Partner serwisu
30 stycznia 2020

Konferencja „Postęp współczesnej farmacji – nauka i przemysł”

Kategoria: Aktualności

24 stycznia 2020 roku w Auli A Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego oraz Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych „Postęp współczesnej farmacji – nauka i przemysł” dedykowana jubileuszowi działalności naukowej i akademickiej Pani Profesor Bożenny Gutkowskiej.

Konferencja „Postęp współczesnej farmacji – nauka i przemysł”

Zaproszeni goście nie zawiedli. Na jubileuszu prof. dr hab. Bożenny Marii Gutkowskiej obecni byli prof. dr hab. Jadwiga Turło, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii WUM, prof. dr hab. Leszek Pączek, były Rektor Akademii Medycznej w Warszawie (później WUM), prof. dr hab. Jan Pachecka, były Dziekan Wydziału Farmaceutycznego WUM oraz były Prorektor AM, prof. dr hab. Marek Naruszewicz, były Dziekan WF WUM, dr hab. Dariusz Białoszewski, Dziekan Wydziału Medycznego WUM

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli także:

  • rektorzy, prorektorzy, dziekani, prodziekani, przewodniczący i zastępcy przewodniczących rad dyscyplin uniwersytetów medycznych, a wśród nich prof. dr hab. Dariusz Matosiuk, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. Krystyna Olczyk, Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. Anna Malm, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. Jacek Sapa, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko, Kanclerz Kolegium Nauk Farmaceutycznych, Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Organicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prof. dr hab. Anna Wesołowska, Prodziekan ds. nauki i Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne, Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Anita Kornicka, Pierwszy Zastępca Dziekana Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Prodziekan ds Dydaktycznych,
  • kierownicy i pracownicy katedr i zakładów uniwersytetów medycznych: prof. dr hab. Ewa Poleszak, Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej i Społecznej, Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. Monika Wujec, Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Organicznej, Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. Stanisław Ryng, były Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Organicznej, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, prof. dr hab. Katarzyna Kieć-Kononowicz reprezentująca Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Członek Założycielskiego Zarządu Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej, prof. dr hab. Barbara Malawska, Kierownik Zakładu Fizykochemicznej Analizy Leku przy Katedrze Chemii Farmaceutycznej, Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska, Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  • dyrektorzy i przedstawiciel Instytutów Naukowych: dr Anna Kowalczuk, Dyrektor Narodowego Instytutu Leków, dr hab. Arkadiusz Szterk, prof. NIL, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych NIL, dr inż. Paweł Bielski, Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytutu Chemii Przemysłowej, dr Agnieszka Burzyńska-Prajzner, Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytutu Farmaceutycznego, dr hab. Wioleta Maruszak, profesor prof. IF, p.o. Z-cy Dyrektora ds. Badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytutu Farmaceutycznego, dr hab. Piotr Rudzki, Kierownik Zakładu Farmakokinetyki Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Farmaceutycznego
  • reprezentanci Sponsorów: mgr Monika Urbanowska, Kierownik ds. Komunikacji, USP Zdrowie Sp. z o.o., mgr Natalia Klein, Specjalista ds. Komunikacji USP Zdrowie Sp. z o.o., mgr Jacek Szczepański, Kierownikowi ds. Handlowych, Servier
  • reprezentanci firm farmaceutycznych i chemicznych: mgr Mariusz Mańkowski, Dyrektor Produkcji i Logistyki Gedeon Richter Polska Sp. z o.o., mgr Marta Wencław-Walesiak, Kierownik Działu Formulacji i Technologii Adamed Pharma S.A., inż. Marek Ruzikowski, Prezes Zarządu Fundacji Pro Pharmacia Futura

W konferencji udział wzięli przedstawiciele redakcji czasopisma WUM "MDWum - medycyna, dydaktyka, wychowanie", Władze i pracownicy Wydziału.

Konferencję, mimo bardzo rozlicznych obowiązków, zaszczycił swoją obecnością także Rektor WUM prof. dr hab. Mirosław Wielgoś, który życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu osobiście złożył na ręce prof. dr hab. Bożenny Marii Gutkowskiej. Zaproszeni goście składali szanownej Jubilatce nie tylko życzenia, ale także podziękowania za wieloletnie wsparcie, pomoc, cierpliwość i wyrozumiałość oraz, co podkreślali wszyscy, zawsze szeroko otwarte serce i absolutną życzliwość. Wzruszającą laudację wygłosiła prof. dr hab. Jadwiga Turło, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii WUM i obecny Kierownik Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej, po której wszyscy obecni zgotowali Jubilatce owację na stojąco.

W części dotyczącej mariażu nauki i przemysłu bardzo ciekawe wykłady wygłosili: prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska, Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. Tomasz Grabowski, Kierownik ds. badań przedklinicznych Polpharma Biologics SA, dr hab. n. farm. Przemysław Dorożyński z Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej WUM oraz Zakładu Technologii Postaci Leku Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytutu Farmaceutycznego oraz prof. dr hab. Maciej Małecki, kierownik Zakładu Farmacji Stosowanej WUM.

Podsumowano także dorobek naukowy Wydziału Farmaceutycznego oraz nagrodzono nauczycieli akademickich wyróżnionych za swoją pracę dydaktyczną.

Odbyło się również spotkanie Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych.

Na zakończenie konferencji zaproszono wszystkich na lunch, podczas którego trwały ożywione dyskusje dotyczące tematyki konferencji.

Wydarzenie objęły patronatem medialnym: farmacja.net, farmacja.pl, Świat Przemysłu Farmaceutycznego (swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl), MGR.FARM – serwis branżowy dla farmaceutów (mgr.farm), kierunekfarmacja.pl, przemyslfarmaceutyczny.pl

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ