Partner serwisu
06 września 2017

GLG Pharma wzmacnia zespół naukowy i rozpoczyna prace nad testem diagnostycznym

Kategoria: Z życia branży

GLG Pharma S.A. rozpoczyna intensywne prace nad stworzeniem immunochemicznego testu diagnostycznego, który będzie badał poziom ekspresji białka STAT-3 u pacjentek z TNBC. Do zespołu naukowego dołączył
dr Piotr Mamczur, który będzie odpowiedzialny za opracowanie i rozwój nowych metod diagnostycznych wspierających terapię tego typu nowotworu. Test stanowi integralną część Projektu TNBC i większość kosztów związanych z jego opracowaniem zostanie pokrytych z przyznanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) dotacji.

GLG Pharma wzmacnia zespół naukowy i rozpoczyna prace nad testem diagnostycznym

W ramach Projektu TNBC Spółka rozpoczyna działania w kolejnym obszarze – testu diagnostycznego. Prace mają na celu opracowanie i walidację testu immunochemicznego badającego poziom ekspresji aktywowanego białka STAT-3. Będzie to istotny element badania klinicznego które zamierza przeprowadzić GLG. Pozwoli on na monitorowanie postępów oraz potencjalnie na optymalizację terapii indywidualnie dla każdego pacjenta.

Nowa technologia

STAT-3 odpowiada za przekazywanie sygnałów między komórkami i jest niezbędne w normalnym procesie wzrostu zdrowych komórek. W komórkach nowotworowych może przyczyniać się jednak do ich niekontrolowanego wzrostu
i rozprzestrzeniania. Innowacyjny inhibitor białka STAT-3, nad którym pracuje Spółka – cząsteczki GLG-801 (forma doustna) i GLG-805 (forma dożylna) – ma za zadanie zablokowanie sygnału STAT-3. Dzięki temu, proces wzrostu komórek nowotworowych zostaje powstrzymany, a ponadto wzmacniana jest zdolność własnego systemu immunologicznego do walki z rakiem.

Test diagnostyczny, nad którym zaczynamy właśnie prace, będzie określał ekspresję białka STAT-3. Posłuży nam przede wszystkim do monitorowania skuteczności cząsteczek GLG-801 i GLG-805 w prowadzonych przez nas badaniach klinicznych. Docelowo pozwoli nam również wykrywać potencjalny nawrót choroby i odpowiednio wcześnie reagować

– wyjaśnia Piotr Sobiś, Prezes Zarządu GLG Pharma S.A.

Projekt TNBC realizujemy zgodnie z naszymi założeniami i przyjętym harmonogramem. Prowadzimy zaawansowane prace nad rozpoczęciem badań klinicznych z udziałem pacjentek dla cząsteczki GLG-801 oraz podpisaliśmy umowę z Instytutem Przemysłu Organicznego, który wykona dla nas badania przedkliniczne formulacji dożylnej (GLG-805)

– dodaje.

Praca będzie podzielona na etapy

Dr Piotr Mamczur, który wzmocnił zespół GLG, posiada 16-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej. Specjalizuje się m.in. w badaniu funkcji białek, wpływu stosowanych inhibitorów oraz badaniu szlaków sygnałowych
w nowotworowych oraz zdrowych komórkach. W pierwszym etapie będzie odpowiedzialny za opracowanie czułych testów diagnostycznych oraz ich optymalizację, następnie praktyczne ich wykorzystanie w diagnozowaniu pacjentek
z TNBC, a w przyszłości wielu innych nowotworów, w których przypadku udowodniono aktywację białek STAT-3.

W moim przekonaniu, ale i z praktycznego punktu widzenia, kluczowe dla wykorzystania leków przeciwnowotworowych jest monitorowanie skuteczności ich działania. Dlatego tak ważne jest opracowanie testu na potrzeby prowadzonych przez GLG badań klinicznych. Umożliwi to sprawne monitorowanie skuteczności i postępów w czasie trwania próby klinicznej. Ponadto, odpowiednio wcześnie przeprowadzona diagnostyka skuteczności leczenia, pozwoli w dalszej perspektywie na spersonalizowanie działań onkologa np. poprzez dostosowanie dawki leku. Jest to niezwykle istotny czynnik w perspektywie szybko postępującego nowotworu

– wyjaśnia dr Piotr Mamczur.

Należy również pamiętać, że skuteczne testy diagnostyczne mają wysoki potencjał komercyjny. Rynek diagnostyki laboratoryjnej stale rośnie, a największe szansę są pokładane właśnie w diagnostyce wspierającej rozwój medycyny spersonalizowanej

– uzupełnia Piotr Sobiś.

Znaczenie badań na rynku

Szacuje się, że globalny rynek diagnostyki laboratoryjnej (in vitro) wynosi ponad 60 mld zł i będzie rósł w tempie
5,5 proc. r/r., w wyniku czego w 2021 r. wartość może sięgnąć nawet ponad 78 mld zł. Największe możliwości rozwoju branży widoczne są w obszarze diagnostyki onkologicznej. Wynika to przede wszystkim ze wzrastającej liczby zachorowań na nowotwory.

Budżet projektu

Całkowita wartość projektu TNBC wynosi 13,6 mln zł z czego dofinansowanie NCBiR, które Spółka uzyskała w czerwcu
2016 r. stanowi 10 mln zł. Rok później GLG otrzymało zgodę na wprowadzenie zaliczkowania wydatków ponoszonych w ramach dofinansowania projektu TNBC, co obniża do minimum zapotrzebowanie na kapitał obrotowy ze strony Spółki. W lipcu br. GLG z sukcesem zakończyła prywatną emisję akcji serii F pozyskując 2,93 mln zł. Pozyskane środki posłużą realizacji projektu TNBC, a także przygotowaniu do rozpoczęcia kolejnych projektów onkologicznych.

GLG Pharma posiada wyłączną licencję na opracowywanie i wykorzystywanie technologii opartej o innowacyjne inhibitory białek STAT-3, które w połączeniu z tradycyjnymi terapiami przeciwnowotworowymi mają przyczynić się do zwiększenia ich skuteczności.

Zarząd Spółki planuje w ciągu kilku tygodni przedstawić jej średnioterminowe plany rozwoju. Obejmą one zarówno harmonogram prac nad projektem TNBC, jak i będą przedstawiały plany dywersyfikacji portfela projektów GLG Pharma.

źródło: Informacja prasowa
fot. Informacja prasowa
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ