Partner serwisu
12 kwietnia 2018

Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii - współpraca z Pfizer

Kategoria: Z życia branży

Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii, które wspiera komercjalizację odkryć naukowych, nawiązało pierwszą strategiczną współpracę z firmą Pfizer. Dzięki niej rosną szanse na przyspieszenie komercjalizacji wyników badań prowadzonych na polskich uczelniach.

Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii - współpraca z Pfizer

Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) zrzesza ośrodki działające przy polskich uczelniach (obecnie już 51), których zadaniem jest zarządzenie i komercjalizacja własności intelektualnej. Jego celem jest usprawnienie współpracy polskich uczelni z przedsiębiorstwami zainteresowanymi odkryciami i wynikami badań naukowych.

Idea one-stop shop

PACTT powstało, by ułatwić uczelniom i przedsiębiorstwom współpracę w zakresie transferu technologii. Na poziomie ogólnokrajowym agregujemy własność intelektualną naukowców z 50 uczelni i możemy ją przedstawiać firmom w najdogodniejszy dla nich sposób. Dla podmiotów komercyjnych to ogromna korzyść, ponieważ zamiast poszukiwać kontaktów na kilkudziesięciu uczelniach, mogą w jednym miejscu uzyskać przegląd patentów, wyników badań i odkryć dokonywanych na terenie całej Polski

mówi o idei zrzeszenia Robert Dwiliński, członek Rady PACTT, dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Idea jednego okienka PACTT powstała pod koniec ubiegłego roku i to okazało się być kluczowym argumentem dla przedsiębiorstw, które poszukują kontaktów z polskimi uczelniami. Już na początku roku rozpoczęły się rozmowy z firmami zainteresowanymi współpracą, a pierwsze strategiczne partnerstwo z PACTT zostało zawiązane z polskim oddziałem międzynarodowej firmy farmaceutycznej Pfizer.

Coraz więcej firm prywatnych, dostrzega nieocenioną rolę ośrodków akademickich – nie tylko w budowaniu przyszłej kadry naukowej, ale także jako partnera w realizacji wspólnych przedsięwzięć w ochronie zdrowia.

Jestem pełen uznania dla inicjatywy PACTT. Jako firma nastawiona na rozwijanie innowacji chcemy wprowadzać nowatorskie rozwiązania zmieniające sposób myślenia o chorobach a także sposobach ich profilaktyki i leczenia. Dzięki partnerstwie z PACTT mamy możliwość nawiązania współpracy z uniwersytetami i uczelniami rozsianymi w całej Polsce i przeglądu aktualnego stanu własności intelektualnej w  istotnych dla nas dziedzinach i obszarach terapeutycznych. PACTT postrzegam jako platformę, która pozwala znajdować odpowiedzi na największe wyzwania zdrowotne, a co za tym idzie, polepszanie jakości zdrowia i życia pacjentów. Dzięki wsparciu i doświadczeniu brokerów firmy mogą skoncentrować się na meritum, z pominięciem wstępnych, nierzadko trudnych rozmów z naukowcami

ocenia Michał Kurzelewski, dyrektor medyczny w firmie Pfizer Polska.

PACTT wspiera dialog biznesu ze światem nauki za pośrednictwem brokerów, którzy jako dedykowani opiekunowie firm zbierają dane o dostępnych patentach i dokonanych odkryciach. Na podstawie preferencji i oczekiwań przedsiębiorstw brokerzy przygotowują zbiorcze prezentacje, w których uczestniczą zespoły naukowe i komitety inwestycyjne z przedsiębiorstw. Jednym z elementów tego procesu jest wspieranie przez PACTT naukowców – w przygotowaniu prezentacji, jak i firm – w budowaniu relacji z interesującymi je zespołami naukowymi.

Współpraca firmy z PACTT oznacza, że firma:

  • otrzymuje dedykowanego brokera, który zbiera informacje z ponad 50 uczelni i prezentuje je w dogodnej formie,
  • ma dostęp do własności intelektualnej ponad 50 uczelni w jednym miejscu,
  • może liczyć na bieżące aktualizowanie informacji zgodnie z profilem zainteresowań.

PACTT na początku drogi z pakietem korzyści dla firm

Pierwsze strategiczne partnerstwo z tak dużą firmą jak Pfizer to dla PACTT ogromny krok naprzód. Po pierwsze dowodzi, że idea Porozumienia stanowi wartość dla znaczących firm działających na rynku globalnym. Po drugie, dla brokerów technologii to najlepsza możliwość doskonalenia standardów współpracy z naukowcami i przedsiębiorcami. Również dla uczelnianych centrów transferu technologii ta współpraca jest bodźcem do zacieśniania współpracy w ramach zrzeszenia

mówi Marta Osęka, broker innowacji w Centrum Transferu Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

PACTT jest na początku drogi rozwoju. Współpraca z firmą Pfizer pozwala opracować kodeks dobrych praktyk modelowej formy współpracy, które zostaną przeniesione do innych obszarów technologicznych.

Po etapie budowania struktur Porozumienia i uformowania podstawowych zasad współpracy z firmami, nadszedł czas zawiązywania partnerstw z przedsiębiorstwami. Potencjał jest ogromny, ponieważ możliwości komercjalizacji dotyczą różnych branż – nie tylko medycyny i biomedycyny, ale również chemii, fizyki, IT, nauk humanistycznych i różnych gałęzi przemysłu. Wierzę, że wkrótce PACTT podpisze szereg umów z przedsiębiorstwami reprezentującymi różne sektory gospodarki

dodaje Robert Dwiliński.

Co PACTT przynosi uczelniom

Pierwsze doświadczenia PACTT pokazują, że stworzenie tego rodzaju organizacji przynosi szereg korzyści uczelniom i naukowcom. Jedną z nich jest udrożnienie przepływu informacji między centrami transferu technologii poszczególnych uczelni. Uczestnictwo w PACTT mobilizuje do wspólnego działania i aktywności np. do opiniowania projektów legislacyjnych pod szyldem jednej organizacji. Niemniej istotna jest edukacja i wyrównywanie standardów w CTT, co jest istotne, ponieważ różnią się one poziomem zaawansowania i skalą. Podejmowanie współpracy z największymi globalnymi firmami to dla naukowców wyraźny i jednoznaczny dowód, że możliwe jest Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) zrzesza ośrodki działające przy polskich uczelniach (obecnie już 50), których zadaniem jest zarządzenie i komercjalizacja własności intelektualnej. Jego celem jest usprawnienie współpracy polskich uczelni z przedsiębiorstwami zainteresowanymi odkryciami i wynikami badań naukowych.

źródło: Informacja prasowa
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ