Partner serwisu
12 stycznia 2015

Poprawa na rynku leków innowacyjnych

Kategoria: Z życia branży

W roku 2013 r. cały rynek farmaceutyczny przechodził proces odwilży i pewnej stabilizacji po roku wcześniejszym. Wzrost w grupie leków innowacyjnych był bardziej widoczny niż w przypadku generyków – właśnie z powodu efektu niskiej bazy roku 2012.

Poprawa na rynku leków innowacyjnych

W kolejnych latach rozwój w obu segmentach będzie już nieco bardziej wyrównany, choć PMR szacuje, że to jednak rynek leków innowacyjnych będzie rozwijał się nieco szybciej – średnioroczne tempo wzrostu w latach 2015-2018 wyniesie 4,9% wobec 3,8% dla segmentu generyków.

Nadzieja w reformie

Dość istotna dla rozwoju sektora leków innowacyjnych może okazać się reforma opieki zdrowotnej, polegająca na wprowadzeniu pakietu onkologicznego, który obowiązuje od stycznia tego roku. Leczenie nowotworów w Polsce ma ulec znaczącym zmianom. NFZ będzie płacił świadczeniodawcom za wszystkie procedury diagnostyczne i lecznicze wykonane na pacjentach z podejrzeniem lub z potwierdzonym nowotworem (od wstępnej diagnozy do chemioterapii, radioterapii i chirurgii onkologicznej), bez względu na limity kontraktowe. Jest to istotne z punktu widzenia innowacyjnych firm farmaceutycznych, ponieważ mogą się one spodziewać zwiększenia przychodów.

Rozwój rynku leków innowacyjnych

Rynek leków innowacyjnych będzie rozwijał się nieco szybciej od rynku leków generycznych, a jego udziały będą rosły w latach 2015-2018, więc i wpływ tego segmentu na cały rynek farmaceutyczny będzie także nieco większy z roku na rok (udziały segmentów innowacyjnego i generycznego nie ulegną jednak dużym zmianom z uwagi na stosunkowo wyrównany wzrost segmentów w omawianym okresie). Cały rynek farmaceutyczny będzie się rozwiał w tempie 4,0% średniorocznie w latach 2015-2018 (CAGR).'

Fot.: www.freeimages.com

 

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ