Partner serwisu
27 października 2017

Ucieczka do nowych rozwiązań produkcyjnych

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Rozważając przyszłe inwestycje w automatyzację procesów, warto zdać sobie sprawę z zakresu zmian, jakim będzie podlegać produkcja farmaceutyczna w najbliższych dziesięcioleciach. Zmiany te dokonają się głównie pod wpływem oczekiwań potencjalnych odbiorców. Przyjrzenie się tym procesom i zaplanowanie działań w swoim zakładzie pozwoli dotrzymać kroku wymaganiom rynku i pozostać zarówno innowacyjnym, jak i konkurencyjnym.
 

Ucieczka do nowych rozwiązań produkcyjnych

Zmiany społeczne, które rzutują na obraz rynku, to przykładowo starzejące się społeczeństwo. Fakt ten wpływa na decyzje związane z planowaniem długofalowym i strategią rozwoju firm farmaceutycznych. Szybko zwiększające się potrzeby w zakresie produktów dopasowanych do specyfiki chorób trzeciego wieku wymuszą zmianę podejścia do procesów produkcji.

Leki spersonalizowane

Oczekiwania klientów nieustannie podlegają przeobrażeniom. Dobrze odzwierciedla to rynek produktów typowo konsumpcyjnych, gdzie znacząco wzrastają oczekiwania dotyczące możliwości wpływania konsumenta na produkt finalny już na etapie składania zamówienia. Dobrym, ale uproszczonym przykładem jest produkcja samochodów z jej jednoczesnym nastawieniem na masowość oraz możliwość wyboru opcji. W produkcji farmaceutycznej takie oczekiwania pojawią się oczywiście nie ze względu na możliwość wyboru koloru leku lub jego opakowania, ale z uwagi na zmianę podejścia do procesu leczenia. Zamiast masowej produkcji leków o szerokim spektrum działania zaczną pojawiać się leki przeznaczone do zwalczania określonej choroby, dedykowane dla wybranej grupy chorych, aż do pojawienia się leków w pełni spersonalizowanych. Dzisiejsza rzeczywistość to pokolenia 70-80 latków, którzy przyjmują garść tabletek każdego dnia. Wszystkie te preparaty wchodzą ze sobą w różne niekorzystne interakcje, powodując zakłócenia cyklu leczniczego. Co więcej, zatruwają organizm pacjenta.

Zadania dla pacjenta

Kolejnym wyzwaniem dla pacjenta jest bezbłędne przygotowanie codziennej dawki, czyli wsadu wyspecyfikowanego na podstawie recepty lekarza. Składa się on z tabletek pochodzących z różnych opakowań, o nieczytelnym dla chorego nadruku. Dla producentów leków stanowi to przestrzeń do poszerzenia swojego portfolio o działalność usługową – wprowadzane są urządzenia do automatycznego blistrowania wymaganych sekwencji leków. Będzie to wymagało podjęcia szeregu działań standaryzujących sposób pakowania i identyfikacji leku. Przyjęcie takich standardów mogłoby uprościć proces automatycznego przygotowywania określonych zestawów leków i ich dystrybucji.

„Poly-peel” to metoda, gdzie jedna tabletka zawiera odpowiednie ilości różnych substancji czynnych. Są one sprawdzane pod kątem niepożądanych wzajemnych oddziaływań, wymieszane w określonych proporcjach i dedykowane dla określonego spektrum zastosowań.

Podobna tendencja to produkcja leków przeznaczonych dla pacjentów o oszacowanym poziomie ryzyka pojawienia się określonych chorób cywilizacyjnych. To rozwiązanie skierowane jest głównie do osób zamieszkałych w krajach rozwijających się, gdzie dostęp do lekarza i pełnej diagnostyki jest utrudniony. Te przykłady mogą stanowić zapowiedź przyszłej rewolucji – pojawienia się leku spersonalizowanego.

Jakim zmianom muszą ulec procesy produkcyjne?

Przemysł będzie potrzebował linii produkcyjnych o wyjątkowej elastyczności. Z pewnością wyzwaniem będzie konieczność znacznego zmniejszenia wielkości wsadów, przy jednoczesnym zwielokrotnieniu ich ilości. Skala zmian będzie wymagała dużych nakładów – zamiast kilku jednostek dużych bioreaktorów – setki mikrobioreaktorów, w których równocześnie realizowana jest jednostkowa produkcja, zgodna z indywidualnymi zamówieniami.

Przy tak postawionych oczekiwaniach, współczesne podejście do realizacji batcha wydaje się mocno nieefektywne. Wprowadzenie robotyzacji do tego typu produkcji jest koniecznością.

Dla automatyków zajmujących się rozwiązaniami napędowymi, istotna będzie nie tylko wydajność produkcji w efekcie pracy robotów, ale też synchronizacja pracy robota z maszynami. Przy takich ekstremalnych oczekiwaniach dotyczących elastyczności urządzeń automatyki, krytycznym czynnikiem będzie czas potrzebny na tworzenie lub modyfikacje rozwiązania.

Przykładem nowych możliwości, które istotnie wpływają na skrócenie procesu przygotowania aplikacji dla systemów automatyki, są komponenty oprogramowania inżynierskiego mapp Technology. Ich stosowanie oznacza dla automatyka czas tworzenia aplikacji skrócony nawet o 67%.

Cały artykuł został opublikowany w nr 5/2017 dwumiesięcznika "Przemysł Farmaceutyczny".

fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ