Partner serwisu
14 września 2016

Szykuje się największe IPO w tym roku

Kategoria: Raporty i analizy

To może być największa oferta publiczna w tym roku. Na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych zamierza wejść pierwsza spółka biofarmaceutyczna specjalizująca się jednocześnie w opracowywaniu, wytwarzaniu i wprowadzaniu na rynek specjalistycznych leków generycznych, a także prowadzącą badania nad innowacyjnymi terapiami. Celon Pharma S.A. planuje wypuścić 15 mln nowych akcji. Cena maksymalna w ofercie ustalona została na 16,33 zł za jedną akcję. Oferującym akcje i Prowadzącym księgę popytu jest Mercurius DM.

Szykuje się największe IPO w tym roku

- Środki z emisji zostaną przeznaczone z jednej strony na rozbudowę naszych mocy wytwórczych i rozwój tych technologii, które dotyczą leków wziewnych. Natomiast duża część środków przeznaczona jest na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych. Zarówno leków hybrydowych jak i leków o olbrzymim potencjale innowacyjnym – mówi newsrm.tv dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.

Obecnie w portfolio spółki znajduje się 12 projektów realizowanych przez Centrum Badawczo-Rozwojowe. Są to zarówno nowe terapie o już rozpoznanym mechanizmie działania, jak i nowe, dotychczas niestosowane cząsteczki. Z emisji akcji firma planuje zyskać 245 mln zł brutto, czyli ok. 235 mln zł netto.

- Celon Pharma jest spółką, która już była przez długi czas oczekiwana przez inwestorów. Spółka zamierza wyemitować 15 mln nowych akcji. Nowi akcjonariusze będą mieli 1/3 kapitału po podwyższeniu – dodaje dr Michał Kowalczewski z DM Mercurius oferującego akcje spółki.

Aktualny portfel produktowy Spółki można podzielić na klasyczne leki generyczne, złożone leki generyczne, tzw. leki generyczne plus oraz projekty nowych leków, w tym potencjalnych leków innowacyjnych. Firma dysponuje dwoma w pełni wyposażonymi laboratoriami dedykowanymi do badań i rozwoju produktów leczniczych (R&D), zarówno leków generycznych, jak i innowacyjnych. Posiada także nowoczesny zakład wytwórczy w Kazuniu Nowym, w którym wytwarzane są suche formy farmaceutyczne.

Proces wytwarzania odbywa się w ramach systemu jakości GMP (Good Manufacturing Practice), na podstawie którego Spółka może rejestrować i sprzedawać leki we wszystkich krajach UE.

- Najbliższe nasze plany dotyczą ekspansji terytorialnej. Nasz główny lek planujemy wprowadzać na głównych rynkach zarówno w Europie, USA jak i rynkach dalekowschodnich np. Chiny, Hongkong. Na polskim rynku będziemy   nadal umacniać naszą pozycje – mówi Bogdan Manowski, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Członek Zarządu Celon Pharma S.A. i dodaje. – Działania sprzedażowe i marketingowe będą pokrywane wyłącznie z bieżących obrotów. Emisja akcji jest przeznaczona przede wszystkim na inwestycje i dodatkowe projekty.

Oferta publiczna i harmonogram

Kapitał Spółki dzieli się na 30.000.000 akcji. Na podstawie Prospektu Spółka zamierza przeprowadzić publiczną ofertą 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 15.000.000 akcji serii A2, do 15.000.000 akcji serii B oraz nie więcej niż 15.000.000 Praw do Akcji Serii B.

Przy założeniu subskrybowania wszystkich oferowanych Akcji free float Spółki wyniesie 33 proc.

Harmonogram oferty wygląda następująco:

Oferującym akcje Celon Pharma S.A. jest Mercurius DM, natomiast Vestor DM i DM BOŚ są współprowadzącymi księgę popytu.

13-19 września, do godz. 23:59 – Zapisy dla Inwestorów Indywidualnych
13-20 września, do godz. 15:00 – Budowa Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
20 września – Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny oraz liczby oferowanych akcji
21-23 września – Zapisy w transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych
27 września – Przydział akcji w Transzy Instytucjonalnej oraz planowany przydział akcji
w Transzy Detalicznej za pośrednictwem systemu GPW
około 14 października – Pierwszy dzień notowań PDA na GPW

W 2015 roku Spółka wypracowała już 107,5 mln zł przychodów, 47,2 mln zł EBIT oraz 37,2 mln zł zysku netto. W samym I półroczu 2016 roku Spółka wygenerowała zysk netto w wysokości 24,2 mln zł netto. Zarząd przewiduje rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie na wypłatę dywidendy od 20-50% zysków rocznych. Rekomendacje dotyczące wypłaty dywidendy w głównej mierze uzależnione będą od kondycji finansowej Spółki oraz potrzeb związanych z jej rozwojem, w tym planowanych badań oraz niezbędnych inwestycji.

Źródło: Newsrm.tv

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ