Partner serwisu
09 maja 2018

Kodowanie opakowań kosmetycznych cz. II

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Prowadzenie wykazu/rejestru wyrobów w formie elektronicznej

Zaleca się prowadzić wykaz/rejestr wyrobów w formie elektronicznej, np. w formie powszechnie stosowanej typu Excel, z minimum następującymi danymi: nazwa wyrobu oraz GTIN. Przykład: w rejestrze w kolejnych kolumnach można umieścić następujące dane:

•    nazwa wyrobu jako jednostki handlowej z uwzględnieniem pełnej hierarchii opakowaniowej, np. mydło w płynie ABC 0,5 l; mydło w płynie ABC 0,5 l x 9; mydło w płynie ABC 0,5 l x 9 x 10;

•    GTIN – w tym celu zaleca się użyć kolumny 14-cyfrowej (n14), w której należy wprowadzać numery GTIN wyrównane do strony prawej, a numery GTIN krótsze od 14-cyfrowych powinny się z lewej strony uzupełniać nieznaczącymi zerami. Ponadto zaleca się wprowadzenie formuły obliczania ostatniej cyfry – cyfry kontrolnej GTIN, według algorytmu GS1, co dodatkowo umożliwi kontrolowanie poprawność wprowadzanych danych:

- Wyroby w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych o zmiennej ilości – jednostki handlowe niedetaliczne, którymi w branży kosmetycznej są częściowo surowce i opakowania np. folia, są zatem identyfikowane i kodowane w jeden z następujących sposobów:

- GTIN-14 zaczynający się zawsze cyfrą „9” z Identyfikatorem Zastosowania GS1-IZ 01 (określający rodzaj wyrobu o zmiennej ilości w danej formie opakowaniowej) i rzeczywista ilość wyrobu w określonej jednostce miary:

•    albo w kilogramach – z IZ 310n,

•    albo w metrach – z IZ 311n,

•    albo w litrach – z IZ 315n,

•    albo w metrach kwadratowych – z IZ 314n,

•    z uzgodnioną n-dokładnością, gdzie n oznacza liczbę miejsc po przecinku, oraz dane dodatkowe: data produkcji z IZ 11 oraz numer serii/partii produkcyjnej (seria produkcyjna) z IZ 10.

Na opakowaniu niedetalicznym kosmetyku tak utworzony jego globalny identyfikator – GTIN-14 dla potrzeb automatycznej identyfikacji jest przedstawiony albo w kodzie kreskowym ITF-14, albo w kodzie GS1-128, gdy poza tym identyfikatorem podaje się jeszcze np. odpowiednią datę, np. datę produkcji oraz oznaczenie partii produkcyjnej (pisaliśmy o tym w poprzednim wydaniu).

TAB. 4 Przykładowy rejestr wyrobów, źródło: Opracowanie własne ILiM

Oznaczenia kodowe na opakowaniach niedetalicznych i nielogistycznych towaru o zmiennej ilości

Wyroby w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych o zmiennej ilości – jednostki handlowe niedetaliczne (nieprzechodzące przez kasę w detalu, typu surowce lub np. folia do pakowania), powinny być oznaczone kodem GS1-128. Przykład oznaczenia wyrobu o zmiennej ilości, np. wyrobu zamawianego wg masy lub w metrach, w kodzie kreskowym GS1-128 przedstawiają: rys. 1 i rys. 2.

Odzwierciedlając rzeczywiste ilości zmienne w kodzie kreskowym, należy zwrócić szczególną uwagę na format tej informacji – n6. Przykładowo: 35 kilogramów surowca będzie zapisane:

po IZ 3100: 000035, a po IZ 3102: 003500.

Tworzenie globalnych identyfikatorów GLN i SSCC oraz dodatkowe efekty z wykorzystania ustandaryzowanego znakowania opakowań, tym razem logistycznych, dla integracji i doskonalenia łańcucha dostaw i relacji B2C – to już temat na następny artykuł.
 

Artykuł został również opublikowany w nr 1/2018 dwumiesięcznika "Przemysł Farmaceutyczny".

fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ