Partner serwisu
18 marca 2016

Tomasz Moys: Najtrudniejsze w zarządzaniu ludźmi jest…

Kategoria: Krótko na temat

...proaktywne słuchanie, dzielenie  się informacjami, pozostawianie pracownikom tyle swobody, aby mieli samodzielność i inicjatywę, nie tracąc jednocześnie kontroli nad projektem, motywowanie i wyrażanie uznania, cierpliwość – odpowiada wiceprezes zarządu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA i prezes zarządu Polfy Warszawa S.A. Przeczytaj pozostałe wypowiedzi dotyczące zarządzania ludźmi w farmacji.

Tomasz Moys: Najtrudniejsze w zarządzaniu ludźmi jest…

U współpracowników cenię przede wszystkim… pasję, która wyzwala zaangażowanie i wewnętrzną motywację; umiejętność stawiania pytań, które powodują ciągłe poszukiwanie najlepszych rozwiązań; umiejętność pracy zespołowej, w której kluczowym elementem jest prymat celu zespołowego nad indywidualnym

Najbardziej demotywujący w pracy jest… brak przywództwa, a tym samym brak jasnej i zrozumiałej strategii działania; sytuacja, która zmuszałaby do działania wbrew własnemu systemowi wartości

Efektywnie pracujące zespoły ludzi można zbudować dzięki… różnorodności jako kryterium doboru członków zespołu, rozpoznaniu kluczowych kompetencji i właściwemu przedzielaniu ról, dbaniu o zespół i relacje pomiędzy jego członkami, współpracy, wspólnym celom i wartościom

Ludziom się chce pracować, kiedy… lubią swoją pracę i są doceniani; sprzyja temu jak najlepsze dopasowanie systemu wartości pracownika (i rozpoznanie ich już na etapie rekrutacji) do kultury organizacyjnej i wartości fi rmowych

Lider to według mnie… osoba, która potrafi  słuchać, ma zdolność kreowania pomyślnej przyszłości, umiejętność zjednywania sobie zwolenników oraz budowania zespołów do realizacji wizji, strategii i zadań; posiada też autorytet niewynikający z władzy i pozycji, ale z wiedzy, cech osobowości, wyników i osiągnięć

Wdrażanie pomysłów pracowników liniowych daje… korzyści na wielu płaszczyznach organizacji, od praktycznych efektów zastosowanych rozwiązań (organizacja), poprzez zwiększenie zaangażowania, ducha pracy zespołowej i otwartości pracowników na zmiany (zespół) i wreszcie korzyści dla samych pracowników, jak samorealizacja, uznanie i szacunek (pracownik)

Najtrudniejsze w zarządzaniu ludźmi jest… proaktywne słuchanie, dzielenie  się informacjami, pozostawianie pracownikom tyle swobody, aby mieli samodzielność i inicjatywę, nie tracąc jednocześnie kontroli nad projektem, motywowanie i wyrażanie uznania, cierpliwość

Kij czy marchewka? Zdecydowanie marchewka, ale bez zakopywania kija. Pozytywna motywacja jest warunkiem koniecznym zaangażowania, otwartości na zmiany, pozwala na realizację osobistych potrzeb, w tym tak ważnych potrzeb społecznych, jak docenienie, uznanie i szacunek. Z kolei negatywne zachowania, postawy czy też brak efektów działania nie mogą być tolerowane w nieskończoność, gdyż organizacja rozumiana jako ogół pracowników zawsze obserwuje postawę szefów, zarówno wobec najlepszych (zadając sobie pytanie, czy ten wysiłek się opłaca), jak i wobec pracowników realizujących zadania zdecydowanie poniżej oczekiwań, czy też wykazujących negatywną postawę (również stawiając sobie pytanie, czy mój wysiłek się opłaca, skoro…)

Wypowiedź pochodzi z numeru 1/2016 czasopisma Przemysł Farmaceutyczny

Fot. Polpharma

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ