Partner serwisu
18 maja 2021

Firmy GSK i Vir Biotechnology ogłaszają, że EMA rozpoczyna przegląd etapowy danych dotyczących preparatu VIR-7831 (sotrowimab) przeznaczonego do stosowania we wczesnym leczeniu COVID-19

Kategoria: Aktualności

Przegląd etapowy (procedura rolling review) obejmie dane dotyczące stosowania sotrowimabu u osób dorosłych i nastolatków chorych na COVID-19, którzy nie wymagają tlenoterapii, ale są obarczeni ryzykiem progresji do ciężkiej postaci COVID-19.

Firmy GSK i Vir Biotechnology ogłaszają, że EMA rozpoczyna przegląd etapowy danych dotyczących preparatu VIR-7831 (sotrowimab) przeznaczonego do stosowania we wczesnym leczeniu COVID-19

Przegląd etapowych danych

Firmy GlaxoSmithKline plc i Vir Biotechnology, Inc. ogłosiły, że Europejska Agencja Leków (EMA) rozpoczęła przegląd etapowy danych dotyczących sotrowimabu (znanego dotąd jako preparat VIR-7831) – eksperymentalnego przeciwciała monoklonalnego przeciwko SARS-CoV-2 o podwójnym mechanizmie działania, stosowanego w leczeniu osób dorosłych i nastolatków (w wieku od 12 lat, o masie ciała od 40 kg) chorych na COVID-19, którzy nie wymagają tlenoterapii, ale są obarczeni ryzykiem progresji do ciężkiej postaci COVID-19.

EMA będzie oceniać wszystkie dane dotyczące sotrowimabu, w tym dane uzyskiwane na bieżąco w badaniach klinicznych. Przegląd etapowy będzie prowadzony do czasu, gdy dostępnych będzie wystarczająco dużo danych uzasadniających wydanie formalnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. EMA oceni zgodność leku z przyjętymi standardami skuteczności, bezpieczeństwa stosowania i jakości. Mimo że nie można jeszcze przewidzieć ram czasowych przeglądu, proces powinien być szybszy niż w przypadku zwykłego przeglądu ze względu na oszczędność czasu wynikającą z charakteru etapowego.

Przegląd danych jest przeprowadzany przez Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) przy EMA. Decyzja o rozpoczęciu przeglądu etapowego opiera się na wynikach analizy pośredniej danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania uzyskanych w badaniu fazy III COMET-ICE (COVID-19 Monoclonal antibody Efficacy Trial – Intent to Care Early), w którym oceniano stosowanie sotrowimabu w monoterapii we wczesnym leczeniu COVID-19 u osób dorosłych obarczonych wysokim ryzykiem hospitalizacji. Wyniki analizy pośredniej oparte na danych dotyczących 583 pacjentów poddanych randomizacji wskazują na zmniejszenie ryzyka hospitalizacji trwającej dłużej niż 24 godziny lub zgonu o 85% (p = 0,002) w przypadku stosowania sotrowimabu w porównaniu z placebo, co stanowiło pierwszorzędowy punkt końcowy badania.

Niezależnie od tego CHMP przeprowadza przegląd danych dotyczących sotrowimabu na podstawie art. 5 ust. 3 rozporządzenia 726/2004. Oczekuje się, że CHMP przedstawi zalecenia dla władz krajów UE, które będą mogły podejmować oparte na dowodach decyzje w sprawie wczesnego stosowania leku, przed uzyskaniem formalnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Sotrowimab to związek eksperymentalny, dla którego nie uzyskano dotychczas pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w żadnym kraju na świecie.

Wniosek o pozwolenie na użycie w sytuacji wyjątkowej (EUA) dla sotrowimabu przedłożono do Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA). Dane dotyczące sotrowimabu są przedmiotem przeglądu prowadzonego przez organy regulacyjne na całym świecie, w tym przez Kanadyjską Agencję ds. Zdrowia w procedurze przyspieszonej rejestracji leków na COVID-19 na podstawie postanowienia tymczasowego.

Informacje o planie badania COMET-ICE

W wieloośrodkowym, kontrolowanym placebo badaniu fazy III COMET-ICE prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby oceniano stosowanie sotrowimabu u osób dorosłych z łagodną lub umiarkowaną postacią COVID-19, obarczonych wysokim ryzykiem progresji do ciężkiego przebiegu choroby.

W fazie III badania oceniano bezpieczeństwo stosowania i skuteczność jednorazowej, podanej dożylnie dawki sotrowimabu (500 mg) w porównaniu z placebo u pacjentów ambulatoryjnych na całym świecie. Analiza pośrednia danych dotyczących skuteczności objęła 291 pacjentów w grupie przyjmującej produkt aktywny oraz 292 pacjentów w grupie przyjmującej placebo. W badanej populacji 63% pacjentów stanowiły osoby pochodzenia hiszpańskiego/latynoskiego, a 7% – przedstawiciele rasy czarnej i Afroamerykanie. Pierwszorzędowym punktem końcowym oceny skuteczności był odsetek pacjentów, u których doszło do progresji COVID-19 zdefiniowanej jako konieczność hospitalizacji na co najmniej 24 godziny lub zgon przed upływem 29 dni od randomizacji.

W marcu 2021 r. Niezależna Komisja ds. Monitorowania Danych (IDMC) zaleciła wstrzymanie rekrutacji do badania COMET-ICE ze względu na uzyskane już dowody na skuteczność; nadal prowadzona jest 24-tygodniowa obserwacja wszystkich uczestników badania. Po zakończeniu badania dostępne będą dodatkowe wyniki, w tym dane epidemiologiczne i wirusologiczne, które zostaną opublikowane
w recenzowanym czasopiśmie medycznym. W badaniu COMET-ICE reakcje związane z podaniem sotrowimabu we wlewie dożylnym występowały rzadko (1%), podobnie jak u pacjentów przyjmujących placebo (1%). Do reakcji związanych z wlewem występujących w ciągu 24 godzin od podania badanego leku należały: gorączka, dreszcze, zawroty głowy, duszność, świąd i wysypka; były to na ogół reakcje 1 stopnia (łagodne) lub 2 stopnia (umiarkowane); nie odnotowano przypadków nasilenia choroby zależnego od przeciwciał (ADE).

źródło: informacja prasowa
fot. 123rf/zd. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ