Partner serwisu
14 grudnia 2017

Najnowsze dane Konsorcjum Badawczego LipiDiDiet

Kategoria: Z życia branży

U pacjentów w początkowej fazie choroby Alzheimera spożywanie specjalistycznego preparatu odżywczego obniża stopień zaniku struktury mózgu odpowiedzialnej za pamięć.

Najnowsze dane Konsorcjum Badawczego LipiDiDiet

Badanie przeprowadzone przez Konsorcjum Badawcze LipiDiDiet wykazało, że u osób w początkowej fazie choroby Alzheimera spożywanie raz dziennie specjalistycznego preparatu odżywczego, zawierającego substancję Fortasyn Connect, prowadzi do znacznej stabilizacji bieżących parametrów poznawczych i funkcjonalnych oraz obniża stopień zaniku struktury mózgowej odpowiedzialnej za pamięć. Kompletne wyniki europejskiego badania klinicznego opublikowano na łamach „The Lancet Neurology”.

Badanie kliniczne objęło 311 pacjentów w początkowej fazie choroby Alzheimera, określanej mianem łagodnych zaburzeń poznawczych, w wieku 55-85 lat z 11 ośrodków medycznych w czterech krajach (Finlandia, Niemcy, Holandia i Szwecja). W grupie badawczej zastosowano wsparcie żywieniowe w postaci preparatu odżywczego z mieszaniną Fortasyn Connect, która jest połączeniem kwasów tłuszczowych, witamin, antyoksydantów i innych składników odżywczych (w Polsce preparat dostępny jest pod nazwą Souvenaid). Pacjenci z grupy kontrolnej spożywali napoje izokaloryczne. Badanie trwało 24 miesiące i zostało zrealizowane w ramach obszernego projektu finansowanego przez Unię Europejską.

Choroba Alzheimera wiąże się nie tylko ze zmianami w zakresie funkcji poznawczych, zachowania i codziennego funkcjonowania, lecz także z niedoborami wielu substancji odżywczych. Niezależnie od związanych z otępieniem czynników prowadzących do niedożywienia sama choroba powoduje brak składników potrzebnych do procesu tworzenia nowych połączeń synaptycznych. Klasyczną farmakoterapię mogą wspomóc specyficzne interwencje żywieniowe, przyczyniające się do pozytywnych zmian w zakresie neuroprzekaźnictwa – mówi neuropsycholog dr Anna Barczak, która przeprowadziła badanie nad skutecznością preparatu z substancją Fortasyn Connect w 12 osobowej grupie polskich pacjentów.

W porównaniu pierwszorzędowych punktów końcowych badania LipiDiDietnie nie stwierdzono różnic między grupą badawczą a kontrolną, tym niemiej warto zwrócić uwagę na drugorzędowe punkty końcowe. Wskazują one na możliwe korzyści dla pacjentów przyjmujących preparat odżywczy, wynikające ze spowolnionego o 45% pogorszenia w obszarze funkcji poznawczych, czyli funkcji obejmujących takie obszary jak: pamięć, orientację, zdolność oceny czy rozwiązywania problemów (wpływ potwierdzony na podstawie Klinicznej Oceny Stopnia Otępienia CDR). Jest to szczególnie istotne, ponieważ przekłada się na zdolność pacjentów do wykonywania codziennych czynności, stanowiących źródło największych problemów związanych z chorobą (np. radzenie sobie z nagłymi zdarzeniami w domu, realizacja transakcji finansowych czy pamiętanie o ważnych zdarzeniach).

W porównaniu z grupą kontrolną u pacjentów stosujących preparat odżywczy stwierdzono także zmniejszony stopień zaniku struktury mózgowej – hipokampa, która odpowiedzialna jest głównie za pamięć. Różnica ta pod względem objętości hipokampa wynosiła 26%. Częstotliwość zdarzeń niepożądanych podczas dwuletniego badania była podobna w obydwu grupach.

Souvenaid jest jednym z najlepiej przebadanych doustnych preparatów odżywczych, stworzonym w celu pokrycia specyficznego zapotrzebowanie żywieniowego pacjenta z chorobą Alzheimera. Został on przebadany klinicznie na populacji ponad 1 500 pacjentów w czterech różnych fazach choroby. Swoją skuteczność kliniczną potwierdził na wczesnym etapie choroby Alzheimera, gdzie w sposób istotny poprawiał pamięć (badania Souvenir I i Souvenir II). Badanie LipiDiDiet to czwarte badanie kliniczne poświęcone przedmiotowej interwencji żywieniowej, którego celem było wykazanie korzystnego wpływu na funkcje pamięci.

Problem otępienia staje się coraz bardziej powszechny z powodu starzenia się społeczeństwa. Niestety lek o udowodnionym działaniu przyczynowym wciąż nie istnieje, a perspektywa jego pojawienia się jest coraz bardziej odległa. Stosowanie preparatów odżywczych, nazywanych też nutraceutykami, jest skutecznym, prostym, łatwo dostępnym, a przede wszystkim bezpiecznym sposobem na opóźnienie zmian poznawczych i pozapoznawczych u osób w początkowej fazie choroby Alzheimera. Udowodniony już pozytywny wpływ preparatu Souvenaidu u takich pacjentów, szczególnie w zakresie zachowań socjalnych, pozwala oczekiwać z dużym prawdopodobieństwem, że dalsze badania potwierdzą skuteczność preparatu w zakresie poprawy funkcji poznawczych u pacjentów w różnych stadiach zaawansowania choroby

dodaje neuropsycholog dr Anna Barczak.

źródło: Informacja prasowa
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ