Partner serwisu
29 marca 2023

NEUCA w 2022 roku ze wzrostem udziałów rynkowych i pozytywnymi wynikami

Kategoria: Aktualności

W 2022 roku wartość rynku hurtu aptecznego wyniosła 38,5 mld zł i wzrosła wobec analogicznego okresu 2021 roku o blisko 14%***. W każdym kwartale minionego roku dynamika wzrostu była wysoka osiągając w grudniu ponad 20%***. Na rynek dystrybucji leków, tak hurtowy, jak i detaliczny, wpływały zwiększone sezonowe zachorowania na infekcje wirusowe. W pierwszym półroczu rosła liczba pacjentów, co przekładało się na  wzrost liczby sprzedanych w aptekach opakowań, natomiast w III kw. istotnym, a w IV kw. głównym czynnikiem wzrostu rynku była zmiana ceny opakowania**.

NEUCA w 2022 roku ze wzrostem udziałów rynkowych i pozytywnymi wynikami

 W minionym roku udziały rynkowe NEUCA utrzymywały się na stabilnym poziomie, przekraczając w każdym kwartale poziom 31%, w tym w IV kwartale wyniosły 31,6%***. W obszarze aptek niezależnych w okresie październik-grudzień wyniosły 38,4%, osiągając najwyższy poziom w historii Grupy ****. Wartość sprzedaży Grupy w 2022 roku wyniosła 11,2 mld zł przy dynamice zbliżonej do wzrostu rynku hurtowego. Przychody IV kwartału osiągnęły poziom ponad 2,9 mld zł (+10,1% r/r).


 NEUCA uzyskuje przez cały rok najwyższe odczyty wskaźnika Net Promoter Score, systematycznie podnosząc jego notowania. W IV kwartale 2022 wyniósł on 70 pkt., był to wynik lepszy od tego sprzed roku o 2 pkt.


 Bardzo wysokie zaufanie do spółki wpływa na sukces programów partnerskich. Liczba uczestników wszystkich programów: IPRA, Partner/Świat Zdrowia stale się zwiększa. Na koniec 2022 r. notowaliśmy odpowiednio 2250 i 1708 uczestników ww. programów. Różnorodność oferty w programach, daje aptekom niezależnym możliwość dostosowania ich swoich indywidualnych potrzeb.


Działając w wymagającym otoczeniu rynkowym NEUCA w 2022 roku wypracowała pozytywne wyniki finansowe. Przychody Grupy w tym okresie wzrosły o 14%  osiągając 11,2 mld zł przy zysku netto bez zdarzeń jednorazowych w wys. 162,3 mln zł, tj. zbliżonym do rezultatów z lat 2020-21. W III i IV kwartale roku zgodnie z oczekiwaniami odnotowaliśmy istotny wzrost kosztów operacyjnych i finansowych, wpływający na osiągane wyniki.

W 2022 roku rynek apteczny nadal się rozwijał, choć w drugiej połowie roku, dobre wyniki sprzedażowe były w znacznym stopniu konsumowane przez inflację i wzrost kosztów. Sprzedaż leków do pacjenta wzrosła ilościowo o 6,6% (wobec 1,9% w 2021 roku)*. Jednak z każdym miesiącem i kwartałem 2022 roku na znaczeniu we wzroście rynku detalicznego zyskiwał czynnik inflacyjny. I tak w IV kw. ponad 40% wzrostu (4,9% z 11,6% r/r) wynikało z wyższych cen farmaceutyków**.


- 2022 rok obejmował niespotykane i nieprzewidywane dotychczas wydarzenia. Wzrosła zarówno skala problemów, jak i zasięg ich oddziaływania. Reakcja Grupy na kryzysowe czynniki przebiegła pomyślnie. To zasługa elastyczności naszej strategii i postępującej dywersyfikacji, ale także dyscypliny kosztowej i zaangażowania naszego zespołu – twierdzi Piotr Sucharski Prezes Zarządu Grupy NEUCA.


Do głównych wyzwań 2022 roku Grupa zalicza m.in. problemy logistyczne spowodowanych pandemią w Azji (zakłócenia w produkcji substancji czynnych i łańcuchach dostaw skutkującą niedostępnością części leków); kryzys energetyczny i skokowy wzrost cen energii; poważne zawirowania na rynkach finansowych i najwyższą w XXI wieku inflację.


Grupa zachowuje niezmiennie pozycję lidera w rankingu satysfakcji klienta opracowywanym przez Monitor Apteczny. NEUCA od kilku lat prowadzi w rankingu satysfakcji we wszystkich kategoriach dystansując największe i wygrywając ze średnimi i małymi hurtowniami na rynku.


W 2022 roku zysk brutto na sprzedaży zwiększył się o 22% (przy wzrośnie marży brutto o 0,7 pkt proc. do 11,1%), jednak wygenerowana nadwyżka została znacząco skonsumowana przez wzrost zewnętrznych kosztów operacyjnych i finansowych.

Obszar produkcji farmaceutyków w Grupie w 2022 roku zanotował dalszy istotny wzrost skali biznesu, co owocowało 316 mln zł przychodów (wobec 201,1 mln zł w 2022 roku) i zyskiem EBIT w wysokości 61,5 mln zł (wobec 49,6 mln zł r/r). W segmentach biznesów pacjenckich i badań klinicznych wartość sprzedaży w 2022 roku to niemal 0,5 mld zł, co stanowi roczny wzrost o 64,8%. Zysk operacyjny wzrósł w poprzednim roku do 51,3 mln zł (dynamika 44,4% r/r).


- W 2023 roku nadal będziemy pod dużą presją wzrostu kosztów głównie w obszarze wynagrodzeń, nośników energii, kosztów obsługi zadłużenia i ryzyka kursowego. Między innymi w związku z tym planujemy niższe niż w ostatnich latach nakłady inwestycyjne. Skupimy się głównie na inwestycjach odtworzeniowych, których poziom będzie zbliżony do ubiegłorocznego – podkreśla Prezes Zarządu. – Mimo przyszłych wyzwań stoimy mocno i pewnie na gruncie naszej strategii, która wielokrotnie udowodniła swoją skuteczność. Rozwijamy się, dywersyfikując ryzyka i poszerzając jako Grupa spektrum naszych działań.


Piotr Sucharski dodaje, iż fundamentem strategii Grupy NEUCA jest niekonkurowanie ze swoimi klientami aptecznymi, czyli nieposiadanie własnych aptek. Przyszłość NEUCA opiera na wsparciu swoich klientów strategicznych, czyli segmentu aptek niezależnych i na partnerskiej współpracy z aptekami sieciowymi.

 

źródło: informacja prasowa
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ