Partner serwisu
22 listopada 2013

Mabion: pozytywna rekomendacja dofinansowania

Kategoria: Z życia branży

Mabion SA – polska firma biotechnologiczna, rozwijająca i wprowadzająca na rynek specjalistyczne leki biopodobne najnowszej generacji – uzyskała od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pozytywną rekomendację dofinansowania na prace rozwojowe nad farmaceutykiem MabionHER2.

Subwencja ma pochodzić z programu Innomed, którego celem jest finansowanie badań naukowych oraz prac nad rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej. Mabion SA złożyła wniosek o dofinansowanie rozwoju klinicznego leku HER2 w kwocie około 12 mln złotych przy wkładzie własnym również około 12 mln złotych. 
 
Wniosek spółki o dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony i rekomendowany do dofinansowania, jednak żadna umowa nie została jeszcze podpisana, a ostateczna wielkość dofinansowania nie jest znana.
 
– Obecnie pracujemy nad dwoma lekami biopodobnymi stosowanymi w chorobach onkologicznych. Prace nad MabionCD20, stosowanym w leczeniu nowotworów krwi, chłoniakach i białaczkach są już w fazie badań klinicznych, czyli na ostatnim etapie procedury poprzedzającej rejestrację leku. Natomiast projekt MabionHER2 został celowo rozpoczęty później w stosunku do MabionCD20, co pozwala na czerpanie doświadczeń z badań nad pierwszym preparatem i zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu prac. Niebawem rozpoczniemy testy przedkliniczne leku. Według danych dotyczących sprzedaży za 2010 rok, wartość światowego rynku leku referencyjnego do MabionCD20 wynosi 6,7 mld dolarów, a MabionHER2 5,4 mld dolarów rocznie – mówi Maciej Wieczorek, prezes zarządu Mabion SA.
 
Program sektorowy INNOMED ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac nad rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej. Program jest rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a grupą przedsiębiorstw stowarzyszonych w Polskiej Platformie Technologicznej Innowacyjnej Medycyny. Budżet programu wynosi 300 mln złotych. 
 
W dotychczasowym rozwoju Mabion wykorzystuje całe spektrum możliwych źródeł finansowania z wyjątkiem finansowania dłużnego. 
 
Spółka do tej pory uzyskała:
 
dotacje unijne:
 
– w zakresie rozwoju preparatu MabionCD20 na kwotę 39,7 mln zł przy przewidywanym budżecie projektu w wysokości 90 mln zł
 
– w zakresie rozwoju technologii otrzymywania analogów insuliny w wysokości 24,1 mln zł, przy szacowanym koszcie realizacji projektu wynoszącym 31,1 mln zł
 
ulgi inwestycyjne:
 
– dzięki lokalizacji dwóch centrów: badawczo-rozwojowego i produkcyjnego na terenie ŁSSE Spółka uzyskała możliwość zwolnień podatkowych z tytułu podatku dochodowego. Skala tych zwolnień pozwala na łączne odliczenie od podatku kwoty w wysokości maksymalnie 52,5 mln zł (70% zrealizowanych wydatków inwestycyjnych) w terminie do 2026 ro
 
emisja nowych akcji:
 
– w celu zdynamizowania dalszego rozwoju spółka zdecydowała się na podniesienie kapitałów poprzez emisję nowych akcji. W drodze oferty prywatnej poprzedzającej debiut na rynku alternatywnym NewConnect Mabion pozyskał od inwestorów w maju 2010 roku 22,8 mln zł, które zostały przeznaczone na dopracowanie i wdrożenie przemysłowego procesu wytworzenia substancji czynnej MabionCD20. Z kolei z oferty publicznej, która miała miejsce przed wejście na rynek główny GPW – w marcu 2013 roku – spółka uzyskała 39 mln zł (brutto). Środki te systematycznie przeznaczane są na finansowanie: badań klinicznych MabionCD20, budowę centrum produkcyjnego w Konstantynowie Łódzkim oraz badań klinicznych leku MabionHER2.
 
Źródło: Genesis PR
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ