Partner serwisu
21 lutego 2017

Bezzwrotne dotacje dla branży farmaceutycznej

Kategoria: Z życia branży

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ogłosiło II konkurs dedykowany branży farmaceutycznej INNONEUROPHARM (budżet 190 mln PLN!) na dofinansowanie do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i do projektów inwestycyjnych.

Bezzwrotne dotacje dla branży farmaceutycznej

Nabór wniosków potrwa od 22 lutego do 7 kwietnia 2017 roku.

 

Sektor farmaceutyczny, posiada potencjał znaczący potencjał do generowania szeregu innowacyjnych rozwiązań. Co istotne, rozwiązania te są ważne nie tylko z punktu widzenia gospodarki, ale również mają niewątpliwie wymiar społeczny – przyczyniają się do podnoszenia jakości i komfortu życia. W związku z tym będzie on jednym z obszarów w szczególny sposób wspieranych ze środków publicznych w 2017 roku. Co istotne ważnym aspektem jest wpisywanie się projektu w zakres agendy badawczej wspieranej w naborze wniosków. Tym samym konkurs skierowany jest na dofinansowanie projektów wpisujących się w następujące obszary tematyczne:

1. Zakres tematyczny A – INNOWACYJNE PRODUKTY LECZNICZE

2. Zakres tematyczny B – INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

3. Zakres tematyczny C – INNOWACYJNE METODY DIAGNOSTYCZNE I NOWE BIOMARKERY O PRAKTYCZNYCH ZASTOSOWANIACH DIAGNOSTYCZNO-PREDYKCYJNYCH W ZAKRESIE NEUROMEDYCYNY

4. Zakres tematyczny D – INNOWACYJNE METODY REHABILITACJI CHORYCH

W NEUROMEDYCYNIE

Zakres tematyczny E – ROZWÓJ NARZĘDZI WSPIERAJĄCYCH BADANIA NAD PRODUKTAMI LECZNICZYMI

O wsparcie mogą ubiegać się wszyscy przedsiębiorcy (jak również konsorcja przedsiębiorstw) planujący samodzielną lub we współpracy z przedstawicielami sektora nauki, realizację projektów badawczo-rozwojowych, których efektem są rozwiązania innowacyjne (produktowe lub procesowe) w skali co najmniej kraju.

Projekt może obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe albo wyłącznie prace rozwojowe. Intensywność pomocy może wynieść nawet do 60% (prac rozwojowych) oraz nawet do 80% (dla badań przemysłowych), zaś maksymalny okres realizacji projektu nie może przekroczyć 5 lat (i nie może jednocześnie wykroczyć poza 31 grudnia 2023 roku).

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju i kosztu realizacji prac badawczo-rozwojowych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 1 mln PLN, zaś maksymalna 40 mln PLN. Do kosztów tych zaliczyć należy:

  • Koszty bezpośrednie – wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia;
  • Koszty podwykonawstwa - w tym w szczególności usługi badawcze realizowane m.in. przez podwykonawców naukowych;
  • Pozostałe koszty bezpośrednie – obejmujące koszty materiałów operacyjnych, koszty użytkowania sprzętu i wyposażenia, koszty promocji i inne bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia badawczego;
  • Koszty pośrednie – do 17% sumy kosztów wliczanych do podstawy obliczenia kwoty kosztów pośrednich.

Eksperci EFA Polska zweryfikują dla Państwa plany rozwojowe pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Programu INNONEUROPHARM, w szczególności dopasowania Państwa projektu do agendy badawczej konkursu, wydając jednocześnie rekomendację wyboru optymalnego kierunku ubiegania się o dofinansowanie.

Doświadczenia NCBR, poparte przykładami projektów, jakie uzyskały dofinansowanie w dotychczas przeprowadzonych konkursach B+R na wsparcie projektów w kluczowych sektorach gospodarki, dają Państwu gwarancję najwyższej jakości obsługi.

Nie czekaj! Już dziś umów się na bezpłatną konsultację i analizę planów rozwojowych! Napisz do Magdaleny Mróz - Action Line Managera R&D w EFA Polska

e-mail: magdalena.mroz@efapolska.com , tel. 663 883 391

 

 

Źródło: The European Funding Alliance

fot.: 123rf.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ