Partner serwisu
07 czerwca 2018

BIOTON opublikował wyniki finansowe

Kategoria: Z życia branży

BIOTON S.A. – spółka biotechnologiczna oferująca kompleksowe rozwiązania w dziedzinie diabetologii – opublikował wyniki finansowe za 1Q 20178 roku. Skonsolidowane przychody Grupy z działalności kontynuowanej w 1Q 2018 r. wyniosły 69 mln zł i były na stabilnym poziomie w ujęciu rok do roku. Zysk brutto na sprzedaży sięgnął w tym czasie 44,3 mln zł, co oznacza wzrost o 34% r/r/. Zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł 6,1 mln zł wobec 2,1 mln zł straty w analogicznym okresie przed rokiem. BIOTON zakończył 1Q 2018 roku skonsolidowanym zyskiem netto przypisanym akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 2,2 mln zł wobec 10,8 mln zł straty na tym poziomie w 1Q 2017 roku.

BIOTON opublikował wyniki finansowe

Wyniki finansowe z działalności kontynuowanej Grupy Kapitałowej w 1Q 2018 roku:

  • przychody z działalności kontynuowanej: 69 mln zł, stabilnie rok do roku
  • 6,1 mln zł zysku operacyjnego wobec 2,1 mln zł straty operacyjnej w 1Q 2017
  • 2,2 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 10,8 mln zł straty na tym poziomie w analogicznym okresie przed rokiem

Kontynuacja dwucyfrowych wzrostów sprzedaży na kluczowym rynku w Polsce – udział sprzedaży zagranicznej w przychodach z działalności kontynuowanej na poziomie 62% w związku z podpisaniem ramowej globalnej umowy o współpracy w ramach dystrybucji i sprzedaży insuliny

Zakończenie procesu poszukiwania inwestora dla SciGen - istotny element budowy potencjału do dalszego rozwoju zintegrowanego systemu opieki diabetologicznej – wartość transakcji sprzedaży SciGen na rzecz Yifan International Pharmaceutical Co. to 56,68 mln USD, w tym 26,78 mln USD to cena pakietu akcji SciGen będącego w posiadaniu BIOTONU równoznaczna z wpływem gotówkowym

Udział insuliny wytwarzanej przez BIOTON pod marką „Gensulin” w rynku insulin klasycznych w Polsce pozostaje na stabilnym poziomie pomimo dokonanych zmian refundacji poprzez wprowadzenie Listy 75+ (32,04% w 1Q 2018, +0,83 p.p. rok do roku). Dzięki rozbudowie portfolio BIOTONU o produkty komplementarne i selektywnym działaniom marketingowo-sprzedażowym sprzedaż Grupy na rynku polskim wzrosła w 1Q 2018 w ujęciu rok do roku o 24,5%. Dużą dynamikę (+74%) odnotowano także na rynku chińskim (włączając Hong Kong), głównie ze względu na podpisanie globalnej umowy współpracy w zakresie dystrybucji i sprzedaży insuliny. Sprzedaż na rynkach Azji Południowo ‐ Wschodniej oraz Australii (poprzez Grupę Kapitałową SciGen Ltd) wyniosła w 1Q 2018 27,9 mln PLN wobec 37 mln PLN przed rokiem. Ujemna dynamika spowodowana była głównie zakończeniem sprzedaży jednego z leków w Australii i mniejszą sprzedażą jednego z leków w Korei oraz przesunięciem sprzedaży insuliny w Tajlandii na kolejne kwartały. Sprzedaż zagraniczna BIOTONU odpowiadała w 1Q 2018 za 62% przychodów ogółem.

Za nami dobry w naszej ocenie kwartał, pokazujący poprzez wyniki zdecydowanie pozytywny trend, będący efektem podjętych przed rokiem działań porządkujących strukturę i kierunki strategiczne BIOTON. Po raz pierwszy od dłuższego czasu BIOTON zaraportował dodatni poziom zysku netto i wysoką dynamikę zysku brutto na sprzedaży. Ważne z punktu widzenia spółki jest umocnienie się wyników sprzedaży insuliny bazowej Gensulin na rynku krajowym. To dowód na zaufanie polskich pacjentów do sprawdzonych, rodzimych rozwiązań diabetologicznych. Cieszy nas też rosnąca sprzedaż na rynku chińskim, który awansował na trzecią pozycję w naszym portfelu, po Polsce i Korei Płd. Należy jednak zaznaczyć, że to bardzo wymagający rynek pod kątem dystrybucji insuliny i będziemy musieli wdrożyć jeszcze szereg działań i zaangażować istotne siły, aby dostrzec jego faktyczny potencjał w osiąganych wynikach sprzedażowych. W minionym kwartale mieliśmy wprawdzie niższą sprzedaż na rynkach obsługiwanych przez grupę SciGen, ale jest to sytuacja przejściowa z punktu widzenia BIOTONU ze względu na zmianę modelu dystrybucji w skali globalnej, a więc również na tych rynkach. Dystrybucję produktów BIOTONU w skali globalnej rozpoczął nasz nowy partner – Yifan International Pharmaceutical. Współpraca ta wiąże się dla Spółki z istotnymi korzyściami, związanymi głównie z przejęciem przez partnera dystrybucyjnego kosztów rejestracyjnych, kosztów działań komercyjnych i marketingowych, w szczególności także kosztów budowania sieci sprzedaży dystrybucyjnej na poszczególnych rynkach, co korzystnie wpływać będzie w naszej ocenie na poziom sprzedaży zagranicznej i wyniki finansowe Grupy. Poza uporządkowaniem i rozwojem w obszarze dystrybucji wykonaliśmy niedawno jeszcze jeden istotny krok na drodze do dalszego rozwijania zintegrowanego systemu opieki diabetologicznej BIOTONU: jesteśmy w trakcie procesu pozyskania inwestora dla zależnej spółki dystrybucyjnej SciGen Ltd – postępuje on zgodnie z planem, przed nami m.in. uzyskanie zgód korporacyjnych i spełnienie warunków umownych. Pozyskane dzięki transakcji środki umożliwią nam spłatę części zadłużenia i zasilą kapitał obrotowy, co korzystnie wpłynie na sytuację płynnościową BIOTONU i w bardzo istotny sposób ograniczy koszty finansowania Grupy. Ponadto, zakończenie tego procesu pozwoli nam relokować nasze zasoby i wesprzeć te obszary biznesowe, które są dla nas obecnie strategicznie kluczowe, czyli ukończenie fazy skalowania produkcji, a następnie rejestracji i komercjalizacji analogu insuliny BIOTONU

mówi Robert Neymann, Prezes Zarządu BIOTON S.A.

W ramach zawartej umowy inwestycyjnej wszystkie akcje SciGen będące w posiadaniu BIOTON nabędzie, po spełnieniu się wszystkich warunków zawieszających, Yifan International Pharmaceutical Co. Łączna wartość transakcji wynosi 56,68 mln USD, w tym 26,78 mln USD to cena pakietu akcji SciGen płacona w gotówce. Transakcja ta odzwierciedla założenia Analizy Opcji Strategicznych przedstawionej zarządowi BIOTON przez KPMG pod koniec ubiegłego roku.

W ramach transakcji BIOTON nabędzie od SciGen prawa do prowadzenia działalności dystrybucyjnej na szeregu rynków, głównie Azji Wschodniej, gdzie dotychczas działał poprzez sprzedawaną właśnie spółkę zależną, oraz prawa do szeregu znaków towarowych SciLin. SciGen spłaci część swojego zadłużenia wobec BIOTONU w kwocie 29,9 mln USD z tytułu udzielonej przed laty pożyczki, a jej pozostała część zostanie umorzona. Zamknięcie transakcji – rozumiane jako wpłynięcie środków do Spółki - spodziewane jest w ciągu około czterech miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy, czyli 15 maja br.

źródło: Informacja prasowa
Tagi: Bioton
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ