Partner serwisu
13 września 2018

Światowy Dzień Sepsy

Kategoria: Z życia branży

Od 2012r. w dniu 13 września obchodzony jest corocznie Światowy Dzień Sepsy. Aktualnym wyzwaniem jest wdrożenie zaleceń rezolucji Światowej Organizacji Zdrowia i jej Zgromadzenia w celu przeciwdziałania sepsie przyjętej jednogłośnie przez wszystkie kraje członkowskie. Światowy Sojusz ds. Sepsy (Global Sepsis Alliance), wielka międzynarodowa organizacja, apeluje o przyjęcie i wdrożenie kompleksowego programu przeciwdziałania, rozpoznawania i leczenia sepsy, zgodnie z rezolucja. Tymczasem w systemach ochrony zdrowia brakuje najbardziej podstawowych narzędzi do kontrolowania sepsy.

Światowy Dzień Sepsy

Sepsa – zagrażająca życiu reakcja organizmu na zakażenie - jest najczęstszą przyczyną zgonów pacjentów na Oddziałach Intensywnej Terapii. Z jej powodu na świecie umiera 6 – 8 milionów osób rocznie. Sepsę może spowodować każde zakażenie. Najczęściej są to zakażenia dróg oddechowych, jamy brzusznej i dróg moczowych. W Polsce do 53% przypadków sepsy dochodzi poza szpitalem, 33% pacjentów zapada na sepsę w szpitalu, natomiast 10% zakażeń powstaje na Oddziałach Intensywnej Terapii.

Leczenie

Walkę z sepsą ułatwić powinno zastosowanie się do wytycznych zawartych w rezolucji Światowego Zgromadzenie Zdrowia (WHA) z maja 2017 r. Zobowiązuje ona państwa członkowskie do wprowadzenia metod zapobiegania, rozpoznawania i leczenia sepsy do obowiązkowych systemów opieki zdrowotnej. Zgodnie z wytycznymi należy opracować i upowszechnić standardy optymalnego leczenia i diagnozowania sepsy w celu zwiększenia świadomości społecznej na temat sepsy oraz wypracowanie nowych strategii postepowania i programów kontrolnych. Państwa członkowskie WHO zostały zobowiązane do przedstawienia sprawozdania o działaniach przeprowadzonych w zakresie zapobiegania i leczenia sepsy w danym kraju do końca 2018 r.

Według Profesora Andrzeja Küblera, Prezesa Stowarzyszenia na rzecz Badania i Leczenia Sepsy ”Pokonać Sepsę", najważniejszą zmianą powinno być wprowadzenie krajowego rejestru przypadków sepsy.

Dzięki powszechnie stosowanemu rejestrowi bylibyśmy w stanie realnie zmierzyć się z problemem. Obecnie nikt nie wie u ilu przypadków zakażeń rozwinęła się sepsa i ile zgonów jest nią spowodowanych. Dokładny rejestr pozwoliłby na kompleksową analizę przyczyn powstawania sepsy, metod jej rozpoznawania i leczenia oraz powszechności występowania. Anestezjolodzy z Oddziałów Intensywnej Terapii apelują o wdrożenie rejestru od lat. To również na ten temat będziemy rozmawiać na III Polskim Kongresie „Pokonać Sepsę” we Wrocławiu 13-15 czerwca przyszłego roku

komentuje prof. Kübler.

W przyszłym roku zgodnie z rezolucją WHA Polska powinna mieć już wypracowaną kompleksową strategię walki z sepsą. Niestety, wydaje się, że pomimo starań ekspertów, problem jest daleki od rozwiązania.

źródło: Informacja prasowa
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ