Partner serwisu
30 stycznia 2017

InnoNeuroPharm - Miliony dla innowatorów z branży farmaceutycznej

Kategoria: Z życia branży

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny nabór w ramach programów sektorowych, tym razem dedykowany branży farmaceutycznej  - InnoNeuroPharm. Dofinansowanie można uzyskać na prace badawczo-rozwojowe m.in. z zakresu opracowywania nowych leków, metod ich produkcji, metod diagnostycznych czy rehabilitacji. Budżet konkursu to 190 mln PLN.

InnoNeuroPharm - Miliony dla innowatorów z branży farmaceutycznej

Na co?

Dofinansowanie uzyskają projekty zakładające badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe z obszaru neuromedycyny wpisujące się zakres jednego z poniżej wskazanych tematów:

  • Innowacyjne produkty lecznicze (leki, terapie, testy)
  • Innowacyjne technologie wytwarzania produktów leczniczych
  • Innowacyjne  metody  diagnostyczne  i  nowe  biomarkery  o  praktycznych zastosowaniach diagnostyczno-predykcyjnych w zakresie neuromedycyny
  • Innowacyjne metody rehabilitacji chorych w neuromedycynie
  • Rozwój narzędzi wspierających badania nad produktami leczniczymi

Dokładny opis obszarów badawczych znajduje się tutaj.

Kto i ile?

Wnioskować mogą przedsiębiorcy oraz konsorcja przedsiębiorstw. Udział jednostki naukowej w projekcie jest możliwy tylko na zasadzie podwykonawstwa.

Wartość projektu musi być równa lub wyższa niż 1 mln PLN, przy czym maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 40 mln PLN.

Wielkość dofinansowania różni się w zależności od statusu wnioskodawcy i rodzaju prac, sięga maksymalnie 80% w przypadku mikro i małych firm, 75% dla średnich i 65% dla dużych.

Główne kategorie kosztów, które stanowią podstawę dofinansowania to:

a) Wynagrodzenia - koszty wynagrodzeń zespołu badawczego oraz brokerów technologii. Warto pamiętać, że w ramach tej kategorii kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

b) Podwykonawstwo - Koszty podwykonawstwa to zlecanie innemu podmiotowi (np. uczelni, innemu przedsiębiorstwu) części merytorycznych prac projektu. W ramach tej kategorii, rozliczane są także umowy o dzieło z osobami fizycznymi. Oraz najem wyposażonej w sprzęt badawczy powierzchni laboratoryjnej.

c) Pozostałe koszty bezpośrednie

W tej kategorii rozliczane są pozostałe koszty związane stricte z pracami B+R, a nie ujęte w powyższych kategoriach, są to przede wszystkim:

- odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania m.in. z aparatury naukowo-badawczej oraz innych środków trwałych, wiedzy naukowej czy patentów

- najem powierzchni laboratoryjnej (nie „uzbrojonej”)

- utrzymanie linii technologicznej

- zakup materiałów, elementów na stale zainstalowanych w prototypie/linii pilotażowej/demonstratorze

- koszty promocji oraz audytu finansowego

d) Koszty pośrednie - głównie koszty związane z formalno-administracyjną obsługą projektu. Wlicza się tutaj koszty delegacji, wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem, najem/utrzymanie powierzchni biurowej, sprzątanie, utylizacja odpadów etc. Rozliczane są one w sposób ryczałtowy, tzn. beneficjent nie musi przedstawiać dokumentów poświadczających poniesienie kosztu. Koszt naliczany jest jako 17 procent od kosztów wynagrodzenia oraz kosztów bezpośrednich.

Kiedy i gdzie?

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do 7 kwietnia do godz. 16.00, za pomocą elektronicznego generatora NCBR. W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie zapraszam do kontaktu.

Link do dokumentacji

Zapraszamy do kontaktu podmioty, które potrzebują wsparcia w przygotowaniu projektu.

Dane o firmie:

Safiro Ventures (http://sventures.eu) skutecznie wspiera przedsiębiorców w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania projektów związanych z opracowaniem lub wdrożeniem innowacji oraz budową/rozwojem centrum B+R.

Osoba kontaktowa: Bartłomiej Dąbkowski (bd@sventures.eu)

 

 

Źródło: informacja prasowa

fot.: 123rf.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ