Partner serwisu
16 grudnia 2015

URPL: w sprawie zawartości Suplementu 8.6 do ósmego wydania Farmakopei Europejskiej

Kategoria: Z życia branży

Prezes URPL informuje się, że Suplement 8.6 do Farmakopei Europejskiej wydanie ósme wprowadza uzupełnienia i zmiany do Ph. Eur., które stają się obowiązujące w krajach stosujących Farmakopeę Europejską w tym w Rzeczpospolitej Polskiej, od dnia 1 stycznia 2016 r., na podstawie Rezolucji Rady Europy AP-CPH (14) 3.

URPL: w sprawie zawartości Suplementu 8.6 do ósmego wydania Farmakopei Europejskiej

W załączeniu do informacji przedstawia się tabelę zawierającą tytuły tekstów podstawowych (rozdziałów), monografii ogólnych i monografii szczegółowych zawartych w Suplemencie 8.6 do Farmakopei Europejskiej. Nazewnictwo podane jest w języku łacińskim, angielskim, francuskim i polskim. Przy tytułach, w górnym indeksie, umieszczono oznakowania dotyczące rodzaju wprowadzanego do tekstu Suplementu 8.6 Ph. Eur. uzupełnienia lub zmiany. Wyjaśnienia zastosowanych oznakowań podaje się poniżej:

*    − jednobrzmiące nazwy angielska i francuska,

** – monografia opublikowana pod wskazanym tytułem w ósmym wydaniu Ph. Eur., przed opublikowaniem Suplementu 8.6,

I     – oznacza monografię niezamieszczoną dotychczas w Ph. Eur.,

II   – oznacza monografię Ph. Eur., która została poddana pełnemu procesowi rewizji,

III  – oznacza monografię Ph. Eur., do której wprowadzono częściowe zmiany o charakterze merytorycznym,

IV  – oznacza monografię Ph. Eur. o zmienionym tytule,

V   – oznacza monografię Ph. Eur. wycofaną z Farmakopei Europejskiej.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA TUTAJ

Źródło: URPL

Fot. www.freeimages.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ