Partner serwisu
11 marca 2016

Minister zdrowia przedstawił w Sejmie projekt ustawy wprowadzającej bezpłatne leki dla seniorów

Kategoria: Z życia branży

9 marca 2016 r., podczas wspólnego posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia oraz Komisji Polityki Senioralnej minister Konstanty Radziwiłł przedstawił rozwiązania prawne, wprowadzające bezpłatne leki dla osób powyżej 75. roku życia  – czyli rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 261).

Minister zdrowia przedstawił w Sejmie projekt ustawy wprowadzającej bezpłatne leki dla seniorów

Minister przedstawił uzasadnienie dla rozwiązań prawnych, dzięki którym seniorzy po ukończeniu 75 lat będą otrzymywali bezpłatnie leki refundowane, wymienione w odrębnym wykazie w obwieszczeniu refundacyjnym.

Aby osoby starsze wykupowały leki

Zadeklarował również, że potrzeba docenienia i otoczenia szczególną opieką zdrowotną osób starszych jest jednym z priorytetów jego działań jako ministra zdrowia – w ramach realizacji polityki lekowej państwa, a także szeroko rozumianej polityki senioralnej. Minister podkreślał, że jego  celem jest zagwarantowanie pacjentom w podeszłym wieku dostępu do skutecznych i bezpiecznych leków oraz zmniejszenie ich wydatków na leki. Przypomniał, że art. 68 ust. 3 Konstytucji RP nakłada na władze publiczne szczególny obowiązek zapewnienia opieki zdrowotnej m.in. właśnie osobom w wieku podeszłym. Wielu seniorów rezygnuje z wykupienia leków lub przeznacza na ten cel znaczną część swojego dochodu. Rządowy projekt ustawy umożliwi dostęp do leków osobom starszym, które obecnie ich nie wykupują ze względów ekonomicznych.

Kryterium będzie tylko wiek

Minister zaznaczył, że „projekt nie przewiduje żadnych dodatkowych kryteriów przyznania uprawnienia do bezpłatnych leków po stronie pacjentów – tylko wiek”. Odnosząc się do pytań parlamentarzystów dotyczących przyjęcia wieku jako jedynego kryterium, podkreślał, że takie rozwiązanie jest przemyślane i celowe. – Zaletą tego projektu jest jego prostota, chcieliśmy uniknąć budowania biurokracji, wydatków po stronie władzy publicznej i mitręgi obywateli – powiedział minister.

Zadeklarował także, że intencją Ministerstwa Zdrowia jest, by na wykazie bezpłatnych leków dla seniorów znalazły się nie tylko leki najtańsze, ale przede wszystkim leki o odpłatności 30% i 50%. Będą to przede wszystkim leki stosowane w leczeniu chorób wieku podeszłego. Dzięki temu starsi pacjenci uzyskają dostęp do bezpłatnych leków ważnych ze względu na stan ich zdrowia.

Według wykazu

Zgodnie z projektem leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, które będą przysługiwały bezpłatnie osobom powyżej 75. roku życia, znajdą się na odrębnym wykazie w obwieszczeniu refundacyjnym. Będą je przepisywali seniorom opiekujący się nimi lekarze podstawowej opieki zdrowotnej oraz uprawnione pielęgniarki.

Pierwszy wykaz zostanie opracowany najpóźniej do 1 września bieżącego roku. Do końca 2016 r. na sfinansowanie bezpłatnych leków dla osób powyżej 75 roku życia zostanie przeznaczonych maksymalnie 125 mln zł. W pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy – czyli w 2017 r. – będzie to już 564 mln zł. Wraz z przyrostem liczby osób powyżej 75. roku życia, a także ze względu na planowane rozszerzanie wykazu bezpłatnych leków, w następnych latach kwota ta będzie stopniowo rosła o ok. 15% rocznie (w ciągu kolejnych 6-7 lat).

Zgodnie z projektem ustawy, wejdzie ona w życie po 30 dniach od ogłoszenia.

Zwracając się do parlamentarzystów o przyjęcie projektu ustawy minister Konstanty Radziwiłł zaznaczył, że jest to potrzebne i oczekiwanie rozwiązanie. Potwierdza to niedawne badanie opinii społecznej, w którym 94% respondentów poparło wprowadzenie prawa do bezpłatnych leków dla osób po 75. roku życia (dane z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego przez CBOS w lutym 2016 r.).

Dalsze prace nad projektem ustawy będą prowadzone w ramach podkomisji.

źródło: MZ

fot. freeimages.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ