Partner serwisu
20 sierpnia 2019

Stanowisko INFARMY w sprawie raportu dotyczącego Rozwojowego Trybu Refundacyjneg

Kategoria: Z życia branży

Przemysł farmaceutyczny, odgrywa ważną rolę w rozwoju innowacyjnej gospodarki. Jest liderem innowacyjności przeznaczając na prace badawczo -rozwojowe 15,1% swoich przychodów netto. Dla porównania, na drugim miejscu w rankingu inwestycji w innowacje znalazła się branża informatyczna, która reinwestuje w badania i rozwój 9,5% przychodów.

Stanowisko INFARMY w sprawie raportu dotyczącego Rozwojowego Trybu Refundacyjneg

Aby możliwe było pełne wykorzystanie potencjału branży farmaceutycznej jako jednego z motorów napędzających polską gospodarkę i jej transformację technologiczną, ważne jest stworzenie ekosystemu, który będzie sprzyjał podejmowaniu ryzyka inwestycyjnego, związanego z rozwijaniem nowych leków. Innowacyjne firmy farmaceutyczne zrzeszone w INFARMIE od lat angażują środki finansowe i swój know how, inwestując w polski rynek.

Przygotowany przez Kancelarię Adwokacką Czyżewscy oraz PEX PharmaSequence „Raport końcowy w zakresie rekomendacji implementacji do polskiego porządku prawnego Rozwojowego Trybu Refundacyjnego (RTR)” budzi wiele wątpliwości. Przede wszystkim niepokoi propozycjafinansowania „RTR” ze środków budżetu refundacyjnego. W warunkach skrajnie niedofinansowanego systemu ochrony zdrowia w Polsce (w 2019 roku na tan cel budżet państwa przeznacza zaledwie 4,86% PKB przy średniej unijnej 6,8% PKB) jest to wyjątkowo niekorzystne rozwiązanie dla chorych, którzy itak mają już niezwykle ograniczony dostęp do wielu świadczeń zdrowotnych, w tym do skutecznych ibezpiecznych leków. Należy podkreślić, że odprowadzana przez Polaków do Narodowego Funduszu Zdrowia składka zdrowotna mana celu zabezpieczenie dostępu obywateli do ochrony zdrowia, a nie wsparcie rozwoju gospodarczego czy działalności przemysłowej. Mechanizm „RTR” w proponowanym przez konsultantów kształcie, może łamać umowę społeczną zawieraną między obywatelami apaństwem w tym zakresie. Dlatego też zdecydowanie uważamy, że źródeł finasowania mechanizmów wsparcia rozwoju przemysłu płatnik powinien szukać poza budżetem Ministra Zdrowia.

Jednocześnie, przedstawione w raporcie mechanizmy zachęt mogą zostać uznane za niezgodne zprawem krajowym i europejskim. Zgodnie z opinią ekspertów, zaproponowana forma gratyfikacji, może w niedozwolony sposób wpływać na zasady wspólnotowej wymiany towarów, a tym samym naruszać art. 34 Traktatu TFUE. Istnieje ponadto wysokie ryzyko, że uzyskane przez przedsiębiorców w wyniku zastosowania mechanizmu RTR benefity, zostaną uznane przez organy UE za niedozwoloną pomoc publiczną, a sami przedsiębiorcy zmuszeni będą do zwrotu uzyskanych środków. Dlatego też, jesteśmy sceptyczni co do możliwości wprowadzania do polskiego porządku prawnego proponowanych w raporcie rozwiązań.Jesteśmy jednocześnie głęboko przekonani, że proces refundacyjny i podejmowane w jego ramach decyzje powinny opierać się na przesłankach, które mają na celu zapewnienie pacjentom dostępu do bezpiecznych leków. Branża farmaceutyczna już od dawna jest partnerem Rządu w zakresie rozwoju innowacji w Polsce, a także pozostaje w dialogu zMinisterstwem Przedsiębiorczości iTechnologii oraz Ministerstwem Finansów w zakresie rozwoju instrumentów dla tego sektora.

źródło: Infarma
fot. 123rf/zdjęcie ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ