Partner serwisu
20 kwietnia 2017

Rozpoczęto realizację pierwszych dedykowanych badań dotyczących stosowania empagliflozyny u chorych na przewlekłą niewydolność serca

Kategoria: Z życia branży

Firma Boehringer Ingelheim ogłosiła rozpoczęcie realizacji programu badań klinicznych EMPEROR HF. Program EMPEROR HF obejmuje dwa badania kliniczne, w ramach których ocenie zostanie poddane stosowanie empagliflozyny w leczeniu chorych na przewlekłą niewydolność serca. W badaniach tych udział wezmą nie tylko osoby z cukrzycą typu 2 i niewydolnością serca, ale również chorzy na niewydolność serca bez współistniejącej cukrzycy.

Rozpoczęto realizację pierwszych dedykowanych badań dotyczących stosowania empagliflozyny u chorych na przewlekłą niewydolność serca

Niewydolność serca jest chorobą, w przebiegu której serce nie jest w stanie pompować odpowiedniej ilości krwi zgodnie z zapotrzebowaniem organizmu, i związana jest ona z wysoką chorobowością i śmiertelnością. Na całym świecie na niewydolność serca cierpi w przybliżeniu 26 milionów ludzi. Jest to główna przyczyna hospitalizacji w Stanach Zjednoczonych i w Europie, gdzie rocznie odnotowywanych jest ponad milion przyjęć pacjentów, u których podstawowym rozpoznaniem jest niewydolność serca3. Odsetki ponownych hospitalizacji po pobycie w szpitalu z powodu niewydolności serca sięgają nawet 30% w ciągu 60–90 dni, a około 50% chorych z rozpoznaniem niewydolności serca umrze w ciągu pięciu lat.

Niewydolność serca jest globalnym zagrożeniem dla zdrowia. Musimy badać nowe opcje terapeutyczne, zwłaszcza do stosowania w tych postaciach niewydolności serca, w przypadku których dostępne leki są ograniczone — powiedział prof. Milton Packer, MD, Baylor Heart and Vascular Institute, Baylor University Medical Center, Stany Zjednoczone, główny badacz w obu badaniach. W badaniu EMPA-REG OUTCOME® wykazano istotne zmniejszenie ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych u chorych na cukrzycę typu 2 z rozpoznaniem choroby układu krążenia przyjmujących empagliflozynę. Obecnie w nowych badaniach klinicznych EMPEROR HF, ocenie poddane zostanie stosowanie empagliflozyny u chorych na niewydolność serca.

Empagliflozyna jest pierwszym lekiem stosowanym u pacjentów z cukrzycą typu 2, w przypadku którego dane na temat obniżenia ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych zostały uwzględnione w dokumentacji rejestracyjnej w kilku krajach. W badaniu EMPA-REG OUTCOME® wykazano, że stosowanie empagliflozyny dodanej do leczenia standardowego (w tym leków obniżających stężenie glukozy oraz stosowanych w chorobach układu sercowo-naczyniowego) skutkuje obniżeniem ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych o 38% w porównaniu z placebo u chorych na cukrzycę typu 2 i z rozpoznaniem choroby układu krążenia. Ponadto, w ramach jednego z drugorzędowych punktów końcowych, w badaniu tym wykazano również zmniejszenie ryzyka hospitalizacji z powodu niewydolności serca o 35% u chorych z tej populacji przyjmujących empagliflozynę6.

Niewydolność serca można podzielić na kategorie pod względem frakcji wyrzutowej, miary stosowanej w celu określenia zdolności serca do pompowania krwi Program EMPEROR HF obejmuje dwa uzależnione od zdarzeń badania III fazy, w których ocenie poddane zostanie stosowanie empagliflozyny w leczeniu chorych na przewlekłą niewydolność serca z zachowaną (ang. heart failure with preserved ejection fraction, HFpEF) lub obniżoną frakcją wyrzutową (ang. heart failure with reduced ejection fraction, HFrEF). W obu badaniach oceniony zostanie wpływ leczenia empagliflozyną na śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych i hospitalizacje z powodu niewydolności serca, będące pierwszorzędowymi punktami końcowymi. W badaniach tych udział weźmie ogółem około 7000 pacjentów, a ich zakończenie przewidywane jest na rok 2020.

Mimo obecnie dostępnych opcji terapeutycznych mniej więcej połowa chorych na niewydolność serca umiera w ciągu pięciu lat od rozpoznania. Ten fakt podkreśla realną potrzebę dokonania postępów w leczeniu tej choroby — powiedział prof. Hans-Juergen Woerle, globalny wiceprezes ds. medycznych, Obszar terapeutyczny chorób metabolicznych, Boehringer Ingelheim. Celem naszych nowych badań jest dokonanie oceny potencjału stosowania empagliflozyny u chorych na niewydolność serca. Jednocześnie w ramach tych badań po raz pierwszy działanie empagliflozyny zostanie ocenione u osób bez cukrzycy typu 2. Dlatego też jesteśmy bardzo podekscytowani rozpoczęciem realizacji tych dwóch badań.

 

Źródło i fot.: Informacja prasowa

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ