Partner serwisu
23 października 2019

Klucz Sukcesu dla prof. Małgorzaty Sznitowskiej

Kategoria: XV Jesienne Sympozjum Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego

Podczas XV Jesiennego Sympozjum Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego statuetkę Klucza Sukcesu za wkład w rozwój farmacji otrzymała prof. Małgorzata Sznitowska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Klucz Sukcesu dla prof. Małgorzaty Sznitowskiej

Laudację wygłosił dr Jerzy Jambor, Polski Komitet Zielarski.

LAUDACJA

Z OKAZJI PRZYZNANIA PANI PROFESOR MAŁGORZACIE SZNITOWSKIEJ

STATUETKI KLUCZA SUKCESU

Szanowni Państwo,

jestem szczęśliwy, że przypadł mi w udziale ogromny zaszczyt zaprezentowania sylwetki dzisiejszej laureatki Klucza Sukcesu, Pani Profesor Małgorzaty Sznitowskiej. Większość z obecnych na dzisiejszej uroczystości doskonale zna Panią Profesor, zna też Jej ogromne zasługi w rozwoju polskiej farmacji. Jednak pozwolę sobie w dużym skrócie przypomnieć Jej drogę zawodową i osiągnięcia.

Pani Profesor Małgorzata Sznitowska jest farmaceutką, absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku. Od roku 2002 kieruje Katedrą i Zakładem Farmacji Stosowanej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w której podjęła pracę bezpośrednio po ukończeniu studiów w 1984 roku. W latach 1991-1992 pracowała naukowo na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco. W latach 2008-2012 była prorektorem ds. nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Profesor Małgorzata Sznitowska jest specjalistką w dziedzinie technologii postaci leku, biofarmacji i farmacji aptecznej. W Polsce jest największym autorytetem w dziedzinie technologii postaci leku. Posiada wyjątkowo bogate doświadczenie we współpracy z przemysłem. Jest jednym z nielicznych w Kraju nauczycieli akademickich, reprezentujących uniwersytecką farmację, aktywnie uczestniczących w rozwiązywaniu problemów rodzimej branży farmaceutycznej. Dlatego też od roku 2007 pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie farmacji przemysłowej. W roku 2019 powołana została przez Ministra Zdrowia na kolejną już kadencję. Aktywnie współpracuje z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jest wieloletnim członkiem Komisji Farmakopei oraz członkiem Grupy Eksperckiej ds. Postaci Leku i Leków Aptecznych.

Profesor Małgorzata Sznitowska uczestniczy w kształceniu podyplomowym farmaceutów z aptek i przemysłu. Jest autorem programu studiów magisterskich „Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny”, utworzonych przez Gdański Uniwersytet Medyczny we współpracy z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma SA. Są to studia dualne, łączące teorię z praktyką, pierwsze tego typu praktyczne studia w Polsce.

Profesor Małgorzata Sznitowska jest współautorem lub autorem ponad 200 publikacji naukowych z zakresu technologii postaci leku, farmacji przemysłowej oraz farmacji praktycznej. Jest współtwórcą 5 patentów. W Jej bogatym dorobku znalazły się między innymi dwa znakomite podręczniki: „Biofarmacja” i „Farmacja Stosowana. Technologia Postaci Leku” oraz skrypt „Podstawy receptury aptecznej”. Wydany w roku 2017 podręcznik „Farmacja stosowana. Technologia postaci leku" uważany jest za jeden z najlepszych farmaceutycznych podręczników, przeznaczonych nie tylko dla studentów farmacji.

zakończenie chciałem podkreślić, że dumny jestem z tego, że miałem w życiu to szczęście współpracować z Panią Profesor Małgorzatą Sznitowską w zakresie technologii leku roślinnego oraz innych dziedzin związanych z przetwórstwem zielarskim. Współpracując z Panią Profesor, zawsze byłem pod wrażeniem Jej niesamowitej pracowitości i wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia celu. Ponadto, kierując przedsiębiorstwem farmaceutycznym, miałem też możliwość poznać fachowość absolwentów „Szkoły Profesor Sznitowskiej”, czyli absolwentów studiów podyplomowych „Farmacja Przemysłowa”. Uważam, że studia te były pierwszą udaną próbą rozwiązania problemów kadrowych polskiego przemysłu farmaceutycznego.

Korzystając ze sposobności, jaką jest przyznanie przez Kapitułę Statuetki Klucza Sukcesu Pani Profesor Małgorzacie Sznitowskiej, w dowód uznania za Jej ogromną pracę na rzecz rozwoju polskiej farmacji, chciałbym w imieniu Koleżanek i Kolegów reprezentujących przemysł farmaceutyczny, przekazać Pani Profesor najserdeczniejsze wyrazy podziękowania za miłą i owocną współpracę, za bardzo serdeczny stosunek do pracowników przemysłu, a co najważniejsze, za zrozumienie znaczenia zespołowej pracy uczonych i praktyków.

(18.10.2019, JJ)

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ