Partner serwisu
23 lipca 2018

Uchwalenie przez Sejm nowelizacji ustawy Prawo wodne

Kategoria: Z życia branży

W dniu 20 lipca br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, uwzględniający postulat zgloszony przez IGWP do art. 552 ustawy.

Uchwalenie przez Sejm nowelizacji ustawy Prawo wodne

Uchwalenie ustawy poprzedziły prace Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19.07.2018. W trakcie, których Komisja rozpatrywała poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2638 i 2727).

Komisja przyjęła poprawkę do art.552 projektu ustawy w przedmiocie wydłużenia terminu na złożenie informacji na potrzeby ustalenia wysokości opłaty za usługi wodne.

Zasadność wprowadzenia poprawki było przedmiotem wystąpienia obecnej na posiedzeniu Komisji, Pani Anny Moskwy Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, która wskazała iż jest to postulat przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Powyższa zmiana była zawarta w stanowisku do rządowego projektu ustawy nowelizującej ustawę Prawo wodne, skierowanym przez Izbę do Sejmu, oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Izba podnosiła, iż zaproponowany przez ustawodawcę w projekcie 14 dniowy termin na złożenie informacji na potrzeby ustalenia wysokości opłaty za usługi wodne jest trudny do spełnienia z uwagi na zbyt krótki okres czasu. Izba wnioskowała o wydłużenie terminu przekazania danych przynajmniej do 30 dni, z uwagi na konieczność m.in. upływu czasu potrzebnego na realizację zleceń wykonania badań w laboratoriach, analizę wyników, czy też ewentualnych postępowań reklamacyjnych. Izba wskazała również, że przekazane wyniki badań są m.in. podstawą do naliczana opłat za odprowadzane ścieki, a ładunki w wodzie pobranej mogą służyć do odliczenia od ładunków w odprowadzanych ściekach, co bezpośrednio wpływa na wysokość naliczonej opłaty.

Dodatkowo Izba argumentowała, iż jest to tym bardziej słuszne, iż sam projektodawca odwołuje się w uzasadnieniu do Projektu ustawy w zakresie oświadczeń do art. 304 ustawy Prawo wodne, na podstawie którego podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników w terminie 30 dni.

Na Posła sprawozdawcę z prac Komisji wyznaczony został Poseł Sylwester Chruszcz.

źródło: igwp.org.pl
fot. 123rf.com
Ekoz
2018-07-25
Jest to naprawdę przykre i uciążliwe dla "żywego organizmu", że zmiany aktualizacyjne i dostosowujące ustawę PW następują w cząstkach!!!
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ