Partner serwisu
21 września 2017

Pelion i GPW: 20 lat doświadczeń, nowe wyzwania

Kategoria: Z życia branży

Rola Giełdy w rozwoju polskich firm, a także perspektywy i wyzwania stojące obecnie przed spółkami – m.in. o tym rozmawiali w dniu 14 września 2017 r. uczestnicy konferencji „Pelion i GPW: 20 lat doświadczeń, nowe wyzwania”. Konferencja, będąca zwieńczeniem 20 lat obecności Pelion na warszawskim parkiecie, była okazją do spotkania w jednym miejscu osób, które wspierają i tworzą polską przedsiębiorczość.

Pelion i GPW: 20 lat doświadczeń, nowe wyzwania

4 września 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych udzieliła spółce Medicines (obecnie Pelion) zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu papierami wartościowymi nowo oferowanych akcji Medicines S.A. wraz z jej dotychczas istniejącymi akcjami, a 17 lutego 1998 r. dzwon Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie obwieścił pierwsze notowanie akcji spółki. Był to niezwykle ważny moment w historii firmy. Pelion debiutował jako 136. spółka na warszawskim parkiecie, ale jednocześnie jako pierwsza z branży dystrybucji farmaceutycznej. Był to początek dynamicznego wzrostu firmy.

Jak zaczynał Pelion

Wchodząc na Giełdę, Pelion był lokalną hurtownią farmaceutyczną. Pozyskane z giełdowego debiutu środki pozwoliły firmie zrealizować ambitne plany rozwoju. Dziś Pelion jest największą polską firmą w branży ochrony zdrowia, zbudowaną od podstaw w oparciu o rodzimy kapitał, która za pośrednictwem spółek zależnych świadczy innowacyjne i wysokiej jakości usługi na rzecz pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów.

Jesteśmy jednym z trzech największych dystrybutorów leków do aptek w Polsce, zaopatrując ponad 10 tys. placówek. Nasze apteki cieszą się zaufaniem 4 mln pacjentów w Polsce i na Litwie, dbając o zapewnienie pełnej dostępności leków i najwyższej jakości obsługi. Osiągnęliśmy także pozycję lidera na rynku zaopatrzenia szpitali, dostarczając leki dla co trzeciego hospitalizowanego pacjenta – podkreśla p. Jacek Szwajcowski, Prezes Zarządu Pelion S.A. i Współzałożyciel firmy. Nasza obecna pozycja to w dużej mierze zasługa strategicznej decyzji o wejściu na GPW. Nasz sukces to jednocześnie sukces samej Giełdy – dodaje.

To już 20 lat

W ciągu 20 lat obecności na GPW Pelion zwiększył poziom rocznych przychodów 32-krotnie, do 9,2 mld zł, zaś liczbę zatrudnionych z 330 osób w 1997 r. do ponad 9,4 tys. obecnie. To więcej niż zatrudnia większość zagranicznych koncernów w Polsce. Dla wszystkich pracowników Pelion jest stabilnym i rozwojowym miejscem pracy.

Pelion dobrze wykorzystał szansę, jaką daje spółkom Giełda. Dla firmy wejście na parkiet oznaczało potężny zastrzyk gotówki. Co więcej - Giełda pokazała także Pelion, jak wdrażać i stosować dobre praktyki, wysokie standardy komunikacji z rynkiem kapitałowym oraz transparentny sposób zarządzania. To dzięki Giełdzie spółka osiągnęła biznesową dojrzałość. Potwierdzeniem tego było włączenie Pelion do wąskiego grona spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony w ramach Respect Index.

Samodzielnie budowaliśmy naszą kulturę korporacyjną. Nie mieliśmy za sobą wsparcia w postaci zagranicznej spółki – matki. Wszystkiego uczyliśmy się sami od podstaw – podkreśla Prezes Pelion.

Co na konferencji

Podczas konferencji odbył się panel dyskusyjny pt. „20 lat partnerstwa i rozwoju Pelion na rynku kapitałowym”
z udziałem Prezesa Zarządu Pelion oraz uznanych ekspertów. Zaproszenie do panelu przyjęli: p. Wiesław Rozłucki – pierwszy Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, za kadencji którego miał miejsce debiut Pelion na GPW, p. Paweł Dobrowolski – Główny Ekonomista Polskiego Funduszu Rozwoju, p. Piotr Biernacki – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i Prezes Zarządu Fundacji Standardów Raportowania oraz p. Dariusz Dziubiński – Analityk DM Trigon S.A. Paneliści dyskutowali m.in. o roli Giełdy w rozwoju polskich firm, znaczeniu rodzimych przedsiębiorców dla gospodarki, a także perspektywach i wyzwaniach stojących obecnie przed emitentami. Rozmawiano także o czynnikach rynkowych i regulacyjnych, które mają kluczowe znaczenie przy wycenie spółek, a także o znaczeniu transparentnego i odpowiedzialnego zarządzania dla atrakcyjności inwestycyjnej firm. Rozmowę poprowadził p. Marcin Piasecki – redaktor „Rzeczpospolitej”.

20-letnia obecność na Giełdzie była niezwykle ważnym etapem w historii firmy i miała ogromny wpływ na jej dynamiczny rozwój.

Przykład naszej firmy dowodzi, jaką ważną rolę pełni Giełda w rozwoju polskich firm i rodzimej gospodarki oraz
w kształtowaniu przedsiębiorczości w Polsce. Na Giełdę wchodziliśmy jako lokalna hurtownia, opuszczamy ją będąc jedną z największych prywatnych firm w Polsce. W 100% zrealizowaliśmy cele, jakie postawiliśmy przed sobą 20 lat temu. Dobrze zainwestowaliśmy środki powierzone nam przez inwestorów. Akcjonariusze mogli także liczyć na zyski z wypłacanych przez Pelion dywidend. To doskonały przykład obopólnych korzyści i sytuacji win-win. Wyjście Pelion z Giełdy jest naturalnym etapem dalszego rozwoju naszej firmy – mówi p. Jacek Szwajcowski.

Prezes Pelion podkreśla, że celem firmy niezmiennie pozostaje aktywny udział w budowie polskiej gospodarki
i rozwoju nowoczesnego systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jest to spójne z „Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, który uznaje innowacyjne firmy za kluczowe aktywo polskiej gospodarki.

Konferencję zakończyło wystąpienie Wiceprezesa i Współzałożyciela Pelion, p. Zbigniewa Molendy, który podziękował akcjonariuszom za zaufanie, powierzony kapitał i wiarę w perspektywy rozwoju spółki, Giełdzie za 20 lat wspólnego rozwoju oraz pozostałym uczestnikom rynku kapitałowego za partnerstwo i współpracę.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ