Partner serwisu
26 lutego 2018

MZ: W sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

Kategoria: Z życia branży

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2018 r.

MZ: W sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

W porównaniu do XXXVII obwieszczenia, obowiązującego od 1 stycznia 2018 r., projekt XXXVIII obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany.

Statystyki projektu XXXVIII obwieszczenia

Ogółem do obwieszczenia zostaną dodane 92 produkty lecznicze (unikalne kody EAN), w tym:

  • 70 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach listy aptecznej,
  • 6 wyrobów medycznych (unikalne kody EAN) w ramach listy aptecznej,
  • 16 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach programów lekowych.
  • Dla 142 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu. (od 15921,96 zł do 0,01 zł)
  • Dla 3 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono podwyższenie urzędowych cen zbytu. (od 4,86 zł do 9,72 zł)
  • Dla 283 produktów (unikalnych kodów EAN) spadnie dopłata pacjenta. (od 56,70 zł do 0,01 zł)
  • Dla 874 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrośnie dopłata pacjenta. (od 113,40 zł do 0,01 zł)
  • Dla 732 produktów (unikalnych kodów EAN) spadną ceny detaliczne brutto. (172,93 zł do 0,01 zł)
  • Dla 179 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrosną ceny detaliczne brutto. (od 10,21 zł do 0,01 zł)

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdzie się 45 produktów leczniczych (unikalne kody EAN) obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

Zmiany na liście aptecznej

Formetic (metforminum) został objęty refundacją we wskazaniu: zespół policystycznych jajników.

Zmiany w programach lekowych

Dysport (Clostridium botulinum typ A) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu (ICD-10 I61, I63, I69)”, stanowiąc kolejną opcję terapeutyczną w tym programie.

Ofev (nintedanib) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc z zastosowaniem nintedanibu (ICD-10 J 84.1)”. Jest to nowa substancja czynna oraz kolejna opcja terapeutyczna, obok pirfenidonu, udostępniona grupie chorych na idiopatyczne włóknienie płuc w ramach istniejącego programu.

Gilenya (fingolimod) został objęty refundacją w ramach nowej treści programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej  postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)”.  Przedmiotowa zmiana obejmuje wydłużenie czasu terapii dla leku Gilenya powyżej okres pięciu lat (brak ograniczenia czasowego) oraz rozszerzenie populacji pacjentów leczonych fingolimodem o szybko rozwijająca się ciężką postać stwardnienia rozsianego (RES RRMS).

Revolade (eltrombopag) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)” oraz „Leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)”.

Synagis (paliwizumab) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Profilaktyka zakażeń wirusem RS (ICD-10  P 07.2, P07.3, P 27.1)” w ramach poszerzonej populacji pacjentów, obejmującej także dzieci urodzone między 28 a 32 tyg. wieku ciążowego.

IV. Zmiany na liście „75+”

W wykazie bezpłatnych leków dla seniorów znajdzie się więcej kolejnych bezpłatnych leków. Od 1 marca 2018 r. w wykazie bezpłatnych leków dla seniorów 75+ znajdą się doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy limitowej 16.0 Doustne leki przeciwcukrzycowe – pochodne sulfonylomocznika zawierające substancje czynne: gliclazidum, glimepiridum, glipizidum refundowane dla pacjentów z cukrzycą oraz leki przeciwzakrzepowe z grupy limitowej 21.0, Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K zawierające substancje czynne: warfarinum, acenocumarol refundowane we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji administracyjnej o objęciu refundacją i ustaleniu ceny urzędowej.

źródło: Ministerstwo Zdrowia
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ