Partner serwisu
12 września 2016

Celon Pharma S.A. rozpoczyna IPO

Kategoria: Nowoczesny zakład

Spółka Celon Pharma S.A., zintegrowana firma farmaceutyczna wytwarzająca specjalistyczne leki, 9 września 2016 r. opublikowała prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną akcji serii B. Cena maksymalna w ofercie ustalona została na 16,33 zł za jedną akcję. Celon Pharma S.A. to kolejna po Mabion S.A. spółka, na czele Zarządu której stoi Maciej Wieczorek.  

Celon Pharma S.A. rozpoczyna IPO

Szybkie tempo wzrostu osiągane na polskim rynku, ogromny potencjał rozwoju na globalnym rynku, doskonałe wyniki finansowe oraz polityka dywidendowa, to podstawowe atuty inwestycyjne Spółki. Oferującym jest Mercurius Dom Maklerski.

Celem emisji akcji serii B jest pozyskanie środków na sfinansowanie wybranych projektów związanych z realizacją strategii rozwoju Spółki.

Generujemy silny strumień pieniędzy i dotychczas sami finansowaliśmy swój rozwój. Nasze ambitne plany rozwoju zarówno w obszarze leków generycznych plus, jak i projektów innowacyjnych mają ogromny potencjał. Cele emisji posiadają identyczny priorytet, ale zgodnie z harmonogramem planu inwestycyjnego, w pierwszej kolejności realizowany będzie projekt związany z rozwojem technologicznym i rynkowym leku Salmex oraz rozbudową mocy wytwórczych w zakresie leków wziewnych - mówi Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.

Cel: Innowacje

Firma stawia również na rozwój leków innowacyjnych. Obecnie w portfolio spółki znajduje się
12 projektów realizowanych przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Celon Pharma S.A. Są to zarówno nowe terapie o już rozpoznanym mechanizmie działania, jak i nowe, dotychczas niestosowane cząsteczki. Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.: Innowacje to wizja naszej przyszłości. Inwestujemy w rozwój farmaceutyków o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu nowotworów, chorób neurologicznych, cukrzycy i innych schorzeń metabolicznych i zapalnych, bo wierzymy, że nasze leki będą skuteczną odpowiedzią na najważniejsze wyzwania kliniczne i ułatwią pacjentom dostęp do nowoczesnych terapii.

Celon Pharma S.A. będzie pierwszą spółką biofarmaceutyczną specjalizującą się jednocześnie
w opracowywaniu, wytwarzaniu i wprowadzaniu na rynek specjalistycznych leków generycznych,
a także prowadzącą badania nad innowacyjnymi terapiami, notowaną na GPW w Warszawie. Aktualny portfel produktowy Spółki można podzielić na klasyczne leki generyczne, złożone leki generyczne, tzw. leki generyczne plus oraz projekty nowych leków, w tym potencjalnych leków innowacyjnych. Firma dysponuje dwoma w pełni wyposażonymi laboratoriami dedykowanymi do badań i rozwoju produktów leczniczych (R&D), zarówno leków generycznych, jak i innowacyjnych. Posiada także nowoczesny zakład wytwórczy w Kazuniu Nowym, w którym wytwarzane są suche formy farmaceutyczne.

Proces wytwarzania odbywa się w ramach systemu jakości GMP (Good Manufacturing Practice), na podstawie którego Spółka może rejestrować i sprzedawać leki we wszystkich krajach UE. Dzięki zawarciu umów o współpracy z firmami: Lupin Atlantis Holding S.A. oraz Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited, produkt Celon Pharma S.A., lek Salmex dostępny już wkrótce będzie na wszystkich największych światowych rynkach w tym: USA, Kanadzie, Meksyku oraz w krajach UE, tj.: Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii, Holandii, Włoszech, Szwecji, Rumunii, a także Norwegii.  Celon Pharma S.A. podpisała również umowę ze spółką Simcere Jiangsu obejmującą rynek chiński.

Wyniki finansowe

W 2015 roku Spółka wypracowała już 107,5 mln zł przychodów, 47,2 mln zł EBIT oraz
37,2 mln zł zysku netto. W samym I półroczu 2016 roku Spółka wygenerowała zysk netto w wysokości 24,2 mln zł netto. Na uwagę zasługuje zdolność Spółki do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Choć Spółka nie posiada sformalizowanej polityki dywidendowej, kierując się dotychczasową praktyką, Zarząd przewiduje rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie na wypłatę dywidendy od 20-50% zysków rocznych. Rekomendacje dotyczące wypłaty dywidendy w głównej mierze uzależnione będą od kondycji finansowej Spółki oraz potrzeb związanych z jej rozwojem,
w tym planowanych badań oraz niezbędnych inwestycji.

Oferta publiczna i harmonogram

Kapitał Spółki dzieli się na 30.000.000 akcji. Na podstawie Prospektu Spółka zamierza przeprowadzić publiczną ofertą 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz ubiegać się o dopuszczenie
i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 15.000.000 akcji serii A2, do 15.000.000 akcji serii B oraz nie więcej niż 15.000.000 Praw do Akcji Serii B.

Przy założeniu subskrybowania wszystkich oferowanych Akcji free float Spółki wyniesie 33 proc.

Harmonogram oferty wygląda następująco:

13-19 września, do godz. 23:59 -  Zapisy dla Inwestorów Indywidualnych
13-20 września, do godz. 15:00 – Budowa Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
20 września – Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny oraz liczby oferowanych akcji
21-23 września – Zapisy w transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych
27 września – Przydział akcji w Transzy Instytucjonalnej oraz planowany przydział akcji
w Transzy Detalicznej  za pośrednictwem systemu GPW
około 14 października – Pierwszy dzień notowań PDA na GPW

Prospekt emisyjny Spółki został opublikowany na stronach internetowych Oferującego (www.mercuriusdm.pl) oraz Celon Pharma (www.celonpharma.com). Na stronie internetowej www.celonpharma.com można znaleźć więcej informacji nt. Spółki oraz oferty publicznej.

O SPÓŁCE

Celon Pharma S.A. jest zintegrowaną firmą farmaceutyczną prowadzącą zaawansowane badania naukowe i wytwarzającą nowoczesne leki. Założona została w 2002 roku przez dr Macieja Wieczorka. Firma Celon Pharma S.A. dysponuje dwoma w pełni wyposażonymi laboratoriami dedykowanymi do badań i rozwoju produktów leczniczych (R&D) zarówno leków generycznych jak i innowacyjnych. Dwa zakłady wytwórcze  Celon Pharma S.A posiadają odpowiednie zezwolenia GMP (Good Manufacturing Practice). Siedziba główna, jak i parki laboratoryjne zlokalizowane są w promieniu 30 km od centrum Warszawy. Obecnie firma liczy ok. 200 pracowników. Spółka zatrudnia w obszarze badań i rozwoju
50 naukowców, z których połowa posiada lub jest w trakcie zdobywania tytułów doktorskich.

Źródło i fot.: informacja prasowa Celon Pharma

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ