Partner serwisu
04 lipca 2016

Sklepy medyczne nie będą likwidowane, marże do negocjacji

Kategoria: Z życia branży

Ochrona sklepów medycznych przed upadkiem oraz wydłużenie konsultacji społecznych do 25 lipca – to najważniejsze deklaracje wiceministra zdrowia Krzysztofa Łanda po spotkaniu z przedstawicielami branży wyrobów medycznych, zaniepokojonymi przedstawionym w czerwcu przez resort zdrowia projektem ustawy o refundowanych wyrobach medycznych. Dzisiaj kolejne spotkanie ministra z przedstawicielami branży.

Sklepy medyczne nie będą likwidowane, marże do negocjacji

Podczas spotkania reprezentantów Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED z przedstawicielami resortu zdrowia 30 czerwca 2016 roku, strony uznały, że konieczne są dalsze rozmowy i prace nad opublikowanym 15 czerwca projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Minister wysłuchał argumentów Izby

Minister Krzysztof Łanda z zadowoleniem przyjął deklarację Izby POLMED, dotyczącą chęci współpracy i poszukiwania kompromisowych rozwiązań w ramach konsultacji społecznych przedmiotowego projektu. Jednocześnie zadeklarował, że Izba POLMED, jako reprezentant branży, będzie dla jego resortu partnerem w dalszych pracach nad kształtem nowych przepisów. W związku z powyższym z uwagą wysłuchał argumentów i obaw dotyczących zapisów opublikowanego projektu, które zostały przedstawione przez obecnych na spotkaniu reprezentantów Izby POLMED.

Sztywne ceny i maksymalne marże doprowadzą do upadków sklepów medycznych

Według Izby, wprowadzenie przez ustawę systemu sztywnych cen i maksymalnych marż na poziomie 10-20 proc. może spowodować upadek sklepów medycznych w całej Polsce, szczególnie w małych miejscowościach. To z kolei, w wielu regionach kraju, doprowadzi do ograniczenia pacjentom dostępu do zaopatrzenia w wyroby medyczne. Zdaniem ekspertów Izby POLMED, źle skonstruowane zapisy o współpłaceniu uniemożliwią także polskim pacjentom korzystanie z innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez branżę.

Wzrost bezrobocia

Izba przestrzegła wiceministra Łanda przed skutkami społecznymi wprowadzenia powyższych rozwiązań w zaproponowanym w projekcie kształcie, tj. m.in. wzrostem bezrobocia spowodowanym utratą miejsc pracy przez właścicieli i pracowników sklepów medycznych, zniszczeniem typowo polskiej branży.

Propozycja od ministra

Minister ze zrozumieniem przyjął argumenty przedstawicieli Izby POLMED i poprosił, aby Izba przedstawiła Ministerstwu Zdrowia swoje propozycje rozwiązań. 

Ministerstwo Zdrowia przyjęło również argumenty Izby POLMED, że obecny projekt nie określa w sposób ścisły kryteriów, jakie będą decydowały o objęciu poszczególnych grup wyrobów medycznych nowym systemem refundacyjnym oraz o tworzeniu grup limitowych refundowanych wyrobów medycznych. W związku z tym Izba została poproszona o przedstawienie propozycji uściślenia tych kryteriów lub zaproponowania odpowiedniego przepisu w projekcie nowelizacji, który zagwarantuje realny udział przedstawicieli branży w przypadku podjęcia prac nad refundacją kolejnych grup wyrobów medycznych.

Kilkanaście wniosków o refundację dla jednego wyrobu?

Delegacja Izby POLMED przedstawiła również problem związany z traktowaniem w projekcie każdego modelu, rozmiaru czy wielkości opakowania wyrobu medycznego jako odrębnego wyrobu, co skutkowałoby m.in. koniecznością składania nawet kilkudziesięciu wniosków o objęcie refundacją dla jednego wyrobu medycznego oraz wielokrotnego ponoszenia opłat z tym związanych. Także w tym przypadku przedstawiciele Izby POLMED uzyskali deklarację otwartości na zmianę proponowanych w projekcie zapisów.

Na zakończenie spotkania wiceminister Zdrowia Krzysztof Łanda oświadczył, że jego resort jest zdeterminowany, aby zmienić obecnie obowiązujące regulacje w zakresie finansowania wyrobów medycznych. Jedocześnie zadeklarował, że wszelkie propozycje Izby POLMED będą poważnie rozważane, a celem zmian prawnych nie jest zaszkodzenie branży, a jedynie wyeliminowanie nieprawidłowości.

Kolejne spotkanie przedstawicieli branży z Krzysztofem Łanda odbędzie się w poniedziałek, 4 lipca.

źródło: Izba POLMED
fot. photogenica.pl

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ