Partner serwisu
18 marca 2019

Jaka jakość w laboratorium?

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Nie wyobrażamy sobie wytwórni produktów leczniczych sprawnie funkcjonującej bez wsparcia w postaci laboratorium. Laboratoria farmaceutyczne mają tyle zadań, że wielu przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem leków lub substancji czynnych służących do ich wytworzenia, chcąc obsłużyć wszystkie realizowane procesy produkcyjne, nierzadko decyduje się na nawiązanie współpracy także z laboratoriami zewnętrznymi.
 

Jaka jakość  w laboratorium?

Z czym do laboratorium?

Przypomnijmy na początku, jakie cele i zadania są stawiane współczesnemu laboratorium w przemyśle farmaceutycznym. Przede wszystkim laboratorium zlokalizowane w obrębie zakładu farmaceutycznego zajmuje się pobieraniem prób materiałów zakupionych z myślą o wytwarzaniu substancji czynnych lub produktów leczniczych, a także prób powstającego wyrobu w trakcie procesu produkcyjnego, i wreszcie – prób samego gotowego produktu. Próby te są następnie badane w laboratorium, a uzyskane wyniki stanowią podstawę do wydania orzeczenia o jakości badanego materiału, półproduktu i produktu. Orzeczenie to, zawarte w certyfikacie analitycznym badanej serii, jest podstawą do podjęcia kluczowych decyzji w procesie wytwórczym. W przypadku materiałów jest to decyzja o zwolnieniu (dopuszczeniu) serii do procesu produkcyjnego. W przypadku półproduktów – decyzja o kontynuowaniu procesu. W przypadku gotowego produktu leczniczego – orzeczenie o jego jakości jest krytycznie ważnym czynnikiem w procedurze zwalniania serii leku do obrotu.

Pobieranie prób materiałów i produktów oraz ich badanie to jednak nie wszystkie zadania laboratorium. Do innych podstawowych należą także badania mediów – wody o określonym stopniu czystości, w niektórych zakładach także pary czystej lub sprężonego powietrza. Istotnym obowiązkiem laboratorium są również badania środowiska wytwarzania: czystości powietrza, powierzchni w pomieszczeniach produkcyjnych – przede wszystkim powierzchni krytycznych, czyli tych, które mają bezpośredni kontakt z powstającym produktem
 – oraz personelu produkcyjnego.
 

Jakie laboratoria?

Dla optymalnego wykonywania obowiązków przez laboratorium firmy farmaceutyczne zwykle powołują do istnienia kilka głównych rodzajów laboratoriów: na ogół jest wśród nich laboratorium chemiczne (lub fizykochemiczne), w którym wykonuje się badania np. przy użyciu technik HPLC, TLC, UPLC, czy badania z użyciem chromatografii gazowej. Mnogość rodzajów badań i metodologii jest ogromna, wymieniamy zatem jedynie kilka relatywnie najbardziej powszechnych. Analizy mikrobiologiczne, czyli te, których celem jest ocena czystości mikrobiologicznej materiałów, produktów, mediów lub środowiska wytwarzania, są wykonywane w specjalistycznych laboratoriach mikrobiologicznych. Wiele firm farmaceutycznych ma własne laboratoria mikrobiologiczne i zatrudnia wykwalifikowanych mikrobiologów. Niektórzy wytwórcy decydują się na inny model – outsourcing tych badań i powierzanie ich wykonania wyspecjalizowanym laboratoriom zewnętrznym. Zwykle w wytwórniach farmaceutycznych funkcjonują także laboratoria materiałowe, których zadaniem jest ocena materiałów i opakowań za pomocą technik i pomiarów niechemicznych, np. oceny wizualnej, sprawdzania gramatury czy wymiarów materiałów, weryfikacji kolorystyki drukowanych materiałów opakowaniowych itd. Firmy o specyficznym profilu wytwarzania, np. te wytwarzające produkty biopodobne, będą z pewnością dysponowały laboratoriami biologicznymi, a firmy zajmujące się rozwojem leków innowacyjnych będą dysponowały laboratoriami badawczo-rozwojowymi. Podsumowując, możemy powiedzieć, że finalnie rodzaj i specyfika laboratoriów znajdujących się w danej wytwórni zależy wprost od rodzaju prowadzonej działalności i charakterystyki wytwarzanych produktów.

Należy dodać, że każdy wytwórca istniejący na rynku farmaceutycznym ma obowiązek prowadzenia badań stabilności, a to wiąże się z koniecznością m.in. zainstalowania (lub ewentualnie wynajęcia) komór lub tzw. pokojów stabilnościowych, w których panują ściśle określone warunki temperatury i wilgotności względnej. Leki lub substancje czynne umieszczane w tych warunkach podlegają regularnemu testowaniu dla oceny ich trwałości i skłonności do degradacji.

Więcej przeczytasz w wydaniu 1/2019 "Przemysłu Farmaceutycznego"

fot. 123RF.com/zdjęcie ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ