Partner serwisu
22 października 2014

Projekt zmian w wykazie leków refundowanych: 101 nowych produktów

Kategoria: Z życia branży

Projekt XVIII obwieszczenia refundacyjnego zawiera szereg zmian. Wejdzie on w życie 1 listopada 2014 r.

Projekt zmian w wykazie leków refundowanych: 101 nowych produktów

W zakresie listy aptecznej:

Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 101 nowych produktów, w tym:

 • lek złożony zawierający amlodypinę i indapamid (2 kody EAN) refundowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u pacjentów, u których uzyskano stabilizację ciśnienia przy zastosowaniu pojedynczych substancji czynnych wchodzących w skład leku. Zgodnie z zaleceniami towarzystw naukowych stosowanie leku złożonego pozwala na zwiększenie skuteczności leczenia, uproszczenie schematu leczenia i zwiększenie przestrzegania zaleceń terapeutycznych;
 • lek złożony zawierający amlodypinę i ramipril(4 kody EAN) refundowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u pacjentów, u których uzyskano stabilizację ciśnienia przy zastosowaniu pojedynczych substancji czynnych wchodzących w skład leku. Zgodnie z zaleceniami towarzystw naukowych stosowanie leku złożonego pozwala na zwiększenie skuteczności leczenia, uproszczenie schematu leczenia i zwiększenie przestrzegania zaleceń terapeutycznych;
 • lek złożony zawierający oksykodon i nalokson (3 kody EAN) refundowany we wskazaniu określonym stanem klinicznym, tj. ból w przebiegu chorób nowotworowych – u pacjentów, u których występują zaparcia poopioidowe. Objęcie refundacją tego leku to długo oczekiwana zmiana postulowana przez środowiska pacjentów onkologicznych, którzy w trakcie stosowania przeciwbólowych leków opioidowych doświadczają bardzo często zaparć, niepoddających się leczeniu tradycyjnymi metodami.

Pozostałe produkty umieszczone w części aptecznej wykazu refundacyjnego są odpowiednikami dotychczas refundowanych.

Na skutek wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub ze względu na upłynięcie 1 listopada 2014 r. terminu obowiązywania tych decyzji, w XVIII obwieszczeniu nie znajdzie się 20 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

Dla 43 produktów zawierających 24 substancje czynne lub rodzaje środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub rodzaje wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu:
– od 19,44 zł do 5 gr.


Zgodnie z projektem XVIII obwieszczenia, w porównaniu do XVII obwieszczenia:

 • dla 297produktów (342 pozycji obwieszczenia) nastąpi spadek dopłaty pacjenta – od 149,15 zł do 1 gr;
 • dla 260 produktów (284 pozycji obwieszczenia) nastąpi wzrost dopłaty pacjenta – od 1 gr do 20,39 zł;
 • dla 457 produktów (522 pozycji obwieszczenia) nastąpi spadek cen detalicznych brutto – od 20,56 zł do 1 gr;
 • dla 52 produktów (66 pozycji obwieszczenia) nastąpi wzrost cen detalicznych brutto – od 1 gr do 5,89 zł.

W zakresie leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii

Zwiększy się dostępność leczenia w ramach programów lekowych:

 • refundacją zostanie objęty lek zawierające afatynib (3 kody EAN) w ramach programu lekowego. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu. Nowy program lekowy poszerzy zakres refundowanych terapii celowanych stosowanych w raku płuca.

Zwiększy się także dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych lub chemioterapii:

 • zmieni się treść programu lekowego Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej w związku z objęciem refundacją leku zawierającego etanercept (3 kody EAN). Jest to kolejny lek – obok ustekinumabu i adalimumabu – stosowany w tym programie lekowym w populacji dorosłych, który jednak – jako jedyny z ww. leków – może być stosowany w populacji dziecięcej. Objęcie refundacją etanerceptu w populacji dziecięcej jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane do Ministra Zdrowia zarówno ze strony środowiska ekspertów klinicznych jak i pacjentów;
 • refundacją w ramach programu lekowego Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A zostanie objęty kolejny lek zawierający toksynę botulinową (1 kod EAN);
 • refundacją w ramach programu lekowego Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) zostanie objęty lek zawierający sorafenib (1 kod EAN). W związku z objęciem refundacją sorafenibu w ramach programu będzie możliwe leczenie nowotworów podścieliska u osób dorosłych w przypadku braku skuteczności uprzedniego leczenia z zastosowaniem imatynibu i sunitynibu (III linia leczenia). Dotychczas leczenie nowotworów podścieliska z zastosowaniem sorafenibu było prowadzone w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej. Objęcie refundacją tego leku w ramach programu lekowego ułatwi pacjentom dostęp do leczenia;
 • w katalogu chemioterapii rozszerzono zakres wskazań refundacyjnych dla octreotydu (3 kody EAN) w zakresie leczenia guzów przysadki typu kortykotropinoma oraz tyreotropinoma oraz dla winorelbiny (8 kodów EAN) w zakresie leczenia złośliwego międzybłoniaka opłucnej w stadium zaawansowanym. Dotychczas finansowanie leczenia tych jednostek chorobowychz zastosowaniem ww. substancjibyło prowadzone w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej. Objęcie refundacją tych leków w ramach katalogu chemioterapii ułatwi pacjentom dostęp do leczenia.

Refundacją zostaną objęte także leki zawierające tenofowir (1 kod EAN) oraz  kolejne leki zawierające substancje czynne: toksynę botulinową (1 kod EAN), cisplatynę (2 kody EAN), bosentan (1 kod EAN), docetaksel (3 kody EAN).

Dla 13 leków zawierających 7 substancji czynnychstosowanych w chemioterapii i programach lekowych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu: – od 1836,00 zł do 10,80 zł.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Fot. freeimages.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ