Partner serwisu
27 listopada 2015

Sanofi zaangażowana w projekt COP21 i działania na rzecz walki z globalnym ociepleniem

Kategoria: Z życia branży

Firma Sanofi, działająca zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju zaangażowała się w projekt COP21, konferencję Organizacji Narodów Zjednoczonych, poświęconą zmianom klimatycznym. Gospodarzem konferencji, prestiżowej ze względu na wagę podejmowanych tematów oraz gości ze świata nauki, biznesu i polityki, w tym roku jest Paryż.

Sanofi zaangażowana w projekt COP21 i działania na rzecz walki z globalnym ociepleniem

W odpowiedzi na apel Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), by zwrócić uwagę na istotny wpływ zmian klimatycznych na jakość życia i zdrowie, firma Sanofi postanowiła wziąć aktywny udział w projekcie COP21, chcąc nie tylko zwiększać świadomość tego problemu, ale również mobilizować do podjęcia działań przeciwdziałającym tym zmianom.  Sanofi, jako partner wydarzenia weźmie udział również w ogólnodostępnej wystawie „Solutions COP21” („Rozwiązania COP21“) organizowanej w Grand Palais w centrum miasta.  

 

„Powinniśmy aktywnie wspierać mobilizację całego środowiska związanego z ochroną zdrowia, zainteresowanych stron sektora publicznego i prywatnego, zaczynając od firm badających biologiczne zjawiska naukowe , odpowiedzialnych za postępy w opiece zdrowotnej,” powiedział dr Olivier Brandicourt, Dyrektor Generalny firmy Sanofi. „Jeśli podejmiemy działania już teraz, będziemy w stanie złagodzić konsekwencje wpływu zmian klimatycznych na zdrowie populacji całego świata. Zdrowie musi stać się częścią debaty na temat klimatu.”  

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że w latach 2030–2050 zmiany klimatyczne przyczynią się do 250 000 dodatkowych zgonów rocznie z powodu niedożywienia, malarii, biegunki i stresu termicznego. Bezpośredni wpływ zmian klimatycznych na zdrowie obejmuje zgony i chorobowość w trakcie ekstremalnych zdarzeń pogodowych (fale gorąca, powodzie, susze, huragany lub burze). Wpływy pośrednie są znacznie bardziej doniosłe i obejmują wpływ klimatu na populacje mikroorganizmów, skutki dotyczące chorób niezakaźnych, takich jak choroby układu krążenia czy układu oddechowego, jak również przenoszenie się chorób wektorowych.  

Jak podkreślono w opublikowanym w czerwcu 2015 r. Raporcie Komisji Lancet ds. Zdrowia i Zmian Klimatycznych, „związki między zmianami klimatycznymi, populacjami organizmów wektorowych oraz związanym z tym zasięgiem terytorialnym malarii i częstością jej występowania, może stać się znamienne na obszarach, na których aktualnie temperatura jest czynnikiem ograniczającym, z możliwością zwiększenia częstości występowania choroby przyczyniającej się do 660 000 zgonów rocznie.”  


Firma Sanofi aktywnie angażuje się w szereg działań mających na celu walkę z problemami zdrowotnymi zaostrzającymi się w wyniku zmian klimatycznych:  

  • Leki i świadomość: Firma Sanofi dostarcza leki i szczepionki, a także zwiększa świadomość wśród populacji, wzmacnia obserwację i poprawia możliwości w zakresie diagnostyki i leczenia. Na przykład w zakresie walki z malarią firma Sanofi nawiązała strategiczne partnerstwo z narodowymi programami zwalczania malarii w kilku krajach w Afryce, aby dostarczać tańsze leki i wspierać miejscowe podmioty w zapobieganiu, diagnostyce i leczeniu malarii.
  • Ślad węglowy: Wprowadzanie gospodarki niskoemisyjnej wymaga zbiorowych wysiłków. Sektor ochrony zdrowia jako całość odpowiada za 3 do 5% emisji państw OECD. Firma Sanofi zobowiązała się osiągnąć zmniejszenie emisji CO2 (z ośrodków przemysłowych i badawczorozwojowych) o 20% od 2010 do 2020 r. Do końca 2014 r. w firmie Sanofi odnotowano zmniejszenie emisji CO2 o 15%. 
  • Współpraca na skalę globalną: Jako działający na skalę globalną lider sektora farmaceutycznego, firma Sanofi zajmuje wyjątkową pozycję, która umożliwia jej udział w zbiorowym wysiłku uwzględniania wpływu zmian klimatycznych na zdrowie w debacie publicznej. Z tego względu firma Sanofi podejmuje współpracę z przedstawicielami rządów, organizacji pozarządowych oraz środowiskiem naukowym, której celem jest wynalezienie sposobów ograniczających negatywne konsekwencje zmian klimatycznych na zdrowie ludzi na całym świecie.   

Dodatkowo i w ramach projektu COP21, mając na celu mobilizację społeczeństw oraz niesienie pomocy w przystosowywaniu się do skutków zmian klimatycznych, firma Sanofi rozpocznie w mediach społecznościowych kampanię #HealthCOP21. W dniach 4–10 grudnia 2015 r. firma Sanofi zaprezentuje również swoje ogólnodostępne stoisko w Grand Palais podczas ogólnodostępnej wystawy „Solutions COP21”, która odbędzie się w centrum Paryża. 

 

Źródło, fot. informacja prasowa

ZAMKNIJ X
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ