Partner serwisu
20 listopada 2014

Intarcia i Servier podpisują umowę o współpracy

Kategoria: Z życia branży

Firma Intarcia Therapeutics, Inc. ogłosiła początek partnerstwa strategicznego z firmą Servier z wyłączeniem terytorium Stanów Zjednoczonych i Japonii w zakresie opracowania i komercjalizacji ITCA 650, produktu firmy Intarcia będącego obecnie w fazie badań klinicznych 3 fazy, stosowanego w leczeniu cukrzycy typu 2.

Intarcia i Servier podpisują umowę o współpracy

ITCA 650
Jeśli pozostałe badania fazy 3 zakończą się sukcesem, ITCA 650 stanie się pierwszym na świecie i jedynym agonistą receptora GLP-1 podawanym tylko raz lub dwa razy na rok z użyciem niewielkiej minipompy wielkości zapałki, umieszczanej pod skórą. Wszczepienie produktu jest prostym, pięciominutowym zabiegiem, który może być wykonywany w gabinecie lekarskim przez wykwalifikowanego lekarza, pielęgniarkę lub asystenta lekarza. Na mocy podpisanej umowy Intarcia ma otrzymać zaliczkę i łączne płatności związane z osiągnięciem etapowych celów potencjalnych badań rozwojowych, procedur rejestracyjnych i sprzedaży na całkowitą kwotę ponad 1 mld $. Intarcia otrzyma również stopniowane płatności związane z wielkością sprzedaży na terytorium nieobejmującym USA i Japonii. Strony podzielą się również kosztami przyszłych globalnych inwestycji w prace rozwojowe w ramach zarządzania cyklem życia produktu ITCA 650, m.in. w nowe bezpośrednie badania porównawcze oceniające przewagę produktu nad wiodącymi lekami przeciwcukrzycowymi, a także w planowane nowe schematy leczenia skojarzonego. Intarcia będzie także kontynuować prowadzenie ogólnoświatowych, podstawowych badań fazy 3 nad ITCA 650, które mają stanowić podstawę wniosków rejestracyjnych składanych na całym świecie w pierwszej połowie 2016 r. Firma będzie też pełnić wiodącą rolę, jeśli chodzi o uzyskanie potencjalnej rejestracji ITCA 650 w USA, podczas gdy Servier będzie składać wnioski o dopuszczenie tego produktu do obrotu w krajach poza USA i Japonią przy wsparciu firmy Intarcia.

– Nasza współpraca z firmą Servier, nawiązana na podstawie jednej z największych w historii umów o współpracy zawartych pomiędzy spółkami z branży biotechnologicznej, stanowi kolejny ważny krok w serii istotnych osiągnięć ostatnich kilku lat, które mają prawdziwie przełomowe znaczenie dla firmy Intarcia i jej interesariuszy – stwierdził Kurt Graves, przewodniczący, prezes i dyrektor generalny spółki Intarcia Therapeutics.

Cukrzyca typu 2
– Staliśmy się już najwyżej wycenianą prywatną spółką biotechnologiczną w historii, mającą światowej klasy inwestorów. Obecnie dążymy do zachowania pełnej kontroli nad operacjami prowadzonymi w USA, kontynuując naszą drogę do całkowitego wykorzystania potencjału firmy jako wysoce innowacyjnego producenta biotechnologicznego posiadającego asortyment leków, które, podawane raz na rok, zmieniają współczesne lecznictwo. Jesteśmy bardzo zadowoleni z partnerstwa z firmą Servier, która dzieli naszą pasję i wizję związaną z ITCA 650 oraz postawiony cel dotyczący wykorzystania naszych technologii do zaprezentowania całkowicie nowego sposobu podawania chorym na cukrzycę typu 2 ważnego leku z grupy agonistów receptora GLP-1. Prawdziwie przełomowe technologie i produkty często pochodzą od mniejszych, szybszych, bardziej elastycznych i bardziej innowacyjnych spółek, które nie są związane ramami modeli biznesowych obowiązujących największe koncerny farmaceutyczne. Servier zapewnia nam jedyne w swoim rodzaju połączenie siły finansowej i wiedzy specjalistycznej dotyczącej cukrzycy z brakiem konfliktów konkurencyjnych oraz innowacyjnymi projektami i znakomitymi wynikami ekonomicznymi odnotowanymi w przeszłości na terenie UE i rynków wschodzących. Wymienione czynniki oraz nastawienie Servier na współpracę uznaliśmy za bardzo istotne, gdy podejmowaliśmy decyzję o wyborze tej firmy spośród dużych spółek wytwarzających leki przeciwcukrzycowe, które przez kilka miesięcy konkurowały o zdobycie pozycji naszego partnera.


Spółka Intarcia ogłosiła niedawno wstępne wyniki wykazujące osiągnięcie pierwszorzędowych punktów końcowych w dwóch z czterech powadzonych przez nią badań klinicznych fazy 3. – O ile pozostałe badania fazy 3 również zakończą się sukcesem, podobnie jak dodatkowe badania zaplanowane na początek następnego roku, ITCA 650 może reprezentować bardzo ważne, całkowicie nowatorskie podejście do leczenia chorych na cukrzycę typu 2. Dane z badań klinicznych fazy 3 oceniających ITCA 650 wykazują potencjał produktu do powodowania trwałych redukcji stężenia glukozy i zmniejszenia masy ciała w połączeniu z przełomową zmianą stopnia przestrzegania zaleceń terapeutycznych związaną z dawkowaniem jedynie raz lub dwa razy w roku. W związku z tym ITCA 650 może umożliwiać uzyskiwanie pożądanych korzyści ze stosowania agonistów receptora GLP-1 wcześniej w okresie leczenia, gdy na ogół nie wykonuje się jeszcze zastrzyków, ograniczając również problem niskiego stopnia przestrzegania zaleceń terapeutycznych, które zbyt często prowadzi do niskiego wyrównania cukrzycy i słabych wyników leczenia wraz z upływem czasu – powiedział Robert Henry, M.D., profesor medycyny zatrudniony na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego i przewodniczący ds. systemu opieki zdrowotnej Diabetes & Metabolism VA San Diego Healthcare System.

Jak podkreśliła Dr. Isabelle Tupinon-Mathieu, kierownik Centrum Innowacji w Leczeniu Chorób Metabolicznych firmy Servier: – Ten agonista receptora GLP1 podawany bez konieczności wykonywania zastrzyków utrudniających codzienne życie pacjenta może w bardzo niedalekiej przyszłości całkowicie odmienić leczenie cukrzycy typu 2 i jest zgodny z naszymi celami leczenia pacjentów z chorobami metabolicznymi. Pascal Touchon, wiceprezes ds. rozwoju działalności i współpracy naukowej w firmie Servier, dodał: – To strategiczne partnerstwo jest dowodem naszego zaangażowania w dostarczanie innowacyjnych leków chorym na cukrzycę typu 2 w większości krajów świata, w których firma Servier prowadzi szeroko zakrojoną działalność i może się pochwalić obszerną wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie. Będziemy ściśle współpracować z firmą Intarcia, z którą dzielimy wizję przyszłości i dążenie do jak najszybszego zaoferowania tych korzyści chorym na cukrzycę.

Źródło:Servier

Fot. freeimages.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ