Partner serwisu

Masz(y)nowe hity

Kategoria: Produkcja i maszyny

Zmieniające się przepisy prawne, silna konkurencja, rosnące wymagania konsumentów – to tylko niektóre z czynników zmuszających zakłady do tego, aby wytwarzać coraz lepiej i więcej. Niezbędny do osiągnięcia tego celu jest nowoczesny park maszynowy. Warto więc być na bieżąco z wszystkimi farmaceutycznymi nowinkami techniki.

Bujalski Sp. z o.o. farmaceutyczny zbiornik ciśnieniowy, mieszalnik procesowy

   

Farmaceutyczny ciśnieniowy mieszalnik procesowy 150l

    Od początku swojego istnienia firma współpracuje z dostawcami rozwiązań procesowych. Efektem uzyskanych w ten sposób doświadczeń jest m.in. ciśnieniowy zbiornik farmaceutyczny. Wydaje się, że jest on najprostszym elementem systemu, ale aby mógł sprostać wszystkim wymaganiom stawianym branży farmaceutycznej, musi spełniać kilka podstawowych kryteriów. Wśród nich można wymienić:
• projekt – dobrze zaprojektowany zbiornik to nie tylko rysunki wykonawcze, ale także obliczenia wytrzymałościowe, efektywności mieszania czy wymiany ciepła, wspomagane specjalistycznymi systemami komputerowymi, eliminującymi błędy ludzkie;
• materiały – z grupy 316Ti, w tym 316L 1.44404/35, ale również duplex – istotny jest dobór dostawców zapewniających materiały z certyfikatami ciśnieniowymi, higienicznymi, a nawet z gwarantowaną chropowatością;
• technologia wykonania – system zapewniania jakości ISO9001:2008 (auditor Lloyd’s Register) oraz certyfikacja UDT-CERT w module H/H1 zgodnie z PED 97/23 umożliwia produkcję urządzeń bez udziału Jednostek Notyfikowanych;
• wykończenie powierzchni wewnętrznych – mechaniczne szlifowanie powierzchni do wymaganego Ra nie jest już wystarczającym kryterium higieniczności zbiornika; dopiero elektropolerowanie środka zbiornika oczyszcza go z mikrocząstek powstałych podczas szlifowania; celem takiej obróbki jest nie tylko uzyskanie chropowatości (określonego Ra), ale przede wszystkim usunięcie wszelkich mikrozanieczyszczeń z wnętrza zbiornika;
• personel nadzorujący – posiada certyfikowane uprawnienia w zakresie oceny VT, PT, RT (x-ray) oraz nowocześnie wyposażone laboratorium (lampa RTG, kamera endoskopowa, urządzenie do pomiaru Ra i grubości) – taka kontrola jakości zabezpiecza cały cykl produkcji zbiornika;
• pełna dokumentacja zgodna z PED wraz z dodatkowymi dokumentami wymaganymi do przeprowadzenia odbiorów DQ/PQ, IQ/OQ, FAT/SAT, przygotowywana przez wykwalifikowany personel.

 

* * *

 

Grupa Pharmatech Sp. z o.o. obudowy i nawiewy laminarne do maszyn i urządzeń procesowych oraz wózki do transportu międzyoperacyjnego

   

Obudowa urządzenia procesowego.

    Coraz większe znaczenie izolacji procesów produkcji sprzyja konieczności wdrażania nowych rozwiązań. Niejednokrotnie tańszym zabiegiem jest odizolowanie linii produkcyjnych rozmieszczonych w jednym pomieszczeniu poprzez ich obudowanie i dostarczenie czystego powietrza ze zintegrowanych systemów klimatyzacji, niż przebudowa całego wydziału. Głównym zadaniem obudowy jest odizolowanie produktu od wpływu otoczenia, zabezpieczenie go przed innym produktem (zanieczyszczenia krzyżowe), jak również ochrona pracowników przed kontaktem z substancją czynną.
Możemy wyróżnić kilka typów obudów:
• proste nawiewy – kontrolujemy tylko przepływ powietrza,
• obudowy szczelne – kontrolowany jest przepływ powietrza, jego temperatura oraz ciśnienie w obudowie,
• izolatory – obudowy hermetyczne, stosowane głównie w przypadku produkcji o wysokim stopniu ryzyka, zagrażającej skażeniem środowiska oraz obsługi.
    Wszystkie urządzenia wyposażone są w układ filtracyjny zakończony filtrami HEPA H13/H14, które zatrzymują ponad 99,9% wszelkich cząstek o rozmiarze 0,5 μm. Można w nich również zastosować chłodnice bądź nagrzewnice powietrza. Obudowy mogą być zintegrowane z centralnym układem klimatyzacji lub stanowić niezależny układ.
Sterowanie oparte jest o pomiar ciśnienia lub przepływu powietrza (opcjonalnie temperatury i wilgotności). W automatyce stosowane są sterowniki PLC lub komputery przemysłowe z panelem dotykowym.
Modyfikacją obudów izolacyjnych są wózki z nawiewami laminarnymi wykorzystywane do przewozu produktu pomiędzy etapami produkcji, np. napełnianie i zamykanie opakowań. Dla zapewnienia bezpieczeństwa produktu opakowanie po zadozowaniu przewożone jest za pomocą wózka utrzymującego stały przepływ laminarny powietrza w klasie czystości A do strefy pakowania. Wózek wraz z układem przygotowania powietrza zasilany jest z akumulatorów, a ładowanie baterii odbywa się w czasie przerwy między operacjami transportu. Obudowy Pharmatech produkowane są według indywidualnych projektów, dostosowane do wymagań klienta. Po zamontowaniu stają się one integralną częścią urządzenia.

 

* * *

GAL
linie produkcyjne, maszyny pakujące, etykieciarki

   

Linia „stick pack – flow wrap” firmy BOSCH

    W dniach 18-22 czerwca odbywać się będą we Frankfurcie jedne z największych międzynarodowych targów poświęconych między innymi przemysłowi farmaceutycznemu – ACHEMA2012. W trakcie ich trwania dostawcy maszyn i urządzeń dla branży przedstawią swoje innowacyjne rozwiązania.
Firma BOSCH Packaging Technology zaprezentuje między innymi urządzenia nowych członków grupy, a więc linie granulacji i powlekania Hüttlin, tabletkarki i drażownice Manesty oraz inspekcję optyczną i szczelności pojemników z płynami Eisai. Do innych ciekawości na stoisku BOSCH PT można zaliczyć nowy system pakowania, który integruje urządzenia do pakowania metodami „stick pack” i „flow wrap”. System ten nadaje się do pakowania szerokiego zakresu granulatów, proszków i peletek, szczególnie dla przemysłu farmaceutycznego. Został on tak zaprojektowany, aby zapewniać bardzo dokładne dozowanie za pomocą głowic ze ślimakami. Firma PESTER natomiast pokaże linie pakowania końcowego PEWO-form SLP dla kartonów typu American Cases. Jest to kompaktowe rozwiązanie dla produktów farmaceutycznych, składające się z wysoko wydajnej kartoniarki zbiorczej i paletryzatora z zastosowaniem technologii robotów przemysłowych.
    NEWMAN Labelling Systems przedstawi etykieciarkę S 150 z kolorowym wyświetlaczem dotykowym HMI, zabezpieczanym hasłem i samouczącą się funkcją zmiany długości etykiet.
    Przejezdną stację sterylnego napełniania plastikowych torebek i pojemników płynnymi API zaprezentuje MÜLLER. Stacja ta może jednocześnie napełniać 10 pojemników o różnej objętości do maksymalnie 150 litrów objętości każdy. Wyposażona jest ona w system drukujący etykiety dla poszczególnych pojemników.
GERTEIS, specjalizująca się w produkcji kompaktorów rolkowych, pokaże między innymi kompletną linię granulująco-tabletkującą.

 

* * *

 FANUC Robotics robot FANUC M-1iA z wbudowanym systemem wizyjnym

   

Robot Fanuc M-1 i A

    Przedsiębiorstwo Carclo Technical Plastics ukończyło walidację procesu montażu produktu do diagnostyki biotechnologicznej. Czynność, której człowiek nie jest w stanie wykonać ręcznie, może zrobić mały robot 6-osiowy. Nie tylko montuje on produkt, ale równocześnie przeprowadza proces kontroli jakości elementów. Firma Carclo Technical Plastics specjalizuje się w podwykonawstwie dla branży medycznej, optycznej i elektronicznej. W jej zakładzie produkcyjnym powstają w procesie wtrysku wielokomorowe kuwety – specjalistyczne naczynia stosowane w laboratoriach chemicznych i biologicznych. Są on poddawane procesowi montażu także na terenie zakładu, co stanowi niewątpliwą korzyść dla klienta, który kuwety zamawia. Do unowocześnienia aplikacji wybrany został robot FANUC M-1iA, który sprawdził się w przypadku przenoszenia i montażu delikatnych części o wadze 5g. Jak dotąd, do wspomnianej aplikacji stosowano wolnostojącą celę montażową z manualnym załadunkiem i rozładunkiem kuwet na indeksujący stół obrotowy. W przypadku ewentualnej decyzji o zwiększeniu mocy produkcyjnych pojawia się możliwość „odchudzenia” procesów poprzez integrację celi montażowej z celą wtryskarki wyposażoną w robota.
Elementem, który jest montowany w kuwecie, jest elastyczna taśma do filtra, którą do robota dostarcza wałek podawczy połączony z obcinarką. Kamera zainstalowana przed formą wtryskową robi pomiar pozycji i rozmiaru filtra, i zwraca dane do wałka podawczego/obcinarki, aby nanieść poprawki, jeśli zachodzi taka potrzeba.
    Kontrolerem użytym w aplikacji jest FANUC R-30iA, posiadający zintegrowane funkcje, takie jak: iRVision (system wizyjny), Robot Link (koordynacja pracy wielu robotów w jednej aplikacji) oraz detekcję kolizji. Dzięki systemowi wizyjnemu robot może pozycjonować się odpowiednio do formy wtryskowej i kontrolować jakość produktu „w locie” (bez potrzeby zatrzymywania robota).
    Roboty 6-osiowe są bardziej elastyczne i efektywne kosztowo niż te o budowie kartezjańskiej. Omawiany model posiada programator ręczny, dzięki któremu ponowne ustawienie ramienia staje się prostym zadaniem, wymagającym minimalnej wiedzy nt. robotów przemysłowych.

 www.fanucrobotics.pl

 

* * *

 

I.E.S. International Polska Sp. z o.o.
Marchesini Integra 300

 

Integra 300 – strefa załadunku folii.

    Integra 300 stanowi nowe podejście do monobloków blistrująco-kartonujących. Konstrukcja maszyny jest w pełni balkonowa – pod strefą otwartego produktu nie znajdują się żadne elementy ruchome. Zapewnia to łatwość czyszczenia oraz pozwala uniknąć niebezpieczeństwa zakażenia krzyżowego. Załadunek foli do formowania odbywa się z tyłu maszyny, bez konieczności podnoszenia ciężkich rolek materiału. Dodatkowo, usytuowanie formowania z tyłu maszyny pozwala na skuteczną wentylację strefy formowania gniazd. W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań z jednym głównym silnikiem i mechanicznym systemem przekazywania napędów do elementów roboczych maszyna jest wyposażona w 11 silników krokowych sterowanych z głównego PC maszyny. Każdy z silników jest odpowiedzialny za inny ruch elementów roboczych, tj. formowanie, pociąganie materiału, spawanie, naciąg materiału, wykrawanie blistrów. Pozwala to na łatwą synchronizację poszczególnych stacji maszyny poprzez komputer oraz na zapamiętywanie dedykowanych parametrów dla każdego z formatów i materiałów, które mogą się różnić np. głębokością gniazd (inna głębokość formowania) czy materiałem opakowaniowym (inna temperatura spawania i docisk stacji spawania). Poza tradycyjnym wykorzystaniem sprężonego powietrza Marchesini stosuje stemple formujące, pozwalające na bezpieczniejsze, równomierne rozłożenie materiału termo-formowalnego. Umożliwia to lepsze zagwarantowanie równomiernej barierowości blistra.
    Maszyna, jako jedyny monoblok na świecie, wyposażona jest w demontowane zespoły dozowania produktu do gniazd blistra. Rozwiązanie to zostało przez Marchesini wprowadzone kilka lat temu na tradycyjnych maszynach blistrowych. Wszystkie elementy, będące w kontakcie z otwartym produktem, mogą być zdjęte z maszyny w czasie krótszym niż 1 minuta i przekazane do mycia w oddzielnym pomieszczeniu. Znacznie skraca to czas przezbrojenia maszyny i w związku z tym pozwala na krótsze przerwy techniczne i technologiczne, zwiększając efektywność pracy maszyny. Dzięki temu można przekształcić urządzenie standardowe w niestandardowe, np. do blistrów z wieloma kolorami tabletek, przez prostą wymianę kabiny dozującej. Integra 300 kontynuuje charakterystyczną dla Marchesini dbałość o środowisko. System kontroli obecności produktów w blistrach przy pomocy kamer z danym oprogramowaniem minimalizuje odrzuty oraz zmniejsza zużycie materiałów opakowaniowych. W maszynie zastosowano dwa patenty europejskie – demontowane kabiny z zespołem dozownik oraz zrobotyzowany system odliczania blistrów i przekazywania ich na część kartonującą ROBOCOMBI.

 

* * *

 

KALMAR-PAC s.c. Blister Express Center 300 oraz 500

   

Linia blistrowa UHLMANN BEC500.

    Producenci farmaceutyczni muszą stawiać czoła nowym wyzwaniom – coraz krótsze serie produkcyjne, wyższe wymagania jakościowe, zmniejszenie nakładów inwestycyjnych, niedobór wykwalifikowanych pracowników, a także rosnąca konkurencja. W odpowiedzi na te tendencje niemiecka firma Uhlmann, która specjalizuje się w produkcji maszyn i kompletnych linii blistrujących, 2,5 roku temu wprowadziła na rynek kompaktową linię Blister Express Center 300. Składa się ona z modułu blistrującego i kartoniarki, przystosowaną do krótkich i średnich serii. Linia BEC300 jest bardzo elastyczna, łatwa w obsłudze, a zmiana formatu zajmuje 30 min. Z tego względu producenci farmaceutyczni docenili zalety tego rozwiązania i zakupili już 130 tych urządzeń.
    W czasie targów ACHEMA debiutuje linia Blister Express Center 500. Jej wydajność to 500 blistrów/min i 250 kartoników/min. Jest ona przystosowana do produkcji serii średnich i większych. Maszyna ma wiele nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Charakteryzuje się także bardzo dużą elastycznością, efektywnością produkcji, krótkim czasem zmiany formatu (30 min) i uproszczonymi procedurami przezbrojenia. Prawie wszystkie parametry formatu można zapisać i następnie przywołać przy pomocy naciśnięcia jednego przycisku. Istnieje możliwość produkcji wszystkich rodzajów blistrów oraz zastosowania różnych systemów podawania produktu.
    Należy też wspomnieć o nowym i bardzo przyjaznym dla operatora interfejsie maszyny. BEC500 można wyposażyć w systemy druku in-line na folii aluminiowej firmy HAPA, np. system hybrydowy (druk flexo i cyfrowy). Rozsądna cena linii i relatywnie niskie koszty części formatowych w połączeniu z tradycyjną niezawodnością, trwałością i wysoką jakością powinny gwarantować, że nowa linia BEC500 powtórzy sukces swojego „młodszego brata”.

 

* * *

 

MMR Consult Sp. z o.o. myjki automatyczne Belimed model PH 820.2, PH 840.2 oraz PH 860.2

 

Myjka automatyczna Belimed model PH820.2

    Czyszczenie stempli i matryc było do tej pory realizowane wyłącznie przy użyciu wysokociśnieniowych systemów myjących. Generują one niestety wysokie koszty inwestycyjne – maszyny wyposażone są bowiem w oddzielny wysokociśnieniowy obieg wody myjącej. Ponadto systemy te nie są w pełni zgodne ze standardami GMP ze względu na zastosowanie w nich ruchomych części w układzie czyszczenia, tj. obrotowych koszy z napędem łańcuchowym.
Z tych względów szwajcarska firma Belimed rozpoczęła współpracę z producentem detergentów w zakresie doboru środków chemicznych, używanych w procesie mycia. Producent ten opracował unikalną procedurę procesową, w której stemple i matryce do tabletkarek farmaceutycznych mogą być czyszczone przy zastosowaniu normalnego ciśnienia roboczego. Proces jest równie skuteczny w przypadku czyszczenia innych komponentów tabletkarki.
 

Zespół stołu tabletkarki na stanowisku mycia.

Opracowany w ten sposób system jest opcjonalnie dostępny dla wszystkich maszyn myjących Belimed serii PH i obejmuje również funkcję automatycznego wyboru mycia wewnętrznego i zewnętrznego. Urządzenia te odpowiadają standardom GMP w zakresie konstrukcji i procedur realizacji samego procesu. Myjkę Belimed wyróżnia także znacznie większa elastyczność w stosunku do pozostałych tego typu urządzeń dostępnych na rynku.
Belimed oferuje także zoptymalizowane stojaki i kosze do czyszczenia stempli. Aby
osiągnąć najlepsze rezultaty czyszczenia, zaleca się dodatkowo wyposażanie myjki
w opcję przedmuchu sprężonym powietrzem.
 

Więcej informacji o myjkach serii PH-Model można znaleźć na stronie:
www.belimed.com/achema

 

  

 

 

* * *

  

ZMR Sp. j. systemy powlekające, systemy transportu-zasypu, podnośniki załadunkowe, granulatoro-suszarnie fluidalne, podajniki ulotek złożonych PUZ

 

Ruchome ramię powlekarki D500Ex.

    Wiele zakładów farmaceutycznych prowadzi procesy powlekania tabletek przy różnych wielkościach załadunku na tym samym urządzeniu. Występować mogą wtedy problemy związane z brakiem korelacji między załadunkiem nominalnym powlekarki a wielkością załadunku wynikającym z danej technologii. Bardzo ważne w procesie powlekania jest zachowanie stałej, określonej odległości dysz natryskowych od złoża tabletek. Jej brak powodować może bowiem niewłaściwe prowadzenie procesu i/lub straty surowcowe. Firma ZMR wyszła naprzeciw tym problemom…
    Pierwszym i zasadniczym krokiem było zastosowanie ruchomego ramienia utrzymującego dysze natryskowe nad złożem tabletek. W niektórych rozwiązaniach światowych producentów zostało wykorzystane zawieszenie wysięgnika dysz, umożliwiające zmianę położenia (odległości i kąta) po poluzowaniu elementów złącznych. Do dokonania tej regulacji konieczne jest jednak wysunięcie wspornika dysz powlekających poza strefę czystą, albo operowanie ręką lub narzędziami w strefie czystej. Dzięki rozwiązaniu firmy ZMR użytkownik ma możliwość zmiany dystansu pomiędzy dyszami natryskowymi, a złożem tabletek bez dodatkowych czynności czy przerywania procesu. Pozwala to na powlekanie na dużo mniejszych wsadach lub utrzymywanie stałej odległości złoża od dysz w trakcie narastania objętości wsadu. Operator ma możliwość płynnej zmiany odległości, korzystając z panelu operatorskiego maszyny. Zmiany dystansu można wprowadzać podczas trwania procesu, co dodatkowo ułatwia i usprawnia jego przebieg. Specjalnie zaprojektowany kształt całego mechanizmu pozwala na pełną wymywalność, nie powodując konieczności prowadzenia dodatkowych zabiegów czyszczących. Zaprojektowanie specjalnego kanału kierunkującego powietrze procesowe było kolejnym krokiem, jaki podjęła firma ZMR. Umożliwił on zmianę wielkości kanału powietrza opasującego złoże tabletek w zależności od jego wielkości. Opisane rozwiązania zostały wdrożone w najnowszych modelach systemów powlekających ZMR.

Podajnik ulotek złożonych PUZ-01.


W portfolio firmy można znaleźć między innymi podnośniki załadunkowe o budowie stacjonarnej, jak i przejezdnej. Mają one za zadanie przyspieszyć proces przeładunku produktów, jak również zmniejszyć ryzyko zanieczyszczeń krzyżowych, poprzez minimalizację ilości elementów biorących udział w procesie. Dzięki zastosowaniu tych podnośników użytkownik ma możliwość wygodnego i bezpiecznego prowadzenia zasypu, wykorzystując najbardziej odpowiednie dla procesu pojemniki transportowe, np. typu BIN czy zbiorniki specjalne. Możliwość adaptacji urządzenia podczas procesu projektowania pozwala uzyskać w pełni dedykowany system zasypu danej maszyny w pomieszczeniu. Podnośniki wykonywane mogą być jako urządzenia sterowane ręcznie przez operatora bądź zautomatyzowane – umożliwiające bezpieczną pracę, szczególnie z substancjami niebezpiecznymi.

Kolumna do zasypu
grawitacyjnego OPB-800.


ZMR w swojej ofercie posiada również granulatoro-suszarnie fluidalne. Dostępna jest wersja 12 barowa. Dzięki swojej budowie urządzenie to pozwala na ciągłe prowadzenie procesu – bez przerw na czyszczenie filtrów. Te cechy umożliwiają wydajniejszą pracę z wymagającymi surowcami.
Nowością są także wysoko wydajne podajniki ulotek złożonych PUZ. Mogą one wprost zastąpić istniejące składarki ulotek i podajniki, które nie spełniają już wymogów użytkownika. Łatwość implementacji w miejsce starych urządzeń, możliwość stosowania większych formatów ulotek, a przede wszystkim niezawodność sprawiają, że cieszą się one dużym zainteresowaniem ze strony zakładów farmaceutycznych i pozwalają na poprawienie wskaźnika OEE.
 

Granulatoro-suszarnia fluidalna GSF-300.

Do każdego z opisanych urządzeń ZMR dołącza dokumentację techniczną oraz walidacyjną, której poziom wyróżnia ZMR na rynku od lat. Poza tym systemy mogą być już wyposażone w chronione prawem patentowym rozwiązanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

* * *

 

Kates Polska Sp. z o.o. system zgrubnego oraz precyzyjnego dozowania materiałów sypkich do mieszalników FLUID

   

Mieszalnik FLUID 600l.

    Główną zaletą mieszalników FLUID jest efektywność pracy, niezależnie od rozmiarów cząstek, ich kształtu, ciężaru właściwego lub kąta usypowego, w założonym czasie. Testy wykazały wydajność mieszania w ilości ok. 3 ton/min (czas mieszania wsadu nie przekracza pół minuty). Mieszanie następuje szybko i bez niszczenia wielkości cząstek. W celu pełnego wykorzystania efektywności pracy należy zapewnić szybki proces załadunku przy zachowaniu dużej dokładności dozowania – mieszalnik dysponuje dwoma klapami zrzutowymi, pozwalając na opróżnienie w kilka sekund. System załadunkowy może składać się ze stacji rozładunku BIG – BAG (np. kilku kompletów) z własnym precyzyjnym systemem odważania dozy, np. poprzez masę traconą z wykorzystaniem zaworu celkowego. System w tej konfiguracji pozwala na wstępne i szybkie dozowanie półproduktu. Transport surowców do mieszalnika może odbywać się grawitacyjnie lub pneumatycznie. Nie wymaga to konieczności stosowania konstrukcji mieszalnika odpornej na próżnie. Do systemu można włączyć dodatkowy lej zasypowy w celu załadunku półproduktów w mniejszych dozach, np. załadunek z worków lub mniejszych pojemników.
Firma produkuje dwa typy mieszalników FLUID:
• przejezdny z własną kasetą odbiorczą – dla mniejszych pojemności, do serii próbnych i laboratoriów,
• stacjonarny o wielkości wg wymogów zamawiającego.

 

* * *

 

Trade & Consult Ltd. Sp. z o.o. Sp. k. komora do mycia wysokociśnieniowego i suszenia HAMO CC 21/22, środki do mycia BORER

   

Myjnia CC21/22.

    Firma AMSONIC, szwajcarski producent legendarnych myjni HAMO, przedstawia komorę do wysokociśnieniowego mycia i suszenia model HAMO CC 21/22. Do głównych cech komory należy brak recyrkulacji wody, wysokociśnieniowy system mycia, niskie zużycie wody i detergentów, teleskopowe dysze orbitalne oraz funkcja samoczyszczenia. Poza tym urządzenie to posiada funkcję grzania parowego lub wodnego zasilającego dużej wydajności system suszenia z filtrem HEPA, a także system chłodzenia powietrzem. Podczas pracy monitorowane są: ciśnienie, temperatura, wilgotność, przewodność, przepływ oraz zużycie wody. Może mieć zastosowanie dla zbiorników kształtowych i cylindrycznych, dużych części maszyn, palet. Rama i komora urządzenia wykonane są ze stali szlachetnej, wewnętrzne powierzchnie polerowane są „na lustro”. Pojedyncze (SL21) lub podwójne (SL22) drzwi z uszczelnieniem pneumatycznym pozwalają zmniejszyć głośność pracy maszyny do poniżej 80 dB. Maszyna jest wyposażona w system sterowania PLC i Terminal Operatora lub też alternatywne sterowanie komputerem PC Control, port do zdalnego odbioru danych, software zgodny z GAMP4. Wbudowana drukarka alfanumeryczna zapewnia wiarygodne i rzetelne zapisy oraz podpis elektroniczny (zgodność z 21 CFR, część 11).
    Oprócz wyżej opisanej komory do mycia i suszenia, firma AMSONIC oferuje linię nowoczesnych maszyn myjących HAMO 200, HAMO 420, HAMO 840, szeroki zakres myjni ultradźwiękowych oraz mobilnych modułów myjących, a także osprzęt pomocniczy typu kosze, uchwyty, stojaki itp.

Kosz ze stemplami.


    Dobra myjnia wymaga użycia dobrych detergentów. Wychodząc z takiego założenia oferujemy Państwu doskonałe środki do mycia szwajcarskiej firmy BORER CHEMIE AG. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje unikalna w skali światowej i uniwersalna procedura mycia narzędzi do tabletkarek. Sednem systemu jest specjalny środek do konserwacji narzędzi – jedyny tego rodzaju produkt na świecie. Razem z procedurą dostarczamy nieodpłatnie niezbędną dokumentację, w tym dokumentację walidacyjną.

 

Autor: Patrycja Misterek

Artykuł został opublikowany w magazynie "Przemysł Farmaceutyczny" nr 3/2012

 

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ