Partner serwisu

Temperatura online

Kategoria: Ciekawostki

Sukces w transporcie leków w kontrolowanej temperaturze zależy nie tylko od zabezpieczenia produktów przed szkodliwym działaniem zbyt niskich lub zbyt wysokich temperatur, ale także od sprawnego zarządzania informacją w całym procesie.

Temperatura online

Organizacja dystrybucji w kontrolowanych warunkach wymaga od operatora logistycznego wykorzystania rozwiązań eliminujących ryzyko przekroczenia określonego, często bardzo wąskiego, zakresu temperatury w trakcie całego procesu. Głównym czynnikiem decydującym o wyborze konkretnego rozwiązania jest bezpieczeństwo dystrybuowanych farmaceutyków.

Wysoki poziom bezpieczeństwa to wynik zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Z jednej strony są to rozwiązania pozwalające na utrzymanie odpowiedniej temperatury transportu (opakowania izotermiczne z wkładami chłodzącymi, pojazdy z zabudową izotermiczną przystosowane do zachowania określonego przedziału temperatury w skrzyni ładownej, specjalistyczne kontenery chłodnicze), a z drugiej urządzenia umożliwiające zbieranie i udostępnianie informacji o warunkach, w jakich transportowane są produkty lecznicze. Bez systemu zapewniającego sprawny obieg informacji, utrzymanie wymaganej temperatury na wszystkich etapach dystrybucji byłoby znacznie utrudnione.

Analiza zagrożeń

Proces dystrybucji farmaceutyków w kontrolowanej temperaturze jest bardzo złożony. Przy planowaniu jego realizacji operator logistyczny powinien wziąć pod uwagę wszystkie możliwe zagrożenia i wdrożyć rozwiązania eliminujące ryzyko ich wystąpienia. Najbardziej newralgicznymi punktami, przy których ryzyko przekroczenia wymaganej temperatury znacznie wzrasta, są załadunki, przeładunki i rozładunki towaru oraz ewentualne uszkodzenia urządzeń technicznych. Jedyną możliwością na upewnienie się, że poszczególne etapy transportu przebiegają prawidłowo, a sprzęt działa bez zarzutów, utrzymując leki we właściwej temperaturze, jest ciągły monitoring sytuacji. Mowa o kontroli w czasie rzeczywistym, ponieważ tylko takie rozwiązanie pozwala na szybką reakcję w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości i skuteczne wyeliminowanie możliwości wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych warunków.

Zaplecze techniczne

Monitoring temperatury w czasie rzeczywistym jest możliwy dzięki wykorzystaniu odpowiedniego zaplecza technicznego i informatycznego. Pojazdy przeznaczone do transportu produktów leczniczych powinny być wyposażone w systemy do pomiaru i rejestracji temperatury oraz w moduły GPS. W przypadku rozwiązań zakładających zastosowanie do transportu leków specjalistycznych kontenerów, montuje się tego typu urządzenia także w kontenerach (zainstalowane w nich moduły GSM, pozwalają na przesyłanie danych w czasie
rzeczywistym). Dodatkową metodą rejestracji danych, wykorzystywaną na przykład przez firmę Poltraf, są terminale mobilne, w które wyposażeni są kierowcy.

Za pomocą tych urządzeń, łączących w sobie funkcje telefonu komórkowego, skanera, aparatu i modułu GPS, kierowcy skanują kody kreskowe, w które opatrzone są listy przewozowe i etykiety transportowe na każdym etapie dystrybucji: przy odbiorze towaru, załadunku, podczas przeładunków i w momencie dostarczenia do finalnego odbiorcy (co pozwala na kontrolę zdarzeń zachodzących w trakcie, a także powiązanie zlokalizowanego pojazdu i warunków transportu, emitowanych siecią GSM, z konkretną przesyłką). Wykorzystanie więcej niż jednego sposobu rejestracji warunków transportu to gwarancja niezawodności systemu. Warto dodatkowo wyposażyć urządzenia w pamięć, pozwalającą na rejestrację danych, nawet w przypadku chwilowego braku dostępu do sieci na trasie.

 

Cały artykuł można przeczytać w magazynie "Przemysł Farmaceutyczny" 2/2014

Fot.: www.freeimages.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ