Partner serwisu
31 sierpnia 2020

Zielone światło Ministerstwa Zdrowia dla powszechnych, bezpłatnych szczepień przeciw rotawirusom

Kategoria: Z życia branży

We wtorek 25 sierpnia br. do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych uwzgledniający wprowadzenie obowiązkowych, bezpłatnych szczepień przeciw rotawirusom.

Zielone światło Ministerstwa Zdrowia dla powszechnych, bezpłatnych szczepień przeciw rotawirusom

Zgodnie z projektem, od 1 stycznia 2021 roku obowiązkowe szczepienia dzieci zostaną rozszerzone o szczepienia przeciw rotawirusom. Szczepienia będą dotyczyły dzieci po ukończeniu 6. tygodnia życia do ukończenia 24. tygodnia życia, urodzonych po 31 grudnia 2020 roku.

Konsultacje publiczne trwają tylko przez 7 dni od daty opublikowania projektu w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia do konsultacji dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337501/katalog/12712184#12712184

Rotawirusy należą do czynników najczęściej wywołujących biegunki zakaźne u niemowląt i małych dzieci od 4. do 24. miesiąca życia. Najcięższy przebieg choroby występuje u niemowląt poniżej 6. miesiąca życia, ze względu na szybkie odwodnienie organizmu. Do zakażenia rotawirusem dochodzi drogą pokarmową (fekalno-oralną) lub kropelkową. Transmisja wirusa może odbywać się również przez bezpośredni kontakt z osobą chorą, jak również przez styczność z zanieczyszczoną powierzchnią czy przedmiotami, lub przez wodę pitną. Największa zapadalność na choroby wywołane przez rotawirusy występuje w grupie dzieci do ukończenia 5 roku życia. U prawie wszystkich dzieci do 5 roku życia stwierdza się swoiste przeciwciała świadczące o kontakcie z rotawirusami. Ciężki przebieg choroby i hospitalizacja z powodu biegunki rotawirusowej może rozwinąć się u każdego dziecka. Nasilone wymioty i biegunka mogą prowadzić do odwodnienia, które wymaga hospitalizacji. Meldunki w zakresie zachorowania na wybrane choroby zakaźne wskazują, że liczba zachorowań na wirusowe zakażenia jelitowe wyniosła 62 233 osób (zapadalność 162,1; 74% hospitalizacji), w tym 55% (34 019 przypadki; zapadalność 88,6) stanowiły zachorowania na zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy, z których 90,3% było hospitalizowanych. Natomiast z powodu nieżytu żołądkowo-jelitowego o prawdopodobnym lub potwierdzonym podłożu infekcyjnym w 2017 r. hospitalizowano 53 707 dzieci, a w 2018 r. 64 500 dzieci, w tym głównie dzieci do 5 roku życia. W 2018 r. zapadalność (ogółem) w tej grupie wynosiła 967,8/100 tys., a w 2017 r. 1377,6/100 tys. W 2017 r. zarejestrowano 32 995 zachorowań, a w 2018 r. – 23 263 wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy. W 2018 r. zapadalność w całej populacji wynosiła 60,6/100 tys., a w 2017 r. – 85,9/100 tys. Najwięcej zachorowań, występowało u dzieci do 4 roku życia, w 2018 r. zapadalność (ogółem) w tej grupie wynosiła 967,8/100 tys., a w 2017 r. – 1377,6/100 tys. W 2019 r. zarejestrowano 34 019 zachorowań, dając zapadalność 60,6/100 tys.

Zestawienia kosztu leczenia skazują na znaczące obciążenie systemu ochrony zdrowia kosztami leczenia biegunek rotawirusowych, co potwierdzają dane Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Według danych NFZ w 2017 r. hospitalizowano 25 214 dzieci, w 2018 r. 17 859 dzieci, a w 2019 r. 23 045 dzieci do 5 roku życia z powodu nieżytu jelitowego wywołanego przez rotawirusy. Koszt udzielonych świadczeń wyłącznie związanych z hospitalizacją dzieci do 5 roku życia o potwierdzonej infekcji rotawirusowej w kolejnych latach 2017 – 2019 wyniósł: 55 098 520 zł; 41 385 685 zł; 63 730 940 zł. Aktualnie hospitalizacje dzieci zakażonych rotawirusami są istotnym wyzwaniem z punktu widzenia organizacji i finasowania opieki zdrowotnej. Szacuje się, że rotawirusy są przyczyną ok. 11 tys. zakażeń wewnątrzszpitalnych u dzieci do 5 roku życia. Wciągu 5 pierwszych lat życia do szpitala trafia 1 na 20 dzieci. Dodatkowo, szacuje się, że rocznie w Polsce ok. 52 000 dzieci korzysta z pomocy doraźnej z powodu zakażeń rotawirusowych, a około 207 000 jest leczonych z tego powodu w podstawowej opiece zdrowotnej. Stąd też, zasadnym jest objęcie szczepieniami całej grupy dzieci nowonarodzonych obejmując profilaktyką cały rocznik urodzeniowy.

 

źródło: szczepienia.pzh.gov.pl
fot. 123rf/zdjęcie ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ