Partner serwisu
03 sierpnia 2015

Teva przejmuje Allergan Generics za kwotę 40,5 mld USD

Kategoria: Z życia branży

Dzięki akwizycji Teva znajdzie się w gronie 10 największych firm farmaceutycznych na świecie.

Teva przejmuje Allergan Generics za kwotę 40,5 mld USD

Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. ogłosiła 27 lipca br. podpisanie ostatecznej, wiążącej umowy z Allergan plc (NYSE: AGN) o nabyciu Allergan Generics w ramach transakcji o wartości 40,5 mld USD. Po sfinalizowaniu transakcji, Allergan otrzyma 33,75 mld USD w gotówce oraz akcje Teva wyceniane na kwotę 6,75 mld USD, co stanowi szacunkowo nieco poniżej 10% udziałów w strukturze własnościowej firmy, przy czym liczba akcji Teva zostanie ustalona w oparciu o średnie ceny transakcyjne ważone wolumenem z okresu 15 dni przed ogłoszeniem i pięciu dni po ogłoszeniu przejęcia.

Zdaniem Teva, przejęcie przyczyni się w istotnym stopniu do wzrostu wskaźnika zysku na akcję (EPS) w ujęciu non-GAAP, z uwzględnieniem przewidywanego dwucyfrowego wzrostu wartości EPS w 2016 roku oraz ponad 20% wzrostu w drugim i trzecim roku po sfinalizowaniu transakcji. Transakcja została jednogłośnie zatwierdzona przez zarządy firm Teva i Allergan, a sfinalizowanie transakcji planowane jest w pierwszym kwartale 2016 roku.
 
To strategiczne przejęcie prowadzi do połączenia dwóch wiodących biznesów generycznych o wzajemnie uzupełniających się mocnych stronach, markach i kulturach, dostarczając pacjentom wysokiej jakości leków po bardziej przystępnych cenach, a akcjonariuszom Teva istotnych korzyści finansowych. Transakcja doprowadzi do powstania lidera w segmencie generyków markowych i niemarkowych, z najlepszym w branży połączonym portfelem leków pod względem zróżnicowania i perspektyw długoterminowych, oferującego  obiecujące szanse na wzrost. Nowa Teva będzie kontynuować globalną transformację branży farmaceutycznej dzięki najlepszemu w swojej klasie portfelowi rozwijanych produktów generycznych, potencjałowi badawczo-rozwojowemu, sieci operacyjnej, łańcuchowi dostaw oraz strukturom sprzedaży na całym świecie, które będą źródłem efektywności w systemach ochrony zdrowia i będą zapewniać pacjentom  i konsumentom na całym świecie lepszy dostęp do wysokiej jakości leków po przystępnych cenach.
 
Po połączeniu z silnym portfelem produktów generycznych Teva, światowej klasy platforma rozwoju nowych produktów firmy Allergan, o największej liczbie leków generycznych, które mają szanse na pierwszą rejestrację w USA, przyczyni się istotnie do realizacji celów Teva, zakładających dostarczanie najwyższej jakości leków generycznych po najbardziej konkurencyjnych cenach  i utrzymywanie najlepszej platformy rozwoju nowych leków na świecie. Powstały w wyniku integracji portfel produktów,  zostanie uzupełniony istotnie poszerzonym i bardziej wydajnym globalnym zasięgiem działalności, z uwzględnieniem pozycji lidera oraz wzmocnionej platformy operacyjnej, sprzedażowej i badawczo-rozwojowej na atrakcyjnych rynkach świata. Ponadto, Teva spodziewa się znacznego wzmocnienia swojego profilu finansowego dzięki silnie zdywersyfikowanym przychodom i zyskom oraz osiągnięciu znaczących, realnych synergii kosztowych  poprzez wyeliminowanie powielających się i nieefektywnych procesów w skali globalnej oraz czerpanie korzyści z efektu skali. W rezultacie powstanie silniejsza, bardziej konkurencyjna Teva, zajmująca korzystną pozycję na nieustannie ewoluującym rynku światowym, która będzie mogła zapewnić swoim akcjonariuszom i innym interesariuszom  większą wartość.


- Transakcja ta wpisuje się w strategiczne cele Teva, zarówno w zakresie leków generycznych jak i specjalistycznych - powiedział Erez Vigodman, Prezes i CEO Teva.  - Dzięki przejęciu Allergan Generics stworzymy silne fundamenty dla długoterminowego, zrównoważonego rozwoju opartego na wiodącym potencjale w dziedzinie leków generycznych i światowej klasy bazie produktów w zaawansowanych stadiach rozwoju. Pozwoli nam to znacznie szybciej zbudować unikalny portfel leków, zarówno generycznych, specjalistycznych jak i preparatów będących na styku tych dwóch kategorii. Nasze portfele leków generycznych i zgłoszeń do rejestracji są w dużym stopniu komplementarne i zapewniają Teva solidny wzrost, znaczące zyski oraz zasoby i skalę działania, które będą stanowić wsparcie dla rozwoju biznesu leków specjalistycznych.
 

 

Źródło: Teva

Fot. www.freeimages.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ