Partner serwisu
05 kwietnia 2019

Czas na niezawodność i wydajność

Kategoria: XI Wiosenna Konferencja Farmaceutyczna. Optymalizacja i efektywność.

„Nadszedł czas na podnoszenie niezawodności i wydajności” - taki tytuł nosił trzeci z bloków tematycznych konferencji. Poprowadził go Rafał Grabicki z Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy „Galena”.

Czas na niezawodność i wydajność

Rafał Grabicki z FSP „Galena” w swoim referacie probował odpowiedzieć na pytanie, czy jest efektywne wytwarzanie. Jak wskazywał, efektywność produkcji zaczyna się od strategii, która jest podstawą i punktem wyjścia. Produkcja, zakupy, logistyka – wszystko to powinno być wynikiem planowanych działań. Prelegent przedstawił ścieżkę efektywności, począwszy od pomysłu. Przystępowanie do tworzenia strategii w przypadku, gdy produkt już został wypuszczony na rynek, jest krokiem spóźnionym. Strategia to plan, czyli zaplanowane działania, przewidywalne efekty, minimalizacja strat, maksymalizacja efektów. Stoi w opozycji do metody „Tu i teraz”, gdzie trudno przewidzieć efekty, łatwiej o błędy i straty. Dzięki strategii wiemy, co chcemy produkować, możemy zaplanować jak, ile, gdzie. Z planu rozwoju i strategii wynika plan sprzedaży, następnie plan produkcji, plan KJ, remontów, inwestycji. Mając świadomość tego, jakie mamy zasoby, na co możemy sobie pozwolić, wiemy, w co mamy inwestować, jak się rozwijać. Jak wskazywał prelegent, serce efektywności to symbioza produkcji i utrzymania ruchu. Dzięki temu można obniżyć koszty produkcji, marnotrawstwo, zminimalizować przerwy remontowe oraz zrozumieć potrzeby.

Podsumowując: efektywność wytwarzania to efektywne działania całej firmy. Jej podstawą jest plan działania, czyli strategia. Efektywność osiąga się dzięki zrozumieniu celów. Za jej budowanie odpowiada każdy pracownik, kluczowy wpływ na sukces ma współpraca całego zespołu.

Aleksandra Wilk, LGC Standards Sp. z o.o., zaprezentowała referat „ Przegląd materiałów odniesienia stosowanych w analizie farmaceutycznej”. Omówiła i scharakteryzowała różne wzorce odniesień stosowanych w laboratoriach farmaceutycznych: pierwszorzędowe, farmakopealne, drugorzędowe, wzorce zanieczyszczeń oraz materiały badawcze. Wzorce pierwszorzędowe są starannie scharakteryzowane, nie są porównane z innymi wzorcami. Farmakopealne mają status pierwszorzędowych, ale tylko dla określonego celu. Zaś drugorzędowe są porównywalne do wzorca pierwszorzędowego. Wzorce zanieczyszczeń powinny być scharakteryzowane zgodnie zamierzonym stosowaniem. Charakterystyka wzorca zależy od tego, do czego jest on używany.

Firma jest wytwórcą i dostawcą materiałów odniesienia stosowanych w różnych gałęziach przemysłu, w tym przemysłu farmaceutycznego.

Krzysztof Antosik, EKMA, mówił o nowoczesnych aparatach do pomiaru gęstości i lepkości. Opisał zasady działania urządzeń, m.in. gęstościomierza KyotoKEM, gęstościomierza ręcznego DA-130ON, alkoholometru ALM-155, viscometru VROC i in.

Daniel Paluch, GEA Polska, omówił temat pomp w systemach wody oczyszczonej PW/APW/WFI. Przybliżył problematykę związaną z tymi urządzeniami. Niezawodność pomp ma wpływ na pracę fabryk farmaceutycznych. Jakość pracy tych urządzeń jest determinowana już na etapie projektu. Jeżeli są za duże, przewymiarowane lub za małe, będą borykały się z różnymi problemami. Pompy muszą spełniać higieniczne kryteria budowy, czyli być zbudowane w taki sposób, by wykluczyć wpływ mikrobiologii, chemii oraz czynników fizycznych na czysty produkt podczas procesów magazynowania i przetwarzania. Prelegent przybliżył cechy materiałów konstrukcyjnych, m.in.: odporność na korozję i środki chemiczne, nietoksyczne, nieabsorbujące produktu, obojętne dla produktu, odporne na występujące temperatury. Zaprezentował przykłady rozwiązań konstrukcyjnych pomp, m.in. przyłączy, uszczelnień mechanicznych oraz uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego działania lub też doboru nieodpowiednich części. Przedstawił metody weryfikacji higienicznej budowy komponentów. Zaprezentował też ofertę firmy GEA, która produkuje jednostopniowe oraz wielostopniowe pompy przeznaczone do pompowania biologicznie wymagających i bogatych w cenne składniki cieczy, przy jednoczesnym zachowaniu bezwzględnej higieny.

Agnieszka Włodarczyk, IKA Poland, wystąpiła z referatem „IKA – Laboratorium przyszłości. Doświadcz czegoś, czego wcześniej nie doświadczyłeś”. Zaprezentowała działalność reprezentowanej przez siebie firmy oraz wybrane produkty: wiskozymetr ROTAVISC, homogenizator ULTRA-TURRAX, reaktor laboratoryjny LR 1000. Urządzenia te pozwalają na efektywniejszą pracę w laboratorium. Jak podkreśliła przedstawicielka firmy IKA, oferta liczy ok. 60 produktów, dostępnych w warszawskim showroomie.

Prezentacje odbyły się w ramach XI Wiosennej Konferencji Farmaceutycznej.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ