Partner serwisu
27 lipca 2017

Raport GUS - Apteki i punkty apteczne w 2016 r.

Kategoria: Z życia branży

Główny Urząd Statystyczny wydał raport, w którym przedstawiono dane na temat aptek i punktów aptecznych w 2016 roku.

Raport GUS - Apteki i punkty apteczne w 2016 r.

Jak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec 2016 r. prowadzenie obrotu detalicznego produktami leczniczymi potwierdziło 13104 aptek ogólnodostępnych, 24 apteki zakładowe oraz 1316 punktów aptecznych.

Wykres 1. Liczba aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych

Niemal wszystkie apteki ogólnodostępne (99,7%) należały do prywatnych właścicieli. 2989 aptek ogólnodostępnych pełniło dyżury nocne, przy czym 2542 placówek sprawowało dyżury okresowe, a 447 dyżury stałe.

Prowadzenie sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych z wykorzystaniem strony internetowej zadeklarowało 282 aptek i 6 punktów aptecznych.

W aptekach ogólnodostępnych, zakładowych i punktach aptecznych na koniec grudnia 2016 r. pracowało 67502 osób, w tym 27113 magistrów farmacji i 31899 techników farmaceutycznych. Zdecydowaną większość pracujących farmaceutów stanowiły kobiety (prawie 83% magistrów i 94% techników).

Tablica 1. Pracujący w aptekach i punktach aptecznych (stan w dniu 31 XII)

Na koniec 2016 r. najwięcej aptek ogólnodostępnych działało w województwie mazowieckim, a najmniej zlokalizowanych było na obszarze województwa lubuskiego. Najwięcej punktów aptecznych odnotowano na terenie województwa małopolskiego, a najmniej znajdowało się w województwie warmińsko-mazurskim.

W 2016 r. liczba ludności przypadająca na aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny wyniosła na poziomie kraju 2665 osób (o 73 osoby mniej niż przed rokiem). Najwięcej ludności przypadało na jedną placówkę w województwie warmińsko- mazurskim (3043 mieszkańców), a najmniej w lubelskim (2394 mieszkańców).

 Tablica 2. Apteki ogólnodostępne i punkty apteczne według województw (stan w dniu 31 XII)

Mapa 1. Liczba ludności przypadająca na aptekę ogólnodostępną/punkt apteczny według województw

Uwagi metodyczne

  1. Notatkę opracowano na podstawie wyników badania GUS realizowanego na formularzu ZD-5 Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego.
  2. Badanie obejmuje apteki ogólnodostępne, apteki zakładowe oraz punkty apteczne.
  3. Apteka ogólnodostępna to apteka przeznaczona do zaopatrywania ludności w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wyroby medyczne, produkty posiadające wymagane prawem atesty lub zezwolenia, pod warunkiem, że ich przechowywanie i sprzedaż nie będą przeszkadzać podstawowej działalności apteki. Są to równocześnie miejsca udzielania informacji o produktach leczniczych oraz wyrobach medycznych.
  4. Apteka zakładowa to apteka zaopatrująca w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą, utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Sprawiedliwości, gabinety, pracownie, izby chorych i oddziały terapeutyczne, a także inne zakłady lecznicze podmiotów leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.
  5. Punkt apteczny to placówka prowadząca obrót detaliczny produktami leczniczymi. Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne (art. 70 ust.3 ustawy z dnia 6 września 2001 r.) punkty apteczne tworzone po dniu wejścia w życie ustawy mogą być usytuowane jedynie na terenach wiejskich, jeśli na terenie danej wsi nie jest prowadzona apteka ogólnodostępna.

Źródło: stat.gov.pl

Fot.: 123rf.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ