w którym wytwarzane są suche formy farmaceutyczne.

Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych jest elementem realizacji długoterminowego planu, którego fundamenty budowaliśmy od początku działalności firmy. Nasz model biznesowy jest skuteczny i od lat przynosi efekty – mówi Maciej Wieczorek, prezes Celon Pharma S.A. -  Naszym nadrzędnym celem, jest rozwój i produkcja specjalistycznych leków recepturowych będących odpowiedzią na niezaspokojone potrzeby kliniczne.

Proces wytwarzania odbywa się w ramach systemu jakości GMP (Good Manufacturing Practice), na podstawie którego Spółka może rejestrować i sprzedawać leki we wszystkich krajach UE. Dzięki zawarciu umów o współpracy z firmami: Lupin Atlantis Holdins S.A. oraz Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited, produkt Celon Pharma S.A., lek Salmex dostępny już wkrótce będzie na wszystkich największych światowych rynkach w tym: USA, Kanadzie, Meksyku oraz w krajach UE, tj.: Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii, Holandii, Włoszech, Szwecji,  Rumunii, a także Norwegii.

O SPÓŁCE

Celon Pharma S.A. jest zintegrowaną firmą farmaceutyczną prowadzącą zaawansowane badania naukowe i wytwarzającą nowoczesne leki. Założona została w 2002 roku przez Macieja Wieczorka. Firma Celon Pharma S.A. dysponuje dwoma w pełni wyposażonymi laboratoriami dedykowanymi do badań i rozwoju produktów leczniczych (R&D) zarówno leków generycznych jak i innowacyjnych. Dwa zakłady wytwórcze  Celon Pharma S.A posiadają odpowiednie zezwolenia GMP (Good Manufacturing Practice). Siedziba główna, jak i parki laboratoryjne zlokalizowane są w promieniu 30 km od centrum Warszawy. Obecnie firma liczy ok. 200 pracowników. Spółka zatrudnia w obszarze badań i rozwoju 50 naukowców, z których połowa posiada lub jest w trakcie zdobywania tytułów doktorskich.

 

Celon Pharma S.A. zastrzega, że:

 

  1. niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.
  2. prospekt emisyjny zostanie opublikowany w związku z ofertą publiczną Akcji Serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A2, B oraz praw do akcji serii B Celon Pharma SA z siedzibą w Kiełpinie (firmą inwestycyjną jest Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o.).
  3. prospekt emisyjny będzie dostępny na stronie internetowej Oferującego, którym jest Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. (www.mercuriusdm.pl) oraz Celon Pharma S.A. (www.celonpharma.com)

Niniejszy materiał nie stanowi jakiejkolwiek oferty ani propozycji nabycia instrumentów finansowych, jak również nie należy traktować go jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Celon Pharma S.A. i jego akcjach, w tym o pierwszej ofercie publicznej, jest prospekt emisyjny, który zostanie udostępniony w miejscach wskazanych powyżej. Inwestorzy zainteresowani udziałem w pierwszej ofercie publicznej akcji Celon Pharma S.A. powinni uważnie zapoznać się z treścią całego prospektu emisyjnego i dopiero w oparciu o analizę treści całego tego dokumentu podejmować decyzje inwestycyjne co do akcji Celon Pharma S.A. Pierwsza oferta publiczna akcji Celon Pharma S.A. będzie przeprowadzana na podstawie powyższego prospektu emisyjnego wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej prospekt ten nie może być traktowany jako podstawa oferowania lub proponowania nabycia akcji Celon Pharma  S.A.

W związku z powyższym odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszym materiale spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego materiału.

Źróło: informacja prasowa Celon Pharma

Fot. freeimages.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ