Partner serwisu
10 października 2014

O czym będziemy debatować?

Kategoria: X Międzynarodowa Konferencja Przemysł Farmaceutyczny

"Od strategii do wyników – jak oszczędzać nie oszczędzając?" to tytuł debaty w jakiej wezmą udział przedstawiciele firm farmaceutycznych podczas X Międzynarodowej Konferencji Przemysł Farmaceutyczny 2014 (27-28.10, andel's Hotel Łódź).

O czym będziemy debatować?

Moderator:
Bartłomiej Rodawski, Grupa Adamed

Uczestnicy:

  • Magdalena Kozłowska – Kierownik Produkcji Celon Pharma
  • Krzysztof Kurowski – Prezes Zarządu Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A., Dyrektor ds. Badań i Rozwoju Grupy Adamed
  • Tomasz Moys – Wiceprezes Zarządu Polpharma S.A., Prezes Zarządu Polfa Warszawa S.A
  • Tomasz Németh – Prezes Zarządu Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.
  • Artur Ryglowski – Dyrektor Zakładu US Pharmacia Sp. z o.o.
  • Natalia Walas-Marcinek – CEO/Prezes Zarządu Curtis Health Caps Sp. z o.o.

Tezy do debaty:

1. Profilaktyka czy leczenie – nowe potrzeby pacjentów zmieniają strategie rozwoju producentów leków

Strategia rozwoju, w największym skrócie, odpowiada na pytania:

  • na jakich rynkach (w jakich biznesach) firma chce działać?
  • jak szybko firma chce się rozwijać na tych rynkach (implikuje m.in. potrzeby gotówkowe)?
  • jak chce wchodzić i rozwijać się na rynkach (wzrost organiczny, akwizycje, różne formy połączeń lub alianse strategiczne)?

Strategia rozwoju powinna być nadrzędnym planem realizacji wizji i misji firmy.

Analiza misji i wizji producentów farmaceutyków pokazuje, że w zdecydowanej większości firmy farmaceutyczne chcą dostarczać leki, a zatem zajmować się głównie rozwojem substancji chemicznych, które służą głównie do leczenia chorób. Naturalnie producenci farmaceutyków sięgają również po suplementy diety, leki biotechnologiczne, które w znacznie większym stopniu służą zapobieganiu chorobom. Niemniej jednak pojawia się pytanie: czy jest to wystarczająca odpowiedź na zmiany, jakie zachodzą w otoczeniu społecznym, kulturowym i demograficznym?

Coraz częściej klienci (potencjalni pacjenci) decydują się na prewencje, podążając w kierunku zdrowego trybu życia (aktywność fizyczna, dieta), samoleczenia (internet stanowi nieprzebrane źródło wiedzy – choć często trudnej do zweryfikowania), czy też medycyny naturalnej. Bez wątpienia coraz większa część społeczeństwa zdaje sobie sprawę z odpowiedniej diagnozy pierwszych symptomów niekorzystnych zmian w organizmie. Powstają więc pytania: czy tendencje społeczne i kulturowe mogą być szansą dostrzegalną przez firmy farmaceutyczne? stanowią zagrożenie czy też mogą być ignorowane, bo ich wpływ na sektor producentów farmaceutyków jest niewielki?

2. Innowacyjność w firmach generycznych nie ma wpływu na konkurencyjność

Hasło „klif patentowy” jest doskonale znane w farmacji, głównie wśród producentów leków. Już od kilku lat mówi się, że wygasanie patentów spowoduje istotne zmiany w sektorze, a głównymi „ofiarami” będą firmy innowacyjne.

Prowadzenie projektu rozwoju leku innowacyjnego wiąże się z ogromnym ryzykiem, stąd coraz częściej firmy innowacyjne, aby je redukować, decydują się na różnego rodzaju alianse lub angażowanie się w projekt w dalszych fazach jego rozwoju.

Wniosek – w sektorze producentów farmaceutyków nie opłaca się być dzisiaj innowacyjnym. W to miejsce należy dbać o efektywność (głównie w sprzedaży, ale też operacjach) i szybkość (w kopiowaniu wygasłych patentów).

3. Koszty operacji mają niewielki wpływ na konkurencyjność firm farmaceutycznych

Zgodnie z rys. 1 i 2 koszty produkcji leku to zaledwie 10% jego ceny, a COGS waha się od 10% do 50% przychodów ze sprzedaży.

RYS. 1 Struktura ceny leku
Źródło: http://superlinia.pl/artykuly,i,15700,od_czego_zalezy_cena_leku_idlaczego_jest_ona_tak_wysoka

RYS. 2 Udział COGS w cenie sprzedaży
Źródło: P. Basu, G. Joglekar, S. Rai, P. Suresh, J. Veron, Analysis of Manufacturing Costs in Pharmaceutical Companies,  Journal of Pharmaceutical Innovation,March 2008, Volume 3, Issue 1, pp 30-40

Znacznie lepsze rezultaty mogą przynieść: implementacja salesforce effectiveness oraz działania w ramach łańcucha dystrybucji.

4. Efektywność w farmacji jest dużo niższa niż w innych branżach  (FMCG, Automotive, elektroniczna)

Operacje w firmach farmaceutycznych wciąż nie są podstawowym obszarem zainteresowań.
W przypadku firm generycznych kluczowymi czynnikami sukcesu są efektywna sprzedaż i marketing, natomiast dla firm innowacyjnych – procesy BD oraz R&D.

RYS. 3 Podstawowe wskaźniki operacyjne – porównanie sektorów producentów
Źródło: McKinsey, POBOS Pharma Operations Benchmarking

Mimo tak słabych (w porównaniu do innych sektorów) wyników, produkcja leków pozostaje jednym z bardziej rentownych biznesów. A zatem poprawa wskaźników operacyjnych nie będzie miała istotnego wpływu na rentowność w farmacji.

5. Jakość w sektorze producentów leków jest zbyt droga

Zapewnienie jakości produktów, procesów oraz zgodności z regulacjami generuje wysokie koszty. Niektóre z nich wydają się być nieuzasadnione. Na przykład zmiana starej metody analitycznej na bardziej nowoczesną i dokładniejszą, a do tego wykorzystywaną już powszechnie w sektorze, może kosztować firmę farmaceutyczną miliony złotych (koszty rejestracyjne). Innym przykładem może być dorejestrowanie nowego dostawcy surowca (ze względu na kwestie ograniczenia ryzyka dostępności leku dla pacjenta).

Obok kosztów, które daje się bezpośrednio przypisać jakości, generuje ona koszty pośrednie, takie jak chociażby wydłużenie czasu dostaw, co negatywnie wpływa na elastyczność łańcucha dostaw oraz wielkość potrzebnego kapitału obrotowego zamrożonego w zapasach.

Firmy z sektora, wspólnie z regulatorem, powinny zatem opracowywać mniej kosztochłonne, choć zapewniające bezpieczeństwo pacjenta, zasady zapewnienia jakości produktów leczniczych. To tutaj tkwi bowiem możliwość istotnego ograniczenia kosztów operacji.

Fot.: www.freeimages.com

ZOBACZ PROGRAM

REJESTRACJA ON-LINE

KONTAKT

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ