Partner serwisu
14 czerwca 2017

Polscy specjaliści zarządzają projektami rozwoju leków na całym świecie

Kategoria: Z życia branży

Międzynarodowe Centrum Badań Klinicznych AstraZeneca w Warszawie rozszerza działalność i tworzy nowe miejsca pracy w części badawczo-rozwojowej sektora farmaceutycznego. W ostatnim roku na świecie firma zainwestowała w działalność badawczo-rozwojową ok. 6 mld $, z czego znakomita część to projekty badawcze prowadzone z Polski. Ośrodek, który obchodzi właśnie swoje szóste urodziny, w ciągu kilku lat przerodził się z centrum zatrudniającego 90 osób i prowadzącego 5 projektów, w ponad 500-osobowy zespół, koordynujący ponad 65 międzynarodowych projektów badawczych.

Polscy specjaliści zarządzają projektami rozwoju leków na całym świecie

W 2011 roku AstraZeneca otworzyła w Warszawie - jako pierwsze w tej części Europy – globalne Centrum Badań Klinicznych. Firma dostrzegła drzemiący w Polsce ogromny potencjał intelektualny oraz gospodarczy do rozwoju tego typu inwestycji. Początkowo Centrum budowało swoją siłę na kompetencjach, istniejącego już wcześniej, lokalnego działu badań klinicznych AstraZeneca, a z czasem przerodziło się w największe centrum koordynacji badań w firmie i dziś funkcjonuje jako jeden z trzech tego typu ośrodków AstraZeneca na świecie (obok Kanady i Chin). Ośrodek jest unikalnym przedsięwzięciem na polskim rynku innowacyjnych firm farmaceutycznych, odpowiedzialnym za badania w kluczowych dziedzinach terapeutycznych, z największym w Polsce zespołem zarządzającym globalnymi programami badań klinicznych oraz pełnym zakresem funkcji związanych z koordynacją badań klinicznych.

Zarządzanie globalnymi projektami badań klinicznych wymaga szerokiego grona specjalistów, którzy zajmują się planowaniem sposobu wykonania badania, koordynacją jego prowadzenia w różnych krajach świata, włączając w to rekrutację pacjentów, gromadzenie danych klinicznych i zarządzanie nimi. Ponadto tworzą oni zaawansowane analizy statystyczne i raporty, które są podstawą późniejszych wniosków o rejestrację produktów leczniczych w wielu regionach świata. Od kilku lat AstraZeneca przyciąga zainteresowanie wysoko wykwalifikowanych pracowników sektora medycznego, biotechnologicznego i specjalistów analizy danych, nierzadko posiadających wybitne kompetencje w swojej dziedzinie. Tylko w 2017 r. firma przyjmie do pracy w Polsce ponad 450 osób, z czego aż 250 do zespołu badań klinicznych. Poza osobami z dziedziny medycyny czy „life science”, zatrudnienie znajdzie także duża grupa doświadczonych statystyków czy programistów.

Zbudowaliśmy kompetencje w tak trudnym obszarze działania, jakim są badania kliniczne i dzisiaj to my dla innych rynków AstraZeneca jesteśmy globalnym punktem odniesienia - mówi Alina Pszczółkowska, Dyrektor Zarządzająca Projektem Rozbudowy Globalnego Centrum Badań Klinicznych.

Centrum w Warszawie ma dzisiaj pełny wpływ na sposób prowadzenia badań klinicznych na całym świecie, nasi specjaliści piszą protokoły badań, uczestniczą w wyborze krajów, w których badanie będzie prowadzone, a także koordynują pracę swojego zespołu, zespołów w poszczególnych krajach i  innych organizacji wspierających badanie, jak na przykład centralne laboratoria czy naukowe komitety nadzorujące badanie. Zespół działa w sposób absolutnie twórczy – zatrudnieni profesjonaliści mają możliwość wdrażania własnych koncepcji, co przeradza się niejednokrotnie w prawdziwie innowacyjnie rozwiązania. Dzięki temu prowadzimy projekty szybciej, lepiej, po prostu inaczej - dodaje Alina Pszczółkowska.

AstraZeneca jest obecnie zaangażowana globalnie - sama i we współpracy z innymi podmiotami zewnętrznymi - w 133 projekty badawcze. Warto zaznaczyć, że w III fazie badania lub na etapie procesu rejestracyjnego firma posiada łącznie: 12 nowych molekuł (w tym w astmie ciężkiej, raku płuca, raku piersi) oraz 26 nowych wskazań dla posiadanych leków.

Co drugi projekt globalny jest koordynowany z warszawskiego Centrum i są wśród nich te kluczowe dla całej firmy.

Jesteśmy dumni z sukcesów naszego Centrum, ale przede wszystkim cieszymy się, że ośrodek cały czas się rozwija - mówi Barbara Kozierkiewicz, Dyrektor Centrum Badań Klinicznych w Warszawie.

Pasja i profesjonalizm naszego zespołu przekuwa się w konkretne sukcesy - obecnie prowadzimy badania nad lekami, które mogą stanowić odpowiedź na niezaspokojone dotąd potrzeby w onkologii, kardiologii, diabetologii czy pulmonologii oraz, co istotne, mogą zmienić paradygmat danej choroby - dodaje Barbara Kozierkiewicz.

Niezwykle fascynujące jest to, że to kadra z Polski koordynuje dostarczanie danych badawczych i przygotowuje dokumentację rejestracyjną wielu naszych nowych leków zarówno dla amerykańskiej agencji regulatorowej FDA (Food & Drug Agency), jak i Europejskiej Agencji Leków (EMA).

Możliwość prowadzenia tak wielu projektów badań klinicznych to wynik realizowanej od kilku lat strategii inwestowania znacznych środków finansowych w szeroko rozumiane działania badawczo-rozwojowe. AstraZeneca plasuje się w pierwszej dziesiątce firm farmaceutycznych pod względem inwestycji w R&D na świecie.  W 2016 roku globalne inwestycje firmy w badania i rozwój wyniosły 5,9 miliarda dolarów, co stanowi 25% łącznych przychodów firmy, podczas gdy średnia rynkowa wśród firm farmaceutycznych wynosi 18%. Warszawskie Centrum zarządza istotną częścią powyższego budżetu.

Ponadprzeciętne zaangażowanie w działania R&D przekłada się na oferowane przez firmę portfolio leków. Rok 2016 AstraZeneca zakończyła z najbardziej innowacyjnym na świecie portfolio leków w późnych stadiach badań, według Bloomberg Intelligence Innovation Scorecard.

Cieszymy się, że oceniając obiecujące w aspekcie komercyjnym portfolio badań w późnych fazach - Bloomberg przyznał nam pierwsze miejsce pod względem innowacyjności sposobu działania, potencjału dla zmiany paradygmatu choroby oraz spełnienia niezaspokojonych potrzeb medycznych, a także przedłużenia życia pacjenta. Pacjenci na całym świecie wciąż oczekują innowacyjnych, skutecznych, a zarazem bezpiecznych terapii. Dostęp do nich nie byłby jednak możliwy, gdyby nie badania kliniczne, które są wymaganym przez prawo, niezbędnym elementem procesu dopuszczenia leku do obrotu- podkreśla Patryk Mikucki, Dyrektor ds. R&D Regionu Europa w AstraZeneca.

AstraZeneca rocznie reinwestuje w Polsce ponad 30% przychodów z krajowej działalności biznesowej. Ta bezprecedensowa inwestycja w kapitał intelektualny zapewni transfer wiedzy i know-how, wyszkolenie kolejnych wysokiej klasy specjalistów oraz rozwijanie nowych kompetencji, których do tej pory nie było na polskim rynku. Ludzie z Polski zarządzają projektami, których jednostkowa wartość niejednokrotnie przekracza 400 mln złotych – mówi Jarosław Oleszczuk, Prezes Zarządu AstraZeneca Pharma Poland.

Jesteśmy dumni, że nasze warszawskie Centrum Badań Klinicznych odgrywa w tym procesie coraz większą rolę. Polska ma ogromny potencjał do prowadzenia badań rozwoju leków - mamy nadzieję, że dostrzegą go także inne firmy z naszej branży – dodaje Patryk Mikucki.

Źródło: Informacja prasowa

Fot.: 123rf.com

ZAMKNIJ X
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ