Partner serwisu
16 października 2015

Jak partie chcą chronić nasze zdrowie

Kategoria: Z życia branży

Zwiększenie nakładów na opiekę zdrowotną, lepszy dostęp do świadczeń medycznych, efektywna opieka nad najmłodszymi i seniorami, a także wykorzystywanie nowoczesnych technologii – to najważniejsze punkty do realizacji w obszarze ochrony zdrowia, jakie w kampanii wyborczej podnoszą przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych. Cele tożsame, ale już sposoby na ich realizację – odmienne.

Jak partie chcą chronić nasze zdrowie

W ramach inicjatywy „Głosuję na zdrowie”, eksperci Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, przeanalizowali programy wyborcze w części dotyczącej opieki zdrowotnej sześciu największych ugrupowań politycznych, które prawdopodobnie będą wkrótce tworzyć polski Parlament – Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nowoczesnej Ryszarda Petru oraz ugrupowania Kukiz’15. Niestety w programie tego ostatniego nie odnaleziono żadnych odniesień do sektora ochrony zdrowia i zasad jego funkcjonowania w przyszłości.

Uznając na wstępie, że ochrona zdrowia to obszar wrażliwy społecznie i ważny dla wszystkich stron politycznych, celem analizy była identyfikacja tych wspólnych punktów i koncepcji, na których w niedalekiej przyszłości możliwe będzie budowanie porozumienia ponad podziałami.

Zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia

Wszystkie ugrupowania deklarują konieczność zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia uznając aktualne finansowanie za niewystarczające, a także widzą potrzebę uruchomienia dodatkowych źródeł finansowania. Żadne z pięciu ugrupowań nie mówi też wprost o podniesieniu składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Platforma Obywatelska deklaruje gwarantowany wzrost przychodów płatnika publicznego z tytułu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, co ma skutkować wzrostem wpływu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nie ma jednak mowy o podnoszeniu wysokości składki. Dodatkowym źródłem finansowania mają być dodatkowe ubezpieczenia w formie dobrowolnej (abonamenty i ubezpieczenia wzajemne), które nie ograniczą dostępu do świadczeń dla osób pozostających wyłącznie w systemie publicznym. PO zapowiada także stworzenie ubezpieczeń pielęgnacyjnych, których celem będzie wsparcie finansowania kompleksowej opieki nad seniorami.

Prawo i Sprawiedliwość zapowiada wprowadzenie finansowania budżetowego ochrony zdrowia, likwidację NFZ i przekazanie wojewodom zarządzania środkami na świadczenia medyczne na poziomie województw. Według PiS wydatki na zdrowie powinny być na poziomie 6% PKB. PiS zapowiada także dodatkowe finansowanie publicznych jednostek ochrony zdrowia poprzez stworzenie Funduszu Budowy, Modernizacji i Utrzymania Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, który ma wspierać samorządy oraz publiczne podmioty w ich utrzymaniu i rozwijaniu. Podobnie jak PO, PIS również widzi konieczność uruchomienia ubezpieczenia pielęgnacyjnego, z którego mają być pokrywane koszty opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Polskie Stronnictwo Ludowe, podobnie jak PO, stawia na utrzymanie wysokiego tempa rozwoju gospodarczego (jako źródła dodatkowych środków m.in. na służbę zdrowia) oraz sprawiedliwy podział dochodu narodowego. Ludowcy postulują konieczność przeprowadzenia pilnej i globalnej reformy zasad działania służby zdrowia (bez wskazania założeń), a także konieczność wyposażania w nowoczesny sprzęt państwowych i ochotniczych służb ratowniczych.

Zjednoczona Lewica zapowiada wzrost publicznych nakładów na zdrowie do 7% PKB, ale dodatkowe pieniądze dla systemu chce uzyskać poprzez wprowadzenie składki zdrowotnej od wszystkich dochodów z pracy, w tym od umów cywilno-prawnych.

Nowoczesna Ryszarda Petru chce – podobnie jak PO – szukać nowych źródeł finansowania – m.in. wprowadzić możliwość współpłacenia za wybrane i dokładnie zdefiniowane procedury medyczne. Ugrupowanie Ryszarda Petru zapowiada również doprecyzowanie koszyka świadczeń gwarantowanych i redukcję niepotrzebnych kosztów. Wszystkie ugrupowania wskazują też środki unijne jako ważne źródło środków finansowych wspierających rozwój infrastruktury medycznej.

Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej

Głównym celem, dla którego należy zwiększyć nakłady na opiekę zdrowotną, jest poprawa dostępu do świadczeń. Wszystkie ugrupowania wskazują, że należy wprowadzić mechanizmy, które skrócą kolejki i poprawią dostęp pacjentów do wysokiej jakości świadczeń medycznych. PO zapowiada kontynuację prac nad mapowaniem systemu pod kątem dostosowania infrastruktury do realnych potrzeb zdrowotnych, konieczność niwelowania nierówności w dostępie do leczenia i lepszy dostęp do lekarzy rodzinnych i specjalistów. Współdziałanie sektora usług zdrowotnych z sektorem usług opiekuńczych i aktywną rolę samorządu w tym zakresie zapowiada zarówno PO, PiS, Zjednoczona Lewica, PSL i Nowoczesna Ryszarda Petru. Wszystkie ugrupowania postulują wykorzystanie nowoczesnych technologii w sprawnej obsłudze pacjenta i zarządzaniu systemem opieki zdrowotnej, PO wskazuje, że już udało się wprowadzić do finansowania przez NFZ telekonsultacje kardiologiczne i geriatryczne. PiS chce walczyć z kolejkami wprowadzając elektroniczną Kartę Zdrowia dla każdego obywatela i uruchomić Krajowy Rejestr Świadczeń Opieki Zdrowotnej.      

Medycyna szkolna i profilaktyka

Wszystkie ugrupowania stawiają na profilaktykę i rozwój medycyny szkolnej. PiS, PSL i PO zapowiadają utworzenie nowoczesnego systemu medycyny szkolnej obejmującego m.in. monitorowanie stanu zdrowia, profilaktykę, promocję zdrowia, a także powrót do szkół gabinetów stomatologicznych, lekarskich i pielęgniarek. PO podkreśla konieczność kontynuacji prac nad rozszerzeniem kalendarza szczepień. Wszystkie ugrupowania stawiają na edukację pacjenta, profilaktykę i popularyzację sportu od przedszkola. Wspólny jest także postulat rozwijania programów profilaktycznych w celu szybkiego wykrywania groźnych schorzeń.  

Opieka nad seniorami

Wszystkie ugrupowania zdają sobie sprawę, że Polska jest starzejącym się społeczeństwem. PO i PiS wskazują na konieczność dodatkowego finansowania opieki nad seniorami i zapowiadają ubezpieczenia pielęgnacyjne, Zjednoczona Lewica proponuje darmowe leki dla najuboższych seniorów i bezpłatny dostęp do zdalnej opieki – przycisk życia umożliwiający błyskawiczne wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia. Wszystkie ugrupowania widzą konieczność tworzenia kompleksowego, sprawnego systemu opieki nad osobami starszymi. Mają w tym pomóc nowoczesne technologie, współpraca z samorządami a także integracja systemu ochrony zdrowia i polityki społecznej.

Czy te propozycje gwarantują efektywne gospodarowanie kapitałem zdrowia? Na to pytanie poszukamy głębszych odpowiedzi w kolejnych odsłonach analizy.

Badanie opinii publicznej - Polacy chcą rozmawiać o zmianach w systemie ochrony zdrowia

Badanie opinii publicznej, przeprowadzone przez Millward Brown na zlecenie INFARMY, wskazuje na ogromne zainteresowanie Polaków tematyką zdrowotną. Aż 87% respondentów uważa, że w czasie obecnej kampanii wyborczej media i politycy powinni poświęcić większą uwagę tematowi ochrony zdrowia Polaków. Niemal tyle samo osób wskazuje na zdrowie jako priorytetowy obszar działania dla przyszłego rządu. 9 na 10 badanych oczekuje, by partie polityczne jasno sprecyzowały swoje propozycje dotyczące poprawy jakości ochrony zdrowia w Polsce.

Głosuję na zdrowie

„Głosuję na zdrowie” to inicjatywa, której celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej i decydentów na znaczenie wartości nowoczesnych terapii. Wyrównanie różnic w zdrowotności Polaków w stosunku do mieszkańców innych krajów Unii Europejskiej wymaga inwestycji zwiększających efektywność systemu ochrony zdrowia i poprawiających dostęp do innowacyjnego leczenia. Inwestowanie w najcenniejszy kapitał, jakim jest zdrowie, wymaga wielowymiarowego i międzyresortowego działania na rzecz stworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju innowacji.

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA reprezentuje 31 działających w Polsce wiodących firm sektora farmaceutycznego, prowadzących działalność badawczo-rozwojową i produkujących leki innowacyjne, w tym biotechnologiczne. INFARMA jest członkiem European Federation of the Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).

 

Źródło: MSLGROUP.COM
Fot. sejm.gov.pl

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ