Partner serwisu
19 października 2021

Po pierwsze… bezpieczeństwo

Kategoria: XVII Jesienne Sympozjum Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego

Bezpieczeństwo to temat ważny, żeby nie powiedzieć: najważniejszy w branży kosmetycznej. Bezpieczny kosmetyk to pewność, że konsument nie doświadczy negatywnych skutków korzystania z produktu. Temu zagadnieniu poświęcony był panel I w części kosmetycznej Jesiennego Sympozjum Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego.

Po pierwsze… bezpieczeństwo

Niezbędne badania

Panel prowadziła Marta Pawłowska, ACC Chemicals Sp. z o. o. Sp. K., która opowiedziała o niezbędnych badaniach potwierdzających bezpieczeństwo kosmetyku. Bezpieczny kosmetyk to zagadnienie bardzo złożone. Prelegentka omówiła takie obszary, jak:

I. Mikrobiologia.

II. Dermatologia – czy wymagana

III. Aplikacja – wiarygodna

IV. Stabilność – jaki zakres i czas badania

V. Przewodnik badań dopasowanych do formy fizykochemicznej – niezbędne badania potwierdzające bezpieczeństwo produktu przed wprowadzeniem go na rynek.

Warunki środowiskowe i ich monitoring

O systemach monitoringu warunków środowiskowych w przemyśle kosmetycznym mówił Tomasz Jarmuszewicz, LAB-EL s.c. Elektronika Laboratoryjna. Firma LAB-EL jest polskim producentem aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonej głównie do pomiarów i rejestracji parametrów klimatu i/lub mikroklimatu w pomieszczeniach. Tomasz Jarmuszewicz omówił m.in. systemy mobilne.

– Aplikacja TRANS-LOGGER-B umożliwia pobranie danych pomiarowych z rejestratora poprzez port USB;  katalogowanie pomiarów w rejestratorze dla kolejnych dostaw; prezentację historii pomiarów w formie graficznej dla zadanego okresu czasu od-do; eksport historii pomiarów z zadanego okresu czasowego do plików w formatach CSV oraz PDF; wysłanie elektroniczną pocztą email historii pomiarów z zadanego okresu czasowego w plikach w formacie CSV i PDF; ciągłe przesyłanie przez sieć telefonii komórkowej GSM danych pomiarowych wraz z aktualną lokalizacją GPS rejestratora do nadrzędnego systemu kontroli transportu opartego o program SCADA LBX pracującego pod kontrolą systemy Windows – mówił Tomasz Jarmuszewicz.

Zaprezentowane zostały także zalety autorskiego programu firmy: LBX – do różnych urządzeń firmy LAB-EL. Zapewnia on: konfigurację, sterowanie, podgląd, archiwizację danych, wizualizację, sygnalizację alarmową, wielostanowiskową pracę sieciową. Prelegent omówił również sposób pracy z klientem, a także obszary – branże, dla których firma świadczy usługi.

Raport i nie tylko

Temat „Bezpieczny kosmetyk – to nie tylko Raport z Oceny Bezpieczeństwa” zaprezentowała Małgorzata Hińcza-Dębińska, Elfa Pharm Sp. z o.o. – Opracowanie receptury nowego kosmetyku związane jest z koniecznością spełnienia wymagań prawnych dotyczących produktów kosmetycznych określonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009. Aby te wymagania spełnić, sprawdzamy, czy projektowany produkt jest kosmetykiem, odpowiednio formułujemy deklaracje marketingowe, dobieramy bezpieczne surowce i skuteczne konserwanty – mówiła. – Kolejno badamy w czasie stabilność oraz kompatybilność produktu z opakowaniem. Wykonujemy niezbędne testy: mikrobiologiczne, dermatologiczne, użytkowe, aparaturowe. Na podstawie analizy składników receptury i raportów z badań uzyskujemy pozytywną opinię Safety Assessora zawartą w Raporcie z Oceny Bezpieczeństwa – dodała prelegenta z firmy Elfa Pharm.

Nie można jednak zapomnieć, że receptura po opuszczeniu laboratorium musi przejść kolejne etapy weryfikacji. Produkt kosmetyczny funkcjonuje na rynku kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa należy zwrócić uwagę na wiele czynników.

Przyda się w badaniach

O wykorzystaniu chromatografów cieczowych z recyklingiem oraz gęstościomierzy w badaniach produktów kosmetycznych mówił Krzysztof Antosik z firmy EKMA. Prelegent omówił najpopularniejsze gęstościomierze – ich zalety i funkcje. Krzysztof Antosik zaprezentował także chromatografy z recyklingiem. Zaletą tego rozwiązania jest m.in. to, że nie marnujemy rozpuszczalnika fazy nośnej, maksymalizujemy pojemności kolumny. Prelegent przybliżył słuchaczom charakterystykę przykładów takich urządzeń marki JAI. Dodatkowa zaleta to możliwość zamówienia dłuższych kolumn.

Projekt badawczo-rozwojowy z perspektywy producenta kosmetyków

O bardzo ciekawym zagadnieniu zarządzania projektem badawczo-rozwojowym z perspektywy producenta kosmetyków opowiadał Paweł Włochacz z firmy Elfa Pharm Sp. z o.o. Prelegent przedstawił definicję projektu badawczo-rozwojowego – to realizacja celu, nie zawsze precyzyjnie sformułowanego, najczęściej pozwalającego na uzyskanie nowej wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, na realizację którego dysponujemy niezbędnymi zasobami, w tym wysoko wykwalifikowanym zespołem wykonawców. – Projekt realizujemy w określonym czasie, mając na uwadze ryzyko (niekiedy wysokie) i założone parametry. Zdajemy sobie również sprawę z tego, że na początku realizacji projektu badawczo-rozwojowego nie wszystko jest do końca określone, a w trakcie jego realizacji następuje uściślenie parametrów – mówił. Zaprezentowana została także piramida projektów: naukowe, badawcze, rozwojowe, wdrożeniowe. Paweł Włochacz pokazał, jak wyglądają etapy procesu innowacyjnego. Omówił środowisko realizacji projektów B+R – czynniki wewnętrzne (kultura i strategia organizacji, budżet, logistyka itp.) oraz zewnętrzne (klienci, konkurencja, trendy, dostawcy itd.).

 

XVII Jesienne Sympozjum Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego odbywa się 19-20.10.2021 r. w Łodzi. Honorowymi Gospodarzami konferencji są Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA Oddział Medana w Sieradzu oraz Elfa Pharm Sp. z o.o. Organizatorem spotkania jest BMP Sp. z o.o.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ