Partner serwisu
23 października 2017

MZ: Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 listopada 2017 r.

Kategoria: Z życia branży
MZ: Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 listopada 2017 r.

W porównaniu do XXXV obwieszczenia, obowiązującego od 1 września 2017 r., projekt XXXVI obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

Statystyki projektu XXXVI obwieszczenia

Ogółem do obwieszczenia zostaną dodane 72 produkty lecznicze (unikalne kody EAN), w tym:

 • 45 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach listy aptecznej,
 • 1 środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego (unikalny kod EAN) w ramach listy aptecznej,
 • 4 wyroby medyczne (unikalne kody EAN) w ramach listy aptecznej,
 • 2 produkty lecznicze (unikalne kody EAN) w ramach katalogu chemioterapii,
 • 20 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach programów lekowych.
 • Dla 23 produktów (unikalnych kodów EAN) zostanie dodane wskazanie pozarejestracyjne.
 • Dla 84 produktów (unikalnych kodów EAN) obniżono urzędowe ceny zbytu (od 594,00 zł do 3 gr).
 • Dla 2 produktów (unikalnych kodów EAN) podwyższono urzędowe ceny zbytu. (od 51 gr do 1068,84 zł).
 • Dla 256 produktów (unikalnych kodów EAN) spadnie dopłata pacjenta (od 170,10 zł do 1 gr).
 • Dla 408 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrośnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 283,50 zł).
 • Dla 603 produktów (unikalnych kodów EAN) spadną ceny detaliczne brutto (od 629,77 zł do 1 gr).
 • Dla 53 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrosną ceny detaliczne brutto (od 5 gr do 53 gr).

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w XXXVI obwieszczeniu nie znajdą się 43 produkty lecznicze (unikalne kody EAN) obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

Zmiany na liście aptecznej

Nutramigen 3 LGG (dieta eliminacyjna mlekozastępcza) we wskazaniu alergia na białko mleka krowiego, objawy związane z alergią pokarmową związane z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, nietolerancja laktozy związana z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, wtórna nietolerancja sacharozy związana z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, inne alergie związane z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, alergia na białko sojowe z nadwrażliwością na białka mleka krowiego.

Zmiany w programach lekowych

Tagrisso (ozymertynib) został objęty refundacją w ramach obecnie istniejącego programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34.0)”.

RoActemra (tocilizumab) został objęty refundacją w nowej, podskórnej postaci podania w ramach obecnie istniejącego programu lekowego „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 M 05, M 06, M 08)”.

Nucala (mepolizumab) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej (ICD-10  J45.0) oraz ciężkiej astmy eozynofilowej (ICD-10 J 45)”.

Xtandi (enzalutamid) został objęty refundacją w ramach istniejącego programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego  (ICD-10  C61)”.

Xofigo (dichlorek radu-233) został objęty refundacją w ramach istniejącego programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego  (ICD-10  C61)”.

Zytiga (octan abirateronu) został objęty refundacją w nowym, rozszerzonym wskazaniu refundacyjnym w ramach istniejącego programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego  (ICD-10  C61)”. Od 1 listopada 2017 r. refundacją objęto dodatkową populację pacjentów, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze klinicznie wskazane.

W opisie programu lekowego „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C81 Choroba Hodgkina, C84.5 Inne nieokreślone chłoniaki T)” została wprowadzona zmiana dawkowania zaleconego w populacji dziecięcej, w następującym brzmieniu: 1,2 mg/kg m.c. (max. 120 mg) co 7 lub 14 dni.

Zmiany na liście „75+”

Ponadto, na wykazie bezpłatnych leków dla seniorów znajdzie się więcej kolejnych bezpłatnych leków od 1 listopada 2017 r. Wykaz zostanie  rozszerzony o leki stosowane w leczeniu pacjentów z przerostem prostaty. Od 1 listopada 2017 do wykazu bezpłatnych leków dla seniorów wpisane zostaną leki należące do grupy limitowej 76.0, leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego – blokujące receptory alfa-adrenergiczne  zawierające substancje czynne alfuzosinum i tamsulosinum oraz do grupy limitowej 77.0, leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego – inhibitory 5-alfa reduktazy zawierające substancję czynną  finasteridum.

źródło: Ministerstwo Zdrowia
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ