Partner serwisu
13 listopada 2018

Najnowsze dane dot. profilu bezpieczeństwa kladrybiny w tabletkach

Kategoria: Aktualności

Na podstawie danych uzyskanych w trakcie badań klinicznych z wydłużonym okresem obserwacji oraz podczas codziennej praktyki klinicznej nie wykazano zwiększonej częstotliwości występowania ciężkich działań niepożądanych. Dodatkowe analizy post-hoc danych potwierdzają skuteczność terapii kladrybiną w tabletkach u pacjentów z rzutową postacią stwardnienia rozsianego (SM) o dużej aktywności choroby.

Najnowsze dane dot. profilu bezpieczeństwa kladrybiny w tabletkach

Merck, firma naukowo-technologiczna, zaprezentowała nowe dane dot. kladrybiny w tabletkach w trakcie 34. Kongresu Europejskiego Komitetu ds. Leczenia i Badań nad Stwardnieniem Rozsianym (ECTRIMS, European Committee for Treatment and Research In Multiple Sclerosis) w Berlinie. Dane te opierają się na istniejących dowodach naukowych zebranych w ramach codziennej praktyki klinicznej oraz podczas badań klinicznych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności kladrybiny w tabletkach. Na ich podstawie potwierdzono pozytywny profil korzyści do ryzyka kladrybiny w tabletkach przyjmowanej doustnie przez maksymalnie 20 dni w ciągu 2 lat.

Na podstawie zintegrowanej analizy danych pochodzących z badań klinicznych CLARITY, CLARITY EXT i ORACLE-MS oraz dodatkowych dwóch lat obserwacji prowadzonej w ramach długoterminowego rejestru PREMIERE, potwierdzono profil działań niepożądanych, które mogą pojawić się w trakcie leczenia (TEAE, treatment-emergent adverse event) kladrybiną w tabletkach, jednocześnie nie stwierdzając występowania nowych zdarzeń. Analiza obejmowała dane pacjentów obserwowanych przez okres niemal 10 lat[i] (923 pacjentów otrzymało leczenie kladrybiną w tabletkach 3,5 mg/kg; 641 pacjentów otrzymało placebo). W ramach analizy wykonano również przegląd porejestracyjnych danych dotyczących bezpieczeństwa leku uzyskanych do lipca 2018 r., w którym także nie stwierdzono wystąpienia nowych sygnałów związanych z bezpieczeństwem czy tolerancją kladrybiny w tabletkach.

– W mojej opinii, w obszarze SM wkroczyliśmy w erę terapii rekonstytucyjnych układu immunologicznego (IRT, immune reconstitution therapies), które podawane w sposób przerywany, osiągają jednak długotrwały efekt leczenia utrzymującego się dłużej niż okres dawkowania leku – powiedział prof. Gavin Giovannoni, główny badacz badań klinicznych CLARITY i kierownik Katedry Neurologii Barts and The London School of Medicine and Dentistry. – Nowe dane przedstawione w trakcie ECTRIMS wskazują, że leczenie kladrybiną w tabletkach pozwala uzyskać trwałą skuteczność znacznie wykraczającą poza schemat dawkowania leku zawierającego te substancję, bez generowania nowych sygnałów związanych z bezpieczeństwem terapii w długim okresie.

Na podstawie analiz post hoc danych z badania CLARITY EXT, w trakcie którego pacjenci łącznie przez 20 dni w roku 1. i roku 2. otrzymywali kladrybinę w tabletkach w dawce 3,5 mg/kg masy ciała, wykazano, że odsetek pacjentów osiągających wskaźnik NEDA-3 utrzymuje się wśród osób przyjmujących kladrybinę w tabletkach 3,5 mg/kg lub placebo do końca 4. roku obserwacji[ii]. Istnieje również analiza oceny w skali EDSS oraz klinicznych i radiologicznych (MRI) wyników leczenia wśród pacjentów z dużą aktywnością choroby.

W kolejnej analizie post hoc danych z badania CLARITY wykazano, że na skuteczność leczenia kladrybiną w tabletkach, obejmującą redukcję liczby rzutów i poprawę wyników badania MRI, nie wpływa wiek pacjenta, co potwierdzają wyniki uprzednio przeprowadzonych, podobnych analiz[iii]. Na podstawie danych z tego badania wykazano również zmniejszenie liczby kwalifikujących rzutów wśród pacjentów z RSM w wieku poniżej i powyżej 45 lat. Mając na uwadze parametry MRI, w obu grupach wiekowych wykazano zmniejszenie się skumulowanej liczby nowych zmian T1 Gd+ i aktywnych zmian T2 w 96. tygodniu wśród pacjentów otrzymujących kladrybinę w tabletkach w porównaniu z chorymi przyjmującymi placebo3.

– Dane przedstawione w trakcie ECTRIMS 2018 pokazują, jak bardzo jesteśmy zmotywowani do lepszego zrozumienia rozszerzonego profilu korzyści do ryzyka kladrybiny w tabletkach – powiedział Luciano Rossetti, Head of Global R&D Biopharma, Merck. – Coraz więcej pacjentów na świecie ma dostęp do kladrybiny w tabletkach, dlatego lepsze scharakteryzowanie profilu terapeutycznego leku, umożliwiające tym samym osiągnięcie pacjentom optymalnej korzyści z leczenia, staje się dla nas jeszcze bardziej istotne.

[i] Cook S et al. Updated safety analysis of Cladribine Tablets in the treatment of patients with multiple sclerosis. Prezentacja przedstawiona w trakcie ECTRIMS 2018.

[ii] Vermersch P et al. Sustained efficacy in relapsing remitting multiple sclerosis following switch to placebo treatment from Cladribine Tablets in patients with high disease activity at baseline. Prezentacja przedstawiona w trakcie ECTRIMS 2018.

[iii] Giovannoni G et al. An exploratory analysis of the efficacy of Cladribine Tablets 3.5mg/kg in patients with relapsing multiple sclerosis stratified according to age above and below 45 years in the CLARITY study. Prezentacja przedstawiona w trakcie ECTRIMS 2018.

źródło: Informacja prasowa
fot. 123rf.com/fot. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ