Partner serwisu
02 czerwca 2017

Master Pharm z dotacją na projekt badawczy

Kategoria: Z życia branży

Spółka otrzymała dofinansowanie w wysokości 453 tys. zł na badania nad składnikiem innowacyjnego wyrobu medycznego dla kobiet. Zarząd spodziewa się kolejnych dotacji i planuje rozbudowę zaplecza badawczo-naukowego.

Master Pharm z dotacją na projekt badawczy

Prowadzony projekt dotyczy opracowania innowacji produktowej przy zastosowaniu składnika roślinnego. Całkowita wartość projektu wynosi 875 tys. zł, natomiast 52% tej kwoty objęte zostanie dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw).

Spośród 72 złożonych w konkursie wniosków dotację otrzyma 10 projektów. Zgłoszenie Master Pharm zostało ocenione na 94,05% maksymalnej liczby punktów, co dało Spółce 3 miejsce w konkursowym rankingu. Z puli przeznaczonych na konkurs 43,3 mln zł, na dotacje wykorzystano 14,7 mln zł.

Badania nad nowymi składnikami suplementów diety oraz wyrobów medycznych są integralną i bardzo ważną częścią naszej działalności. Umożliwiają opracowywanie innowacyjnych produktów, często niemających odpowiedników na rynku, co korzystnie przekłada się na pozycję konkurencyjną Master Pharm. Otrzymywane dotacje potwierdzają jakość naszych projektów badawczych, a także istotnie je wspierają. Uczestniczymy w kilku takich konkursach i liczymy na korzystne rozstrzygnięcia – komentuje Jacek Franasik, Prezes Zarządu Master Pharm.

W kwietniu br. w zakładzie Master Pharm w Łodzi uruchomiono nowoczesne laboratorium badawczo-naukowe oraz powołano jednostkę ds. badań i innowacji, prowadzącą prace nad nowymi składnikami suplementów diety. Spółka już dziś planuje rozbudowę obiektu, na którą przeznaczy ok. 2 mln zł. Obecnie Zarząd pracuje nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie UE, która docelowo pokryć ma 45% kosztów inwestycji.

W związku z kolejnymi projektami związanymi z rozbudową zaplecza badawczego oraz produkcyjnego (w kwietniu otwarty został nowy zakład produkcyjny w Łodzi), Spółka planuje intensyfikację działań w dziedzinie badań i rozwoju, a także spodziewa się stopniowego wzrostu sprzedaży oraz rentowności w nadchodzących kwartałach.

Spodziewamy się, że 2017 r. przyniesie nam dwucyfrowy wzrost przychodów. Jest to cel, który przedstawiliśmy podczas zeszłorocznego IPO, i który mamy zamiar zrealizować– dodaje Jacek Franasik.

Źródło: Informacja prasowa

Fot.: 123rf.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ