Partner serwisu
Tylko u nas
21 kwietnia 2015

Ograniczenia swobody przepływu towaru

Kategoria: Prawo

Za sprawą planowanej nowelizacji, handel równoległy znów budzi duże emocje. Należy pamiętać, że zjawisko
to jest polem starcia dwóch grup interesów: producentów oraz dystrybutorów. Dla tych pierwszych handel równoległy stanowi zagrożenie, a dla drugich szansę na dodatkowy zysk.

Ograniczenia swobody przepływu towaru

Powstały problem polegający na coraz częstszych brakach leków w aptekach, obie grupy chciałyby rozwiązać w odmienny sposób. Ustawodawca powinien jednak przyjąć takie środki zaradcze, które pozwolą rozwiązać problem z perspektywy pacjenta, przy jednoczesnym poszanowaniu interesów obu wspomnianych grup.

Mechanizm sprzeciwu inspekcji farmaceutycznej

Planowany mechanizm sprzeciwu wobec zamiaru wywozu leku zagrożonego dostępnością, który może wyrazić
niezależny organ inspekcji farmaceutycznej, wydaje się spełniać wspomniane postulaty. Z jednej strony pozwala on bowiem na zapewnienie kontroli nad dostępnością leków, z drugiej nie faworyzuje żadnej ze wspomnianych grup, ograniczając możliwość wyrażenia takiego sprzeciwu do określonych sytuacji związanych z zagrożeniem dostępności leku.

Nieograniczony obowiązek sprzedaży

Postulaty wysuwane przez niektórych dystrybutorów, polegające na wprowadzeniu nieograniczonego obowiązku
sprzedaży przez producenta leków każdemu podmiotowi do tego uprawnionemu, nie wydają się możliwe do przyjęcia. Taka sytuacja skutkowałaby z pewnością zwiększeniem skali handlu równoległego, ale nie rozwiązałaby problemu braku leków w aptekach. Tanie leki w Polsce oznaczają bowiem, że hurtowni bardziej
opłaca się sprzedać lek za granicę niż polskiej aptece i zwiększenie podaży leków tego trendu nie odwróci.

Kontrola kanałów dystrybucji

Nie można pozbawiać producentów leków prawa do ochrony swoich interesów poprzez kontrolowanie kanałów dystrybucji swoich produktów, co oznacza dopuszczalność odmowy realizacji zamówień w pewnych sytuacjach (zwłaszcza, jeśli ich wielkość i dotychczasowa aktywność hurtowni wskazują, że zamówienie jest przeznaczone na dalszy eksport).

Najważniejsza jest proporcjonalność

Planowana nowelizacja powinna zostać przede wszystkim przeanalizowana pod kątem proporcjonalności. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, dopuszczalne jest stosowanie ograniczeń swobody przepływu towaru pod warunkiem, że są one właśnie proporcjonalne. Co oznacza, że przyjęte środki powinny rzeczywiście służyć realizacji zamierzonego celu (np. ochronie zdrowia publicznego – zapewnieniu
dostępności leków) i nie mogą jednocześnie wykraczać poza to, co jest konieczne dla jego osiągnięcia.

Fot. zasoby własne autora

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ