Partner serwisu
28 września 2020

Przełomowe wyniki badań PACYFIC

Kategoria: Z życia branży

Wyniki badania PACIFIC wskazują na bezprecedensowy wskaźnik przeżycia całkowitego w przypadku chorych na nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) w III stadium zaawansowania, u których zastosowano leczenie konsolidującą immunoterapią.

Przełomowe wyniki badań PACYFIC

Około 50% pacjentów w badaniu pozostawało przy życiu po okresie czterech lat obserwacji.

Przedstawione podczas kongresu ESMO dane z badania fazy III PACIFIC również wskazują na to, że u ok. 35% pacjentów z NDRP otrzymujących durwalumab nie doszło do progresji choroby w trakcie czterech lat obserwacji.

Uaktualnione wyniki badania fazy III PACIFIC wskazują, że u chorych na nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) w III stadium zaawansowania, u których nie doszło do progresji choroby po jednoczasowej radiochemioterapii otrzymujących durwalumab, zaobserwowano długotrwałe, klinicznie istotne korzyści w zakresie czasu przeżycia całkowitego (overall survival, OS) i czasu przeżycia wolnego od progresji choroby (progression-free survival, PFS). Jednoczasowa radiochemioterapia z konsolidującą immunoterapią jest leczeniem radykalnym (z intencją wyleczenia), co podkreśla również czas trwania terapii durwalumabem – 12 miesięcy.

W przypadku co trzeciego chorego na NDRP choroba jest rozpoznawana w III stadium zaawansowania, gdy większość guzów jest nieoperacyjna (nie można ich usunąć chirurgicznie)1,2. Przed zatwierdzeniem terapii konsolidującej durwalumabem w tym wskazaniu od dziesięcioleci dla tych chorych nie była dostępna żadna nowa opcja terapeutyczna – poza radiochemioterapią3,4,5.
W zaktualizowanych analizach post hoc wykazano szacunkowy wskaźnik czteroletniego przeżycia dla chorych w ramieniu z durwalumabem na poziomie 49,6% w porównaniu z 36,3% dla placebo. Mediana czasu przeżycia całkowitego wyniosła 47,5 miesiąca w ramieniu z durwalumabem i 29,1 miesiąca dla placebo. Szacuje się, że w przypadku leczenia trwającego maksymalnie 12 miesięcy u 35,3% pacjentów, którym podawano durwalumab, w ciągu czterech lat od zakwalifikowania do badania nie zaobserwowano progresji choroby (19,5% w przypadku placebo). Dane te opierają się na publikacji The New England Journal of Medicine z 2018 roku, w której wykazano istotną korzyść w przypadku durwalumabu w pierwszorzędowym punkcie końcowym obejmującym ocenę OS6.

W analizie OS w ramach badania fazy III PACIFIC najczęstszymi działaniami niepożądanymi (występującymi w przypadku ≥20% pacjentów) pojawiającymi się u chorych otrzymujących durwalumab w porównaniu z placebo był kaszel (35,2% w porównaniu z 25,2% w przypadku placebo), zmęczenie (24,0% w porównaniu z 20,5% w przypadku placebo), duszność (22,3% w porównaniu z 23,9% w przypadku placebo) i popromienne zapalenie płuc (20,2% w porównaniu z 15,8% w przypadku placebo). Stopień 3. lub 4. działań niepożądanych zaobserwowano u 30,5% pacjentów, u których podawano durwalumab – w porównaniu z 26,1% w przypadku placebo. Leczenie przerwało 15,4% – a to z powodu działań niepożądanych spowodowanych przyjmowaniem durwalumabu (odsetek dla placebo: 9,8%).

źródło: informacja prasowa
fot. 123rf/zdjęcie ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ